HOME / Teaching staff / Teachers profile

Daniela TamašAssistant Professor

Primary and Secondary School "Milan Petrović" Novi Sad

daniela.tamas@mf.uns.ac.rs

Phone: 0216616366

ORCID ID : 0000-0001-5902-4814Academic career Year Institution Field

Status Acquired

2019

Faculty of Medicine Novi Sad

Special education and rehabilitation

PhD

2015

Faculty for Special Education and Rehabilitation Beograd

Oligophrenology

MSc

2009

Faculty for Special Education and Rehabilitation Beograd

Speech Therapy

Graduated

1997

Faculty for Special Education and Rehabilitation Beograd

Speech Therapy

M Description

23

Tamas D, Jovanovic NB, Rajic M, Ignjatovic VB, Prkosovacki BP. Professionals, Parents and the General Public: Attitudes Towards the Sexuality of Persons with Intellectual Disability. Sexuality and Disability. 2019:1-4.

51

Tamas D, Slavkovic S., 2019. Quality of life of people with intellectual disability in different types of housing Journal of Special Education and Rehabilitation. 19(3-4):25-39. DOI: 10.19057/jser.2019.38

33

Tamaš D. Effectiveness of the supported living program for persons with autistic spectrum disorder. 5. International conference “TRANSFORMATION TOWARDS SUSTAINABLE AND RESILIENT SOCIETY FOR PERSONS WITH DISABILITIES“ In: Ajdinski G, editor. Ohrid, Republic of Macedonia. 2018.

45

Калаба С, Тамаш Д, Тодоровић А. Асистивне технологије у образовању деце са сметњама у развоју. Образовање, електронске комуникације и информатичко-комуникационе технологије, тематски зборник радова међународног значаја. Друштво дефектолога Војводине, Нови Сад, Србија; Зборник резимеа; 2017.

45

Тамаш Д, Крејић С, Ђурић Ј, Станојевић Б, Станојевић Ч, Миладиновић М. Примена асистивне технологије у раду са младим особама са вишеструком ометеношћу. Образовање, електронске комуникације и информатичко-комуникационе технологије, тематски зборник радова међународног значаја. Друштво дефектолога Војводине, Нови Сад, Србија; Зборник резимеа; 2017.

33

Тамаш Д, Бркић Јовановић Н, Миљковић А, Голубовић Ш, Славковић С, Калаба С. Ставови родитеља према сексуалности особа са интелектуалном ометеношћу. VIII Међународна научно стручна конференција „Унапређење квалитета живота деце и младих“. 23.-25.06.2017. Аранђеловац, Србија. Тематски зборник. Тузла. 2017; 301-308.

33

Крејић С, Тамаш Д, Бркић Јовановић Н, Бугарски Игњатовић В. Улога егзекутивних функција у структури слободних активности особа са аутизмом. У: Маринловић Л, Уташи А, уредници.Tематски зборник радова међународног значаја: Рана Интервенција у специјалној едукацији и рехабилитацији. Суботица, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија; 2016. 657-667.

24

Тамаш, Д. (2016). Утицај стреса и стратегије уклањања проблема у понашању особа са аутизмом и интелектуалном ометеношћу. Теме, г. XL, бр. 1, јануар/март, стр. 405-421.

51

Тамаш, Д., Глумбић, Н. Голубовић, С. (2016). Корелација између агресивног понашања и стреса код особа са интелектуалном ометеношћу у односу на тип становања. Journal of special education and rehabilitation; 17(3–4):46–61

33

Tamaš, D., Pašćan D. (2016). Preparations and pre-conditions for supported living for persons with autism spectrum disorder. International Scientific and Vocational Conference. Contemporary Theoretical and Practical Trends In Special Education and Rehabilication. Ohrid, Republic of Macedonia, 16-18.06.2016. Conference proceedings. 56-67.

Course Studies

Introduction to adjunctive therapies

Undergraduate academic studies of Special Education and Rehabilitation

Augmentative and alternative communication

Undergraduate academic studies of Special Education and Rehabilitation

Recreational therapy

Undergraduate academic studies of Special Education and Rehabilitation

Sexuality of persons with disabilities

Undergraduate academic studies of Special Education and Rehabilitation