Насловна / Наука

Актуелни конкурси


HORIZON EUROPE


У оквиру програма Horizon Europe, четврте компоненте Widening Participation and Strengthening the European Research Areа отворени су следећи позиви:

 1. Twinning Western Balkans Special (рок 5. октобар 2021. у 17.00 ч)

           

 1. The challenges of research ethics and integrity in response to crisis: the coronavirus pandemic and beyond (рок 23. септембар 2021. у 17.00 ч)

 

 1. Capacity building to strengthen networks of higher education institutions and cooperation with surrounding ecosystems (рок 4. новембар 2021. у 17.00 ч)


Објаве ка свим конкурсима у оквиру ове групе позива можете наћи на следећем линку:

Кликните овде за ЛИНК


HORIZON EUROPE


У оквиру програма Horizon Europe, отворени су позиви у оквиру Стуба I – Изврсна наука (Excellent Science). Више информација о позивима везаних за одређене блиске теме можете пронаћи на следећим линковима:

Research infrastructures:

 1. Research infrastructures services to support research addressing cancer (рок 23. септембар 2021. у 17.00 ч)
 2. FAIR and open data sharing in support of cancer research (рок 23. септембар 2021. у 17.00 ч)

Marie Skłodowska-Curie Actions

 1. MSCA Doctoral Networks 2021 (рок 16. новембар 2021. у 17.00 ч)
 2. European Researchers' Night 2022-2023 (рок 7. октобар 2021. у 17.00 ч)


Објаве ка свим конкурсима у оквиру ове групе позива можете наћи на следећем линку:

Кликните овде за ЛИНК


HORIZON EUROPE


У оквиру програма Horizon Europe, Стуб II - Глобални изазови и европска индустријска конкурентност објављен је велики број позива и први скуп позива покрива Кластер 1 - Здравље. Циљеви овог кластера укључују побољшање и заштиту здравља и добробити грађана свих старосних група стварањем нових знања, развојем иновативних решења и интегрисањем, где је то релевантно, родне перспективе за спречавање, дијагнозу, надгледање, лечење и излечење болести.

Даљи циљевмфи укључују развој здравствених технологија, ублажавање здравствених ризика, заштиту становништва и промоцију доброг здравља и благостања уопште и на послу.

Коначно, овај кластер такође има за циљ да системе јавног здравства учини исплативијим, правичнијим и одрживијим, спречи и сузбије болести повезане са сиромаштвом и подржи и омогући учешће пацијената.

Области интервенције

 • здравље током живота
 • одреднице еколошког и социјалног здравља
 • незаразне и ретке болести
 • заразне болести, укључујуц́и болести повезане са сиромаштвом и занемарене болести
 • алати, технологије и дигитална решења за здравље и негу, укључујуц́и персонализовану медицину
 • системи здравствене заштите

Више информација о отвореним позивима можете наћи на следећим линковима:

 

 1. Coordination of complementary actions for missions (рок 14. септембар 2021. у00 ч)
 2. A roadmap for personalised prevention (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 3. Towards a molecular and neurobiological understanding of mental health and illness (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 4. Mobilising a network of National Contact Points (NCPs) for the Health Cluster (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 5. Healthy Citizens 2.0 - Supporting digital empowerment and health literacy of citizens (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 6. Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 7. Indoor air quality and health (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 8. Health impacts of climate change, costs and benefits of action and inaction (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 9. European partnership for the assessment of risks from chemicals (PARC) (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 10. Improved supportive, palliative, survivorship and end-of-life care of cancer patients (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 11. Building a European innovation platform for the repurposing of medicinal products (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 12. Innovative approaches to enhance poverty-related diseases research in sub-Saharan Africa (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 13. Clinical validation of artificial intelligence (AI) solutions for treatment and care (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 14. Personalised medicine and infectious diseases: understanding the individual host response to viruses (e.g. SARS-CoV-2) (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 15. A roadmap towards the creation of the European partnership on One Health antimicrobial resistance (OH AMR) (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 16. Building a European partnership for pandemic preparedness (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 17. Enhancing quality of care and patient safety (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 18. Data-driven decision-support tools for better health care delivery and policy-making with a focus on cancer (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 19. Health care innovation procurement network (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 20. Next generation advanced therapies to treat highly prevalent and high burden diseases with unmet medical needs (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 21. Innovative tools for use and re-use of health data (in particular of electronic health records and/or patient registries) (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 22. Smart medical devices and their surgical implantation for use in resource-constrained settings (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 23. Green pharmaceuticals (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 24. Development, procurement and responsible management of new antimicrobials (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 25. Promoting a trusted mHealth label in Europe: uptake of technical specifications for quality and reliability of health and wellness apps (рок 21. септембар 2021. у 17.00 ч)
 26. Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancer (рок 20. октобар 2021. у 17.00 ч)


Објаве ка свим конкурсима у оквиру ове групе позива можете наћи на следећем линку:

Кликните овде за ЛИНК


Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност


Јавни конкурс за суфинасирање образовних програма/пројеката установа високог образовања за 2021. годину.
 
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2021. годину, суфинансираће образовне програме/пројекте установа високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина. За ове намене одобрена су средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара. Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу с ликвидним могућностима буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2021. годину. Право учествовања на Конкурсу имају установе високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.
Пријаве се подносе на Обрасцу бр. 5, који се може преузети на званичној интернет презентацији Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Пријаве с потребном документацијом подносе се  на адресу: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 21108 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.
 
РОК: Конкурс је отворен од 2. априла 2021. године до утрошка средстава.

Кликните овде за ЛИНК


Фондација Темпус – Erasmus+


Савези за иновације
 

О програму

Посебну групу пројеката чине пројекти Савеза за иновације који су подељени у две категорије:

Лот 1 – Савези за образовање и предузећа (Alliances for Education and Enterprises)

Лот 2 – Савези за секторску сарадњу у вештинама (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills)

Рок: 07. септембар 2021.

Пријава пројеката на Универзитету у Новом Саду могућа је најкасније до 24. августа 2021.

Сву потребну документацију за УНС можете пронаћи на следећем линку:

Кликните овде за ЛИНК


Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност


Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно-истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2021. години


РОК: Овај конкурс је отворен до 01. децембра 2021. године, а пријаве за текућу годину се подносе најмање 30 дана пре одржавања скупа. Изузетно рок за подношење пријава може бити и краћи ако постоје оправдани разлози који се односе на организацију или тип скупа.

Кликните овде за ЛИНК


Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност


Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2021. години


РОК: Јавни конкурс је отворен до 01. децембра 2021. године, а пријаве се подносе најкасније 30 дана пре одржавања скупа, изузев у случајевима када је јавни конкурс за текућу годину објављен у току тог периода.

Кликните овде за ЛИНК


Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Јавни позив за учешће у средствима Министарства у 2021. години


Више информација о јавном позиву и документацији можете добити на сајту МПНТР.


РОК: У зависности од програмске активности рокови за суфинасирање су следећи: 19. 02. 2021, 22. 03. 2021. и током целе године.

Кликните овде за ЛИНК

Текући пројекти


Међународни пројекти• Назив пројекта: An AI-enhanced health imaging repository, for effective diagnosis, predication and follow-up of breast, colorectal and lung cancer – INCISIVE

• Врста пројекта: Horizon 2020

• Ознака пројекта: H2020-SC1-FA-DTS-2019-1

• Институције учеснице у пројекту: MAGGIOLI SPA (Италија), INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (Грчка), ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (Грчка), CENTRO REGIONALE INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY SCARL (Италија), BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION (Шпанија), ЕUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA (Луксембург), TELESTO IOT SOLUTIONS LIMITED (Уједињено Краљевство), SQUAREDEV (Белгија), INNOSYSTEMS SYMVOULEUTIKES YPIRESIES KAI EFARMOGES PLIROFORIKIS YPSILIS TECHNOLOGIAS MONOPROSOPI IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIREIA (Грчка), ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Грчка), UNIVERZITET U NOVOM SADU (Србија), МANUFACTURING TRADE AND SERVICES COMPANY,VISARIS DOO,BEOGRAD (ZEMUN) (Србија); UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (Италија), FUNDACIO TICSALUT (Шпанија), HELLENIC CANCER SOCIETY (Грчка), PAGKYPRIOS SYNDESMOS KARKINOPATHON KAI FILON 1986 (Кипар), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA (Италија), ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON (Грчка), HELSINGIN YLIOPISTO (Финска), CONSORCI INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER (Шпанија), LINAC-PET SCAN OPCO LIMITED (Кипар), KINGSTON UNIVERSITY HIGHER EDUCATION CORPORATION (Уједињено Краљевство), TECHNOLOGIKO PANEPISTIMIO KYPROU (Кипар), TIME.LEX (Белгија), WHITE RESEARCH SPRL (Белгија), MEDTRONIC IBERICA SA (Шпанија);

• Статус МФ у пројекту: партнер (преко УНС)

• Руководилац пројекта: MAGGIOLI SPA (Италија)

• Период реализације: 2020-2024.• Назив пројекта: Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina – IQPharm / Иновативни алати за процјену квалитете студија фармације у Босни и Херцеговини

• Врста пројекта: Erasmus +

• Ознака пројекта: EAC/A02/2019

• Институције учеснице у пројекту: Универзитет у Сарајеву (Босна и Херцеговина), Универзитет у Тузли (Босна и Херцеговина), Универзитет у Бања Луци (Босна и Херцеговина), Универзитет у Мостару (Босна и Херцеговина), Универзитет у Новом Саду (Србија), Универзитет у Даблину (Ирска);

• Статус МФ у пројекту: партнер (преко УНС)

• Руководилац пројекта: Универзитет у Сарајеву (Босна и Херцеговина)

• Период реализације: 2021-2024.• Назив пројекта: Innovative bio-inspired sensors and microfluidic devices for saliva-based theranostics of oral and systemic diseases – SALSETH

• Врста пројекта: Horizon 2020

• Ознака пројекта: H2020-MSCA-RISE-2019

• Институције учеснице у пројекту: University of Novi Sad (UNS) (Србија), Wroclaw University of Science & Technology (WUST) (Пољска), University of Malaya (UOM) (Малезија), Curtin University (CUU) (Аустралија), Materials Research Centre (MRC) (Украјина), WEST Aquila (WEST) (Италија), Naturality Research & Development (NAT) (Шпанија), Ayus GmbH (AYUS) (Немачка);

• Статус МФ у пројекту: партнер (преко УНС)

• Руководилац пројекта: Универзитет у Новом Саду

• Период реализације: 2019-2023.• Назив пројекта: Development of Systems for Dictation of Medical Findings in Bosnian/Croatian/Serbian including Latin Expressions - MEDICTA

• Врста пројекта: Horizon 2020

• Ознака пројекта: Technology Transfer Experiment Open Call 2020 under the DIH-HERO innovation action; grant agreement No 825003

• Институције учеснице у пројекту: Медицински факултет у Новом Саду, Свеучилиште у Загребу - Медицински факултет

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Алфанум д.о.о.

• Период реализације: 2021-2022. (15 месеци)• Назив пројекта: Digital education in nursing program - DEN/ Digitalno polaganje ispita na studijskom programu zdravstvene nege

• Врста пројекта: Erasmus +

• Ознака пројекта: Стратешка партнерства (Позив: EAC/A02/2019)

• Институције учеснице у пројекту: Медицински факултет у Новом Саду / Србија, Универзитет Гоце Делчев, Штип/Македонија, Висока здравствена школа, Цеље/Словенија, Здравствено велеучилиште, Загреб/Хрватска

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Универзитет у Малмеу, Шведска

• Период реализације: 2021-2023. (24 месеца)• Назив пројекта: Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosystems – WBC-RRI.NET

• Врста пројекта: Horizon 2020

• Ознака пројекта: H2020-SwafS-2020-1; grant agreement No 101006279

• Институције учеснице у пројекту: KENTRO EREVNON NOTIOANATOLIKIS EVROPIS ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA / Грчка, FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE / Француска, ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION GMBH / Аустрија, POSLOVNO UDRUZENJE VOJVODJANSKI IKT KLASTER / Србија, NAUCNO - TEHNOLOSKI PARK CRNE GORе / Црна Гора, ZNANJE, OBRAZOVANJE I NAUKA-ZON-A / Црна Гора, CO-PLAN INSTITUTI PER ZHVILLIMIN EHABIITATIT / Албанија, MINISTIRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT / Албанија, UNIVERZITET U BANJOJ LUCI / Босна и Херцеговина, UDRUZENJE ZA JACANJE ISTRAZIVANJA ITEHNOLOSKOG RAZVOJA U OBLASTI MEDICINE I ZDRAVSTVENIH NAUKA HEALTH RTD CLUSTER / Босна и Херцеговина, ZDRUZENIE NACIONALEN CENTAR ZA RAZVOJ NA INOVACII I PRETPRIEMACKO UCENJE SKOPJE / Северна Македонија, MACEDONIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS / Северна Македонија

• Статус МФ у пројекту: запослени као део тима на УНС

• Руководилац пројекта: Универзитет у Новом Саду / Србија

• Период реализације: 2021-2024. (36 месеци)

Национални пројекти• Назив пројекта: Антитуморски потенцијал габа агониста и антагониста у терапији експерименталног глиобластома

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3176/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: : доц. др Иван Чапо

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Тачност отисних материјала у денталној медицини

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3233/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: доц. др Даниела Ђуровић Копривица

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Валидација дијагностичких тестова за лабораторијску потврду COVID-19

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3072/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: доц. др Миољуб Ристић

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Упоредна анализа антиоксидативне и антидијабетесне активности д-пинитола и екстраката рогач брашна у in silico и in vitro условима

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3102/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: проф. др Небојша Стилиновић

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Унапређење превенције поновљеног криптогеног можданог удара перкутаном имплантацијом оклудера на заостало отвореном овалном отвору срца

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3155/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: проф. др Илија Срдановић

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Персонализована стратегија превенција рака дојке кроз развој клиничког модела предикције ризика

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3179/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: проф. др Тихомир Дуганџија

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Унапређење знања и квалитета живота код жена са уринарном инконтиненцијом

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3206/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: доц. др Димитрије Јеремић

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Експресија ћелијских mikroRNK код HIV позитивних пацијената

• Врста пројекта: : Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3241/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: руководилац

• Руководилац пројекта: доц. др Наташа Вучинић

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Утврђивање присуства етеричних вируса анималног и хуманог порекла и SARS-COV-2 вируса у површинским и отпадним водама на подручју Војводине – пилот пројекат

• Врста пројекта: : Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3200/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Научни институт за ветеринарство Нови Сад

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Функционални производи од војвођанских тартуфа – биохемијски потенцијал, хемијски састав и сензорне особине састојака као основа нових рецептура

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: • 142-451-3112/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Природно-математички факултет у Новом Саду

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Развој персонализованих анатомских уложака са сензорским системом за помоћ у рехабилитацији пацијената

• Врста пројекта: Краткорочни пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

• Ознака пројекта: 142-451-3261/2020-01

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Факултет техничких наука у Новом Саду

• Период реализације: 2020-2021.• Назив пројекта: Common phthalate DEHP and womens reproductive health risk assessment: mechanistic and chronic low-dose exposure studies – DETOX

• Врста пројекта: ПРОМИС – Фонд за науку

• Ознака пројекта: 6062573

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Природно-математички факултет у Новом Саду

• Период реализације: 2020-2022.• Назив пројекта: Development of NO-based approaches for guided white adipose tissue browning. Can we tackle metabolic diseases by heating up/cooling down the fat? – WARMED

• Врста пројекта: ПРОМИС – Фонд за науку

• Ознака пројекта: 6066747

• Институције учеснице у пројекту:

• Статус МФ у пројекту: партнер

• Руководилац пројекта: Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

• Период реализације: 2020-2022.


Научни скупови у организацији Медицинског факултета


Научни скупови у 2020. години


1. НАЗИВ: The 2nd PSU-UNS Joint Conference on Medical Science and Technology 2020 (JCMST 2020)
ВРСТА: међународни научни скуп
ОРГАНИЗАТОР: Медицински факултет
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: одложени за следећу годину


2. НАЗИВ: Prevention and Therapy of Chronic Pain
ВРСТА: међународни научни скуп
ОРГАНИЗАТОР: Медицински факултет и Удружење за истраживање и третман бола Србије
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: одложени за следећу годину


3. НАЗИВ: Simposium Jeopardy - let's have some fun with pathology!
ВРСТА: међународни научни скуп
ОРГАНИЗАТОР: Медицински факултет и Удружење патолога и цитолога Србије
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: одложени за следећу годину


4. НАЗИВ: The 9th Balkan Congress of Nuclear Medicine
ВРСТА: међународни научни скуп
ОРГАНИЗАТОР: Медицински факултет и Удружење нуклеарне медицине Србије
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: одложени за следећу годинуНаучна и истраживачка звања


 • Научни саветници
  • Јасна Михаиловић
  • Јелена Остојић
  • Слободан Секулић

 • Виши научни сарадници
  • Весна Којић

 • Научни сарадници
  • Дуња Михајловић
  • Игор Ђан
  • Јан Суђи
  • Јасмина Бобан
  • Јована Трифуновић
  • Милица Паут Кустурица
  • Милица Премовић
  • Невенка Бујандрић
  • Тијана Лаиновић
  • Јован Михаиловић
  • Дарка Хаднађев Шимоњи
  • Драгана Ђилас
  • Ивана Вапа

 • Истраживачи-сарадници
  • Душица Поповић
  • Евгеније Новта
  • Кристина Степановић
  • Кристина Вицко
  • Марија Јелић
  • Младен Бјелан
  • Стефан Стојаноски
  • Татјана (Вукадинов) Маравић
  • Тијана Станков (Вујанић)
  • Владимир Галић
  • Владимир Видовић

 • Истраживачи-приправници
  • Бојан Вуковић
  • Тинде Халгато
  • Борислав Тапавички
  • Јелена Чањи
  • Ивор Коларски
  • Јован Јаворац
  • Дуња Весковић
  • Миа Манојловић
  • Милена Василијевић
  • Катарина Оташевић
  • Милош Вуковић
  • Мина Маричић
  • Небојша Јањић
  • Небојша Ласица
  • Невена Ђурђевић
  • Николина Пуповац
  • Сами Хашим
  • Славица Вукоја Лазаревић
  • Вања Дрљевић
  • Стојић Ивана
  • Никола Бошковић
  • Драгица Булајић
  • Јована Дрљача
  • Лариса Ђурић
  • Горана Пуача
  • Сара Драговић
  • Јелена Видовић
  • Урош Кадић
  • Теодора Драгојевић
  • Сандро Калембер
  • Нина Вицо
  • Соња Лукач
  • Филип Катанић
  • Исидора Дицков
  • Душан Продановић
  • Велимир Томић
  • Марко Стојић
  • Милан Мајкић
  • Ђурђа Цвјетковић
  • Вања Андрић
  • Слободан Шајиновић
  • Игор Плештић
  • Милош Кузмановић
  • Наташа Чапо
  • Ивана Исаков
  • Теодора Дражић
  • Анђела Опанчина
  • Маша Рапајић
  • Милијана Ракин
  • Никола Гвоздановић
  • Милана Миланковић
  • Марија Барош Бркљача
  • Александра Вркатић
  • Марија Стојиљковић
  • Марија Купрешанин
  • Никола Глогоњац
  • Ања Ђурђевић
  • Бранимир Мићановић
  • Давид Иванов
  • Маша Јовић
  • Предраг Јовићевић
  • Дејан Кусоњић
  • Милош Илић
  • Драгана Заклан
  • Невена Пецикозић


Научни резултати наставника и сарадника