Насловна / Конкурси и увиди јавности

КонкурсиОБАВЕШТЕЊЕ


Актуелни огласи за изборе у звања могу се наћи на сајту Националне службе за запошљавање, публикација "Послови".
датум објаве: 18. 1. 2023.
Јавне одбране


Кандидат
Завршни рад
Наслов
Просторија
Датум
Време
МАША СЛАДОЈЕВИЋ
Докторска
дисертација
„Употребна вредност капа и ламбда лаких ланаца у
узорцима ликвора и серума у дијагностичком
алгоритму мултипле склерозе“
Свечана сала Медицинског
факултета
17. 6. 2024.
13:00
ПРЕДРАГ ПЕТРОВИЋ
Докторска
дисертација
„Предиктивна вредност бодовних система у
ургентном збрињавању болесника са крварењем из
горњих партија гастроинтестиналног тракта“
Амфитеатар 3 - нова зграда
Медицинског факултета
18. 6. 2024.
14:00
ИВАНА РАЈШИЋ
Докторска
дисертација
„Одређивање фармакокинетике метотрексата у
експерименталном моделу применом суве капи
крви“
Амфитеатар 4 Медицинског
факултета
19. 6. 2024.
12:00
Др Милош Трајковић
Специјализације
Предиктивна вредност мерења фракционе резерве
протока (ФФР) веће од 0.8 на појаву великих
нежељених кардиоваскуларних догађаја у
хроничном коронарном синдрому
Институт за кардиоваскуларне
болести Војводине, сала за
састанке на V спрату
21. 6. 2024.
9:00
НАТАША КОВАЧ
Докторска
дисертација
„Употреба атибиотика за лечење фебрилне
неутропеније код деце оболеле од малигних
болести“
Завод за хистологију - Сала бр. 22
Медицинског факултет
27. 6. 2024.
12:00

Докторске дисертације стављене на увид јавности


Докторске дисертације стављене на увид јавности - ЛинкИзвештаји комисија