Насловна / Конкурси и увиди јавности

КонкурсиОБАВЕШТЕЊЕ


Актуелни огласи за изборе у звања могу се наћи на сајту Националне службе за запошљавање, публикација "Послови".
датум објаве: 18 Jan 2023
Јавне одбране


Кандидат
Завршни рад
Наслов
Просторија
Датум
Време
др Соња Вулетић
Специјализације
"Савремени приступ пласирања Хикмановог
катетера код деце"
Институт за здравствену заштиту
деце и омладине  Војводине, 4
спрат, Дечија хирургија,
предаона
31 May 2023
11:00
др Вера Бекић
Специјализације
Јавна одбрана уже специјалистичког рада из Дечје
физијатрије под називом "Ефекти примене
физикалне терапије код деце са хемофилијом"
Медицински факултет Нови Сад,
учионоца здравствене неге у
приземљу, соба бр 8
02 Jun 2023
12:00
др Татјана Рађеновић Петковић
Специјализације
"Полиморфне варијације гена инфламаторног пута и
ензима оксидативног стреса код пацијената са
системским еритемским лупусом"
Медицински факутлет Нови Сад,
велика сала Деканата
02 Jun 2023
12:00
др Тања Лакић
Специјализације
Јавна одбрана уже специјалистичког рада из
МЕДИЦИНСКЕ ЦИТОЛОГИЈЕ под називом " Клиничко-
патолошка корелација ултразвучног и цитолошког
налаза нодуса штитасте жлезде користећи ТИРАДС И
Бетезда класификације“
Медицински факултет Нови Сад,
Велика сала деканата
06 Jun 2023
13:00
др Андријана Миланков
Специјализације
"Минерална коштана густина код болесница са
типом 2 шећерне болести"
Клинички центар Војводине,
Клиника за интерне болести, 5
спрат, библиотека
08 Jun 2023
12:00

Докторске дисертације стављене на увид јавности


Докторске дисертације стављене на увид јавности - ЛинкИзвештаји комисија