HOME / Teaching staff / Teachers profile

Stefan BrunetTeaching Assistant

stefan.brunet@mf.uns.ac.rs

Phone:

ORCID ID :Academic career Year Institution Field

Status Acquired

2019

Faculty of Medicine Novi Sad

Ophthalmology

Graduated

2017

Faculty of Medicine Novi Sad

General medicine

M Description

51

Stefan Brunet, Vladimir Čanadanović, Nikola Babić, Aleksandar Miljković, Sandra Jovanović, Sava Barišić. Dry eye syndrome and cataract surgery (Sindrom suvog oka i hirurgija katarakte). Med Pregl 2019 mart-april; LXII (3-4): 105-09.

51

Vladimir Čanadanović, Nikola Babić, Sofija Davidović, Aleksandar Miljković, Stefan Brunet, Sava Barišić. Outcome of cataract surgery in diabetic patiens (Ishod hiruškog lečenja katarakte kod pacijenata sa dijabetesom). Med Pregl 2018 jul-avgust; LXXI (7-8): 217-21.

Course Studies

Ophthalmology

Integrated academic studies in medicine

Nursing care in ophthalmology

Undergraduate applied studies in nursing

Nursing care in ophthalmology

Undergraduate academic studies in nursing

Introduction to clinical practice

Inegrated academic studies of medicine