Насловна / Конкурси и увиди јавности

КонкурсиКОНКУРСИ за избор у звање објављени у листу „Послови“ дана 29. децембра 2021. године


Преузмите документ/е:
Kонкурс први 29.12.2021..pdf
Kонкурс други 29.12.2021..pdf

датум објаве: 29 Dec 2021
Јавне одбране


Кандидат
Завршни рад
Наслов
Просторија
Датум
Време
ВОЈИСЛАВ СТАНОЈЕВИЋ
Докторска
дисертација
„ПОВЕЗАНОСТ БИХЕЈВИОРАЛНИХ И ПСИХОЛОШКИХ
ФАКТОРА И УТИЦАЈ НА МЕТАБОЛИЧКУ КОНТРОЛУ И
КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ПАЦИЈЕНАТА СА ДИЈАБЕТЕСОМ ТИПА
2“
Велика сала Медицинског
факултета
31 Jan 2022
12:30 часова
ВОЈИСЛАВ СТАНОЈЕВИЋ
Докторска
дисертација
„ПОВЕЗАНОСТ БИХЕЈВИОРАЛНИХ И ПСИХОЛОШКИХ
ФАКТОРА И УТИЦАЈ НА МЕТАБОЛИЧКУ КОНТРОЛУ И
КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ПАЦИЈЕНАТА СА ДИЈАБЕТЕСОМ ТИПА
2“
Велика сала Медицинског
факултета
31 Jan 2022
12:30 часова

Докторске дисертације стављене на увид јавности


Докторске дисертације стављене на увид јавности - ЛинкИзвештаји комисијаИзвештај комисије за избор у звање истраживач-сарадник за Славицу Лазаревић за ужу научну област Фармакологија са токсикологијом и клиничком фармакологијом

Извештај комисије за избор у звање истраживач-сарадник за Славицу Лазаревић за ужу научну област Фармакологија са токсикологијом и клиничком фармакологијом, ставља се на увид јавности. Увид у извештај може се извршити у Служби за науку у наредних 30 дана, почев од 18.01.2022.


Преузмите документ/е:
Славица Лазаревић Извештај.pdf

датум објаве: 18 Jan 2022Извештај комисије за избор у звање истраживач сарадник за Јелену Чањи Панић за ужу научну област Фармацеутска технологија са индустријском фармацијом и козметологијом

Извештај комисије за избор у звање истраживач сарадник за Јелену Чањи Панић за ужу научну област Фармацеутска технологија са индустријском фармацијом и козметологијом, ставља се на увид јавности. Увид у извештај може се извршити у Служби за науку у наредних 30 дана, почев од 24. 01. 2022.


Преузмите документ/е:
Јелена Чањи Панић Извештај.pdf

датум објаве: 24 Jan 2022Извештај комисије за избор у звање истраживач сарадник за Јелену Чањи Панић за ужу научну област Фармацеутска технологија са индустријском фармацијом и козметологијом

Извештај комисије за избор у звање истраживач сарадник за Јелену Чањи Панић за ужу научну област Фармацеутска технологија са индустријском фармацијом и козметологијом, ставља се на увид јавности. Увид у извештај може се извршити у Служби за науку у наредних 30 дана, почев од 24. 01. 2022.


Преузмите документ/е:
Јелена Чањи Панић Извештај.pdf

датум објаве: 24 Jan 2022