HOME / Teaching staff / Teachers profile

Mina Cvjetković BošnjakAssociate Professor

Clinical Center of Vojvodina, Psychiatry Clinic

mina.cvjetkovic-bosnjak@mf.uns.ac.rs

Phone: 0214843827

ORCID ID :Academic career Year Institution Field

Status Acquired

2022

Faculty of Medicine Novi Sad

Psychiatry

PhD

2001

Faculty of Medicine Novi Sad

Psychiatry

Specialization

1992

Faculty of Medicine Novi Sad

Psychiatry

MSc

1992

Faculty of Medicine Novi Sad

Psychiatry

Graduated

1986

Faculty of Medicine Novi Sad

General Medicine

M Description

26

Cvjetković Bošnjak M,Soldatović Stajić B, Babović S.Pregabalin in the therapy of Generalized Anxiety Disorder Bull. Of Clin.Psycho.ISSN:1017-7833,vol.24,No1,109-110.

23

Cvjetković-Bošnjak M,Bogavac M,Nedić A,Rankov O: Successful delivery in patient with severe psychosis and preeclampsia;HeathMED;2012, vol 72555-2559

23

Latas M, Stojković T, Cvjetković-Bošnjak M, Zarić M, Milovanović S. Kako lečimo Generalizovani Anksiozni Poremećaj? Srp.Arh.V.142, 3-4;204 2012,2014

52

Nedić A, Zivanovic O, Lisulov R, Vuckovic N, Knezevic A, Soldatovic Stajic B, Cvjetkovic Bosnjak M i sar. Životni dogadjaji i faktori vulnerabilnosti u razvoju depresije, Aktuelnosti iz neurologije,psihijatrije i graničnih područja, god XII, Novi Sad, br 3-4 ,2007

51

Cvjetković-Bošnjak M, Soldatović-Stajić B. Neželjeni efekti primene antipsihotika-neuroleptični maligni sindrom;Med.pregl.2010;LXIII(9-10):705-708

52

Cvjetkovic Bosnjak M, Soldatovic Stajic B, Babovic S, Boskovic K, Jovicevic M. Primena kratkih ih psihoterapijskih intervencija kod anksioznih i depresivnih pacijenata/kljucna uloga porodicnog lekara/Medicina danas 2013,12 (1-39),34-37.

51

S. Babović, Srdić B, Soldatović-Stajić B, Cvjetković-Bošnjak M, Krstonošić B, Mladenović-Siladji Dj. Ekspresija neuropeptida Y pri ishemiji mozga pacova;med.pregl.2013;LVI(9-10):361-367,Novi Sad.

51

Soldatović-Stajić B, Cvjetković-Bošnjak M. Stigma u psihijatriji; Med.pregl.2013 Sep-Oct;vol.66(9-10),pp357-9

52

Cvjetkovic Bosnjak M,Okanovic M,Nedic A,Vasic V. Depression, antidepressants and risk for osteoporosis, GJRA,January 2019.

52

Cvjetkovic Bosnjak, z.Bibic, M.Poslon Dubovski,K.Bosnjak. The influenze of chronic stress on health and coping mechanisms, Sanamed, 2019 43-47

Course Studies

Psychiatry

Integrated academic studies in medicine

Nursing care of psychiatric patient and psychiatry

Undergraduate academic studies in nursing

Nursing care of psychiatric patient and psychiatry

Undergraduate applied studies in nursing

Family counseling

Undergraduate academic studies in special education and rehabilitation