Насловна / Конкурси и увиди јавности

Конкурси
Јавне одбране


Кандидат
Завршни рад
Наслов
Просторија
Датум
Време
др Милана Јараковић
Специјализације
Јавна одбрана ужеспецијалистичког рада из
КАРДИОЛОГИЈЕ под називом "Комплетна перкутана
реваскуларизација миокарда насупрот
реваскуларизацији само инфарктне артерије код
болесника са акутним инфарктом миокарда без
елевације ST сегмента и вишесудобном коронарном
болешћу "
V спрат Институт за КВБ Војводине
29 Sep 2021
8:30 часова
др Милана Јараковић
Специјализације
Јавна одбрана ужеспецијалистичког рада из
КАРДИОЛОГИЈЕ под називом "Комплетна перкутана
реваскуларизација миокарда насупрот
реваскуларизацији само инфарктне артерије код
болесника са акутним инфарктом миокарда без
елевације ST сегмента и вишесудобном коронарном
болешћу "
V спрат Институт за КВБ Војводине
29 Sep 2021
8:30 часова

Докторске дисертације стављене на увид јавности


Докторске дисертације стављене на увид јавности - ЛинкИзвештаји комисија