HOME / Teaching staff / Teachers profile

Milorad ŠpanovićTeaching Assistant PhD

 Institute of Occupational Health Novi Sad

milorad.spanovic@mf.uns.ac.rs

Phone: 0216613998

ORCID ID : 0000-0002-3951-3626Academic career Year Institution Field

Status Acquired

2022

Faculty of Medicine Novi Sad

Occupational Medicine

PhD

2016

Faculty of Medicine Novi Sad

Public Health

Specialization

2013

Faculty of Medicine Novi Sad

Occupational medicine

Graduated

2005

Faculty of Medicine Novi Sad

General medicine

M Description

51

Spanovic Milorad, Mikov I, Glavaski Kraljevic M, Prokes B, Pericevic Medic S, Turkalj I. Epidemiological characteristics of occupational anthropozoonoses in the Autonomous Province of Vojvodina. Medicinski pregled 2017; 70(11-12): 425-32.

23

Turkalj I, Stojanovic SS, Petrovic K, Njagulj V, Mikov I, Spanovic Milorad. Psychosis following stab brain injury by a billiard stick. Hippokratia 2012; 16(3): 275-7.

52

Шпановић Милорад, Прокеш Б, Миков И, Миличевић Б, Балаћ Д, Радић И. Учесталост метаболичког синдрома медју радницима нафтне индустрије. Медицина данас 2010; 9(7-12): 245-52.

51

Прокеш Б, Мачванин Н, Симикић М, Савин Л, Шпановић Милорад. Ниво топлотног стреса код возача пољопривредних трактора приликом спремања силаже. Савр пољ тех 2014; 40(4): 229-38.

52

Митровић Ј, Главашки-Краљевић М, Миков И, Веселовски А, Перичевић-Медић С, Шпановић Милорад. Лумбални синдром код радника у ратарству. Медицина Данас 2016; 15(10-12): 160-71

53

Перичевић-Медић С, Миков И, Миличевић Б, Главашки-Краљевић М, Црепуља Ј, Шпановић Милорад. Пнеумокониозе у аутономној покрајини Војводини у периоду од 2000. до 2009. године. Здравствена заштита 2011; 40(6): 55-63.

53

Миков И, Васовић В, Миков М, Голочорбин-Кон С, Шпановић Милорад, Туркаљ И, Миличевић Б. Утицај професионалне изложености пестицидима и конзумирања алкохолних пића на функције јетре. Здравствена заштита 2013; 42(2): 47-55.

52

Перичевић-Медић С, Главашки-Краљевић М, Шпановић Милорад, Туркаљ И, Васовић В, Миков И. Де Кервенова болест као болест у вези са радом. Медицина данас 2017; 16(7-9): 134-41.

64

Шпановић Милорад, Миков И, Главашки-Краљевић М, Перичевић-Медић С, Туркаљ И, Медић С. Ризик од професионалних антропозооноза у Аутономној покрајини Војводини. У: Зборник радова XIII Конгрес медицине рада Србије са међународним учешћем, Златибор, 13-16. Септембар 2017. Свет рада 2017; 14(4): 559-61.

64

Španović Milorad, Mikov I, Glavaški-Kraljević M, Turkalj I, Radić I, Peričević-Medić S. Profesionalni virusni hepatitisi kod zdravstvenih radnika u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. U: Zbornik radova XXII Kongres medicine rada Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 25-28. Septembar 2013. Svet rada 2013; 10(4): 603-4.

Course Studies

Occupational Medicine

Integrated Academic Studies of Medicine

Public Health

Integrated Academic Studies of Dentistry

Protection in Working Environment

Academic Studies of Nursing

Protection in Working Environment

Basic Professional Studies of Nursing