Насловна / Наука

Актуелни конкурси


Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност


Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној Покрајини Војводини у 2021. години

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност  финансираће краткорочне пројекте од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини.  Сматраће се да је посебан интерес изражен у случајевима када постоји потреба за истраживањем или мониторингом у вези са: 1) проблемима насталим као последица елементарних непогода или климатских промена које непосредно утичу на безбедност и здравље становништва, или којима се угрожава функционалност значајних елемената привредног система; 2) интензивним истраживањем узрока и мера ради одређивања одговарајућих метода и методологија, да би се унапредили стратешки пројекти значајни за одрживи развој; 3) краткорочним пилот-истраживањима од посебног интереса за припрему међународних пројеката, који ће се финансирати из фондова Европске уније.

Овим конкурсом и финансијским планом Секретаријата предвиђено је да се издвоји укупно 25.000.000,00 динара, при чему је максималан износ по пројекту ‒ 1.000.000,00 динара.

Пријаве могу поднети регистроване научноистраживачке организације с територије АП Војводине, а изузетно ‒ према посебној одлуци Секретаријата ‒ и друге институције с територије АП Војводине, које се баве научноистраживачком делатношћу, у складу с Правилником о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној Покрајини Војводини.

Пријаве и потребна документација подносе се у затвореној коверти, с назнаком „Пријава за финансирање краткорочних пројеката”, на адресу: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност / Булевар Михајла Пупуна 16 / 21101 Нови Сад

Контакт особа за додатне информације: Ивана Момчиловић /број телефона: 021/487-45-50; имејл: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs

РОК: Конкурс је отворен од  5. маја до 4. јуна 2021. године

Кликните овде за ЛИНК


Фонд солидарности за иновативне пројекте, цивилно друштво, франкофонију и развој људи Министарства за Европу и спољне послове Републике Француске


Jавни позив за пројекте под називом „Високо образовање на Западном Балкану“ или Ес-Балк за 2021. годину

Основни циљ овог пројекта је подршка покретању иницијатива за академску сарадњу француских високошколских установа и истраживачких центара у земљама Западног Балкана, као и већ започетој сарадњи, помажући им око анализе ситуације на локалном нивоу, боље идентификације локалних потреба за студијском и професионалном обуком, промовишуц́и француски образовни систем који би могао да пружи адекватну едукацију, задржавајуц́и истовремено и европску димензију у циљу што бољег укључивања у европске пројекте.

Пројекат могу поднети јавне или приватне високошколске установе и јавни или приватни истраживачки центри и државни оператер чија је мисија високо образовање. ЕС-Балк се не односи на посебне студијске дисциплине или програме, већ се пре свега односи на компетенције. Ниједна студијска област није унапред одабрана или искључена, већ треба да одговара потребама и приоритетима високог образовања партнерских земаља.

Финансијска подршка односиће се на путне трошкове, трошкове комуникације, приступ документацији и мобилизацију техничке експертизе у складу са циљевима пројекта. Радно време које су координатори француских и балканских установа посветили пројекту, такође се може узети у обзир у границама од 10% од укупног износа пројекта.

Буџет: 38.000 ЕУР за билатералне или 60.000 ЕУР за регионалне пројекте

Пројекти морају да почну у јесен 2021. (септембар-октобар) и да се заврше у новембру 2022.

Контакти  за додатне информације:

 • bertrand.millet@diplomatie.gouv.fr
 • vesna.adamovic@institutfrancais.rs

РОК: пројекти могу да се поднесу до 30. маја.

Кликните овде за ЛИНК


Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност


Јавни конкурс за суфинасирање образовних програма/пројеката установа високог образовања за 2021. годину.
 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2021. годину, суфинансираће образовне програме/пројекте установа високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина. За ове намене одобрена су средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2021. годину. Право учествовања на Конкурсу имају установе високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.
Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 5, који се може преузети на званичној интернет презентацији Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Пријаве с потребном документацијом подносе се  на адресу: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 21108 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
 
РОК: Конкурс је отворен од 2. априла 2021. године до утрошка средстава.

Кликните овде за ЛИНК


Фондација Темпус – Erasmus+


Заједнички мастер програми (Еразмус Мундус)
 

О програму

У оквиру кључне активности 2 програма Еразмус+ високошколске институције из Србије могу бити подносиоци пријава и пуноправни партнери у пројектима за креирање заједничких мастер програма са високошколским институцијама широм света.

Ови пројекти треба да подрже већ формиране, често интердисциплинарне мастер програме, који ће привлачити студенте из целог света. Сарадња високошколских установа се заснива на обавезној мобилности студената између чланица конзорцијума и издавању заједничке, двоструке или вишеструке дипломе.

Рок: 26. мај 2021.

Пријава пројеката на Универзитету у Новом Саду могућа је најкасније до 12. маја 2021. године. 

Сву потребну документацију за УНС можете пронаћи на следећем линку:

Кликните овде за ЛИНК


Фондација Темпус – Erasmus+


Савези за иновације
 

О програму

Посебну групу пројеката чине пројекти Савеза за иновације који су подељени у две категорије:

Лот 1 – Савези за образовање и предузећа (Alliances for Education and Enterprises)

Лот 2 – Савези за секторску сарадњу у вештинама (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills)

Рок: 07. септембар 2021.

Пријава пројеката на Универзитету у Новом Саду могућа је најкасније до 24. августа 2021.

Сву потребну документацију за УНС можете пронаћи на следећем линку:

Кликните овде за ЛИНК


Фондација Темпус – Erasmus+


Партнерства за сарадњу у областима: високо образовање, опште образовање (школе и предшколске установе), стручно образовање и обуке, образовање одраслих, млади.

 

О програму

Пројекти Партнерства за сарадњу омогућавају установама и организацијама да стекну искуства у међународној сарадњи и да ојачају своје капацитете, али и да произведу иновативне резултате. У зависности од циљева пројеката, укључених организација и предвиђеног утицаја пројекта, Партнерства за сарадњу могу бити различитих величина и трајања:

Партнерства за сарадњу (Cooperation Partnerships)

Maла партнерства (Small-scale Partnerships)

Рок: 20. мај 2021.

Пријава пројеката на Универзитету у Новом Саду могућа је најкасније до 6. маја 2021. године.

Сву потребну документацију за УНС можете пронаћи на следећем линку:

Кликните овде за ЛИНК


Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност


Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2021. години


РОК: Овај конкурс је отворен до 01. децембра 2021. године, а пријаве за текућу годину се подносе најмање 30 дана пре одржавања скупа. Изузетно рок за подношење пријава може бити и краћи ако постоје оправдани разлози који се односе на организацију или тип скупа.

Кликните овде за ЛИНК


Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност


Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2021. години


РОК: Јавни конкурс је отворен до 01. децембра 2021. године, а пријаве се подносе најкасније 30 дана пре одржавања скупа, изузев у случајевима када је јавни конкурс за текућу годину објављен у току тог периода.

Кликните овде за ЛИНК


Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Јавни позив за учешће у средствима Министарства у 2021. години


Више информација о јавном позиву и документацији можете добити на сајту МПНТР.


РОК: У зависности од програмске активности рокови за суфинасирање су следећи: 19. 02. 2021, 22. 03. 2021. и током целе године.

Кликните овде за ЛИНК

Текући пројекти


Међународни пројекти• Назив пројекта: An AI-enhanced health imaging repository, for effective diagnosis, predication and follow-up of breast, colorectal and lung cancer – INCISIVE

• Врста пројекта: Horizon 2020

• Ознака пројекта: H2020-SC1-FA-DTS-2019-1

• Институције учеснице у пројекту: MAGGIOLI SPA (Италија), INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (Грчка), ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (Грчка), CENTRO REGIONALE INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY SCARL (Италија), BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION (Шпанија), ЕUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA (Луксембург), TELESTO IOT SOLUTIONS LIMITED (Уједињено Краљевство), SQUAREDEV (Белгија), INNOSYSTEMS SYMVOULEUTIKES YPIRESIES KAI EFARMOGES PLIROFORIKIS YPSILIS TECHNOLOGIAS MONOPROSOPI IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA (Грчка), ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Грчка), UNIVERZITET U NOVOM SADU (Србија), МANUFACTURING TRADE AND SERVICES COMPANY,VISARIS DOO,BEOGRAD (ZEMUN) (Србија); UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (Италија), FUNDACIO TICSALUT (Шпанија), HELLENIC CANCER SOCIETY (Грчка), PAGKYPRIOS SYNDESMOS KARKINOPATHON KAI FILON 1986 (Кипар), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA (Италија), ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON (Грчка), HELSINGIN YLIOPISTO (Финска), CONSORCI INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER (Шпанија), LINAC-PET SCAN OPCO LIMITED (Кипар), KINGSTON UNIVERSITY HIGHER EDUCATION CORPORATION (Уједињено Краљевство), TECHNOLOGIKO PANEPISTIMIO KYPROU (Кипар), TIME.LEX (Белгија), WHITE RESEARCH SPRL (Белгија), MEDTRONIC IBERICA SA (Шпанија);

• Статус МФ у пројекту: партнер (преко УНС)

• Руководилац пројекта: MAGGIOLI SPA (Италија)

• Период реализације: 2020-2024.• Назив пројекта: Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina – IQPharm / Иновативни алати за процјену квалитете студија фармације у Босни и Херцеговини

• Врста пројекта: Erasmus +

• Ознака пројекта: EAC/A02/2019

• Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Сарајеву (Босна и Херцеговина), Универзитет у Тузли (Босна и Херцеговина), Универзитет у Бања Луци (Босна и Херцеговина), Универзитет у Мостару (Босна и Херцеговина), Универзитет у Новом Саду (Србија), Универзитет у Даблину (Ирска);

• Статус МФ у пројекту: партнер (преко УНС)

• Руководилац пројекта: Универзитет у Сарајеву (Босна и Херцеговина)

• Период реализације: 2021-2024.• Назив пројекта: Innovative bio-inspired sensors and microfluidic devices for saliva-based theranostics of oral and systemic diseases – SALSETH

• Врста пројекта: Horizon 2020

• Ознака пројекта: H2020-MSCA-RISE-2019

• Институције учеснице у пројекту: University of Novi Sad (UNS) (Србија), Wroclaw University of Science & Technology (WUST) (Пољска), University of Malaya (UOM) (Малезија), Curtin University (CUU) (Аустралија), Materials Research Centre (MRC) (Украјина), WEST Aquila (WEST) (Италија), Naturality Research & Development (NAT) (Шпанија), Ayus GmbH (AYUS) (Немачка);

• Статус МФ у пројекту: партнер (преко УНС)

• Руководилац пројекта: Универзитет у Новом Саду

• Период реализације: 2019-2023.• Назив пројекта: Development of Systems for Dictation of Medical Findings in Bosnian/Croatian/Serbian including Latin Expressions - MEDICTA

• Врста пројекта: Horizon 2020

• Ознака пројекта: Technology Transfer Experiment Open Call 2020 under the DIH-HERO innovation action; grant agreement No 825003

• Институције учеснице у пројекту: Медицински факултет у Новом Саду, Свеучилиште у Загребу - Медицински факултет

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Алфанум д.о.о.

• Период реализације: 2021-2022. (15 месеци)• Назив пројекта: Digital examination in nursing program - DEN/ Digitalno polaganje ispita na studijskom programu zdravstvene nege

• Врста пројекта: Erasmus +

• Ознака пројекта: Стратешка партнерства (Позив: EAC/A02/2019)

• Институције учеснице у пројекту: Медицински факултет у Новом Саду / Србија, Универзитет Гоце Делчев, Штип/Македонија, Висока здравствена школа, Цеље/Словенија, Здравствено велеучилиште, Загреб/Хрватска

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Универзитет у Малмеу, Шведска

• Период реализације: 2021-2023. (24 месеца)• Назив пројекта: Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosystems – WBC-RRI.NET

• Врста пројекта: Horizon 2020

• Ознака пројекта: H2020-SwafS-2020-1; grant agreement No 101006279

• Институције учеснице у пројекту: KENTRO EREVNON NOTIOANATOLIKIS EVROPIS ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA / Грчка, FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE / Француска, ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION GMBH / Аустрија, POSLOVNO UDRUZENJE VOJVODJANSKI IKT KLASTER / Србија, NAUCNO - TEHNOLOSKI PARK CRNE GORе / Црна Гора, ZNANJE, OBRAZOVANJE I NAUKA-ZON-A / Црна Гора, CO-PLAN INSTITUTI PER ZHVILLIMIN EHABIITATIT / Албанија, MINISTIRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT / Албанија, UNIVERZITET U BANJOJ LUCI / Босна и Херцеговина, UDRUZENJE ZA JACANJE ISTRAZIVANJA ITEHNOLOSKOG RAZVOJA U OBLASTI MEDICINE I ZDRAVSTVENIH NAUKA HEALTH RTD CLUSTER / Босна и Херцеговина, ZDRUZENIE NACIONALEN CENTAR ZA RAZVOJ NA INOVACII I PRETPRIEMACKO UCENJE SKOPJE / Северна Македонија, MACEDONIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS / Северна Македонија

• Статус МФ у пројекту: запослени као део тима на УНС

• Руководилац пројекта: Универзитет у Новом Саду / Србија

• Период реализације: 2021-2024. (36 месеци)

Национални пројекти• Назив пројекта: Антитуморски потенцијал габа агониста и антагониста у терапији експерименталног глиобластома

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3176/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: : доц. др Иван Чапо

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Тачност отисних материјала у денталној медицини

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3233/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: доц. др Даниела Ђуровић Копривица

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Валидација дијагностичких тестова за лабораторијску потврду COVID-19

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3072/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: доц. др Миољуб Ристић

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Упоредна анализа антиоксидативне и антидијабетесне активности д-пинитола и екстраката рогач брашна у in silico и in vitro условима

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3102/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: проф. др Небојша Стилиновић

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Унапређење превенције поновљеног криптогеног можданог удара перкутаном имплантацијом оклудера на заостало отвореном овалном отвору срца

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3155/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: проф. др Илија Срдановић

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Персонализована стратегија превенција рака дојке кроз развој клиничког модела предикције ризика

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3179/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: проф. др Тихомир Дуганџија

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Унапређење знања и квалитета живота код жена са уринарном инконтиненцијом

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3206/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: доц. др Димитрије Јеремић

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Експресија ћелијских mikroRNK код HIV позитивних пацијената

• Врста пројекта: : Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3241/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: доц. др Наташа Вучинић

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Утврђивање присуства етеричних вируса анималног и хуманог порекла и SARS-COV-2 вируса у површинским и отпадним водама на подручју Војводине – пилот пројекат

• Врста пројекта: : Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3200/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Научни институт за ветеринарство Нови Сад

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Функционални производи од војвођанских тартуфа – биохемијски потенцијал, хемијски састав и сензорне особине састојака као основа нових рецептура

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: • 142-451-3112/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Природно-математички факултет у Новом Саду

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Развој персонализованих анатомских уложака са сензорским системом за помоћ у рехабилитацији пацијената

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3261/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Факултет техничких наука у Новом Саду

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Common phthalate DEHP and womens reproductive health risk assessment: mechanistic and chronic low-dose exposure studies – DETOX

• Врста пројекта: ПРОМИС – Фонд за науку

• Ознака пројекта: 6062573

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Природно-математички факултет у Новом Саду

• Период реализације: 2020-2022.• Назив пројекта: Development of NO-based approaches for guided white adipose tissue browning. Can we tackle metabolic diseases by heating up/cooling down the fat? – WARMED

• Врста пројекта: ПРОМИС – Фонд за науку

• Ознака пројекта: 6066747

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

• Период реализације: 2020-2022.


Научни скупови у организацији Медицинског факултета


Научни скупови у 2020. години


1. НАЗИВ: The 2nd PSU-UNS Joint Conference on Medical Science and Technology 2020 (JCMST 2020)
ВРСТА: међународни научни скуп
ОРГАНИЗАТОР: Медицински факултет
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: одложени за следећу годину


2. НАЗИВ: Prevention and Therapy of Chronic Pain
ВРСТА: међународни научни скуп
ОРГАНИЗАТОР: Медицински факултет и Удружење за истраживање и третман бола Србије
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: одложени за следећу годину


3. НАЗИВ: Simposium Jeopardy - let's have some fun with pathology!
ВРСТА: међународни научни скуп
ОРГАНИЗАТОР: Медицински факултет и Удружење патолога и цитолога Србије
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: одложени за следећу годину


4. НАЗИВ: The 9th Balkan Congress of Nuclear Medicine
ВРСТА: међународни научни скуп
ОРГАНИЗАТОР: Медицински факултет и Удружење нуклеарне медицине Србије
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: одложени за следећу годинуНаучна и истраживачка звања


 • Научни саветници
  • Јасна Михаиловић
  • Слободан Секулић
  • Јелена Остојић
  • Драгана Четојевић Симин

 • Виши научни сарадници
  • Весна Којић
  • Јасминка Мрђановић

 • Научни сарадници
  • Милица Паут Кустурица
  • Драгана Згоњанин Босић
  • Дуња Михајловић
  • Јасмина Бобан
  • Тијана Лаиновић
  • Драгана Ђилас
  • Јована Трифуновић
  • Милица Премовић
  • Игор Ђан
  • Јан Суђи
  • Вишња Богдановић
  • Димитар Јакимов
  • Александра Јовановић Галовић
  • Невенка Бујандрић
  • Ивана Кнежевић

 • Истраживачи-сарадници
  • Душица Поповић
  • Кристина Вицко
  • Марија Јелић
  • Татјана Маравић
  • Младен Бјелан
  • Тијана Станков
  • Владимир Галић
  • Владимир Видовић

 • Истраживачи-приправници
  • Александра Милутиновић
  • Бранислав Тушек
  • Дуња Весковић
  • Евгеније Новта
  • Игор Носек
  • Исидора Тошић
  • Ивор Коларски
  • Јелена Чањи
  • Јелена Нишевић
  • Јован Јаворац
  • Катарина Јеремић
  • Катарина Оташевић
  • Кристина Степановић
  • Миа Манојловић
  • Милена Василијевић
  • Милица Шиповац
  • Милош Вуковић
  • Мина Маричић
  • Небојша Јањић
  • Небојша Ласица
  • Небојша Салај
  • Немања Тодоровић
  • Невена Ђурђевић
  • Никола Анђелић
  • Никола Мартић
  • Николина Пуповац
  • Павле Бановић
  • Сами Хашим
  • Славица Вукоја Лазаревић
  • Соња Голубовић
  • Стефан Стојаноски
  • Ивана Стојић
  • Тамара Тешић
  • Вања Дрљевић
  • Весна Зељковић
  • Зоран Шарчевић
  • Бојан Вуковић
  • Тинде Халгато
  • Борислав Тапавички
  • Никола Бошковић
  • Драгица Булајић
  • Јована Дрљача
  • Лариса Ђурић
  • Горана Пуача
  • Сара Драговић
  • Јелена Видовић
  • Урош Кадић
  • Теодора Драгојевић
  • Сандро Калембер
  • Нина Вицо
  • Соња Лукач
  • Филип Катанић
  • Исидора Дицков
  • Душан Продановић
  • Велимир Томић
  • Марко Стојић
  • Милан Мајкић
  • Ђурђа Цвјетковић
  • Вања Андрић
  • Слободан Шајиновић
  • Игор Плештић
  • Милош Кузмановић
  • Наташа Чапо
  • Ивана Исаков


Научни резултати наставника и сарадника