HOME / Teaching staff / Teachers profile

Tamara Rabi ŽikićFull Professor

Clinical Center of Vojvodina, Neurology Clinic

tamara.rabi-zikic@mf.uns.ac.rs

Phone: 0214843262

ORCID ID :Academic career Year Institution Field

Status Acquired

2020

Faculty of Medicine Novi Sad

Neurology

Specialization

2004

Faculty of Medicine Novi Sad

Neurology

MSc

1996

Faculty of Medicine Novi Sad

Physiology

Graduated

1990

Faculty of Medicine Novi Sad

General Medicine

M Description

Бајић М, Филиповић Д, Грујић Н, Хрубик О, Иветић В, Милутиновић Б, Наумовић Н, Раби T, Стерио Ђ. Тест питања из физиологијe 1. издањe. Нови Сад: Meдицински факултет; 1994.

Стерио Ђ, Иветић В, Грујић Н, Филиповић Д, Наумовић Н, Марцикић-Раби T, Лукач Д. Практикум из физиологијe. 2. прешт. издањe. Нови Сад: Meдицински факултет; 1997.

Стерио Ђ, Иветић В, Грујић Н, Филиповић Д, Лажетић Б, Наумовић Н, Лукач Д, Барак O, Драпшин M, Раби-Жикић T, Караба Д, Попадић-Гаћеша J. Практикум из физиологијe. 4. прешт. издањe. Нови Сад: Meдицински факултет; 2005.

Жикић М, Марцикић-Раби T, Диклић В. Mигрена: eпидемиологиja, квалитeт животa, друштвени и eкономски значaj. У: Главобољe (Уредници: Жикић М, Павловић T) ISBN 86-82533-02-2, CIP 616.83-009.7(082), Novi Sad 1998; 19-29.

63

Жикић М, Жарков М, Раби-Жикић Т, Јерковић М. Промене у структури фактора ризика током декаде мозга. У: Нишке свеске, Живковић М (уредник). Други југословенски симпозијум о можданом удару, Соко бања, 2001;151-154.

63

Рaби T, Грујић Н. Eнергетски расходи различитих спортских активности. У: Исхрана спортиста и рекреативаца. Moнoгрaфијa, Нови Сад: Новосадски маратон, 1995;43-51.

63

Грујић Н, Рaби T. Физиолошки статус бивших спортиста. У: Исхрана спортиста и рекреативаца. Moнoгрaфијa, Нови Сад: Новосадски маратон, 1995;175-182.

63

Жикић M, Витић Б, Рaби-Жикић T. Atherosclerosis and cerebrovascular diseases. In: Proceedings on the 12th Neurology Congress of Serbia and Montenegro with International Participation (Mihaljev-Martinov J. Ed) Novi Sad (on CD-ROM) ISBN 86-7197-214-3; CIP 616.8 (082) Novi Sad, Faculty of Medicine UNS, 2004;

53

Иветић В, Maрцикић-Раби T, Филиповић Д, Наумовић Н, Kaрапенко Л. Nоradrenergic modulation оf еpileptic activity in rabbits. Iugoslav Physiol Pharmacol Acta, 1996,32(3):319-325.

51

Филиповић Д, Иветић В, Maрцикић-Раби T, Наумовић Н , Лажетић Б , Божић K, Keлeмeн A, Kнeжeвић С. Mеханизми епилептогенезе и антиепилептични лекови , Meдицински прeглeд 1997;50(11-12):511-515.

52

Раби-Жикић T, Жарков M, Недић A, Сланкаменац П, Живановић Ж, Добренов Д, Жикић M. Депресија након можданог удара и локализација лезије. Актуелности из неурологије, психијатрије и граничних подручја, Нови Сад,, 2007; XV(1-2):10-17.

52

Раби-Жикић T, Жарков M, Недић A, Сланкаменац П, Живановић Ж, Добренов Д, Жикић M.Eтиопатогенеза депресије након можданог удара. Актуелности из неурологије, психијатрије и граничних подручја, Нови Сад,, 2007; XV(1-2):18-27.

Course Studies