HOME / Teaching staff / Teachers profile

Nataša StojakovićTeaching Assistant PhD

Institute of Cardiovascular Diseases, Clinic of Cardiology

natasa.stojakovic@mf.uns.ac.rs

Phone: 0214805773

ORCID ID : 0000-0002-4003-3849Academic career Year Institution Field

Status Acquired

2017

Faculty of Medicine Novi Sad

Nursing

PhD

2017

Faculty of Medicine Novi Sad

Clinical medicine

MSc

2010

Faculty of Medicine Novi Sad

Nursing

Graduated

2007

Faculty of Medicine Novi Sad

Nursing

M Description

64

Стојаковић Н. Хигијенско дејететски режим код болесника са коронарном болешћу. II Конгрес Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Српске; Бања Лука 2016. Зборник радова: 49.

64

Стојаковић Н. Третман постоперативног бола кардиохируршког болесника као показатељ квалитета здравствене неге. VII Конгрес Удружења медицинских сестара-техничара – анестезије и реанимације Србије, 2015. Сремски Карловци, Србија. Зборник предавања и сажетака.

64

Ћирић З, Станојевић М, Андријевић А, Станковић Д, Стојаковић Н. Пнеумоније изазване вирусом грипа Х1Н1 у сезони 2016/17. V Конгрес удружења медицинских сестара и техничара интензивне терапије, реанимације и трансфузије у БиХ- ПУЛС са међународним учешћем, Тузла. 15-17.09.2017. Зборник радова

51

Ћирић З, Живановић Д, Стојаковић Н. Ethical aspects of resuscitation in nursing. SF Nurs Heal J. 2017; 1:1

64

Ћирић З, Божић А, Микић М, Стојаковић Н, Живановић Д, Ваисављевић Ж. Перкутана дилатациона трахеотомија. VII Конгрес Удружења анестетичара у Босни и Херцеговини са међународним учешћем, Мостар. 21-23.09.2018. Зборник радова

-

Стојаковић Н, Ћирић З, Живановић Д. Превенција респираторних постоперативних компликација код кардиохируршких болесника са аспекта здравствене неге. Jurnal of Union Assotiation of Nurses and Health Tehnicians in Serbia. Визија. 2018;3(1):11-8.

Course Studies

General nursing care

Undergraduate applied studies in nursing

Multidisciplinar intensive nursing care

Undergraduate academic studies in nursing

Nursing care in clinical hospital practice

Undergraduate academic studies in nursing

Organization and management in nursing

Undergraduate academic studies in nursing

Interdisciplinar nursing care

Master academic studies in nursing