Насловна / Конкурси и увиди јавности

Конкурси
Јавне одбране


Кандидат
Завршни рад
Наслов
Просторија
Датум
Време
ГОРДАНА ШВОЊА ПАРЕЗАНОВИЋ
Докторска
дисертација
Утицај влаге и састојака формулације на
ослобађање ламотригина из таблета са тренутним
ослобађањем
Учионица на Заводу за
Хистологију Медицинског
факултета
16 Apr 2021
14:00 часова

Докторске дисертације стављене на увид јавности


Докторске дисертације стављене на увид јавности - ЛинкИзвештаји комисија