Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Наставници и сараднициПрезиме и име запосленог
Звање
Катедра
Агић Д. Данијела
Асистент
Катедра за интерну медицину

Агоч М. Милена
Сарадник у настави
Катедра за медицинску рехабилитацију

Ађић О. Филип
Асистент
Катедра за интерну медицину

Азашевац М. Тијана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Амиџић П. Јелена
Доцент
Катедра за хистологију и ембриологију

Андрејић Вишњић М. Бојана
Доцент
Катедра за хистологију и ембриологију

Андријевић М. Илија
Редовни професор
Катедра за здравствену негу

Андријевић Н. Љиљана
Редовни професор
Катедра за биохемију

Андријевић И. Ана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Антић Б. Јелена
Доцент
Катедра за хирургију

Аранђеловић М. Бранимирка
Асистент
Катедра за здравствену негу

Атанацковић Крстоношић Т. Милица
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Ач Николић Ф. Ержебет
Редовни професор
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком
Катедра за геријатрију
Бабић М. Никола
Ванредни професор
Катедра за офталмологију

Бабовић С. Синиша
Ванредни професор
Катедра за анатомију

Бајић Д. Дејана
Асистент
Катедра за биохемију

Бајкин А. Ивана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Бајкин В. Бранислав
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Бановић З. Павле
Асистент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Барак Ф. Ото
Ванредни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Баришић А. Ненад
Доцент
Катедра за педијатрију

Барјактаровић Р. Ива
Доцент
Катедра општеобразовних предмета

Баста Николић Д. Маријана
Асистент са докторатом
Катедра за радиологију

Бачулов А. Катарина
Асистент
Катедра општеобразовних предмета

Белопавловић М. Зоран
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство
Катедра за општу медицину
Бенц Д. Дамир
Асистент
Катедра за интерну медицину

Бећаревић Б. Мирјана
Редовни професор
Катедра за фармацију

Бијеловић Р. Милорад
Доцент
Катедра за хирургију

Бијеловић В. Сања
Ванредни професор
Катедра за хигијену

Бјелановић М. Јелена
Ванредни професор
Катедра за хигијену

Бјелић С. Снежана
Асистент
Катедра за ургентну медицину

Бјелица Л. Артур
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство
Катедра за општу медицину
Бјелица Р. Милена
Асистент
Катедра за педијатрију

Бјелобрк С. Марија
Асистент
Катедра за интерну медицину

Благојевић Д. Душка
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Блажић П. Лариса
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Бобан M. Јасмина
Асистент са докторатом
Катедра за радиологију

Бобић М. Бранислав
Редовни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Богавац А. Мирјана
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Богдановић Р. Јово
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Божин Н. Биљана
Редовни професор
Катедра за фармацију

Божић Ђ. Душан
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Божић Е. Андреа
Асистент
Катедра за здравствену негу

Божичић Д. Наташа
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Бокор Братић Б. Марија
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Бошковић М. Ксенија
Редовни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Брестовачки Свитлица С. Бранислава
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Бркић В. Снежана
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Бркић Јовановић Р. Нина
Доцент
Катедра за психологију

Брунет И. Стефан
Асистент
Катедра за офталмологију

Бугарски Игњатовић В. Војислава
Ванредни професор
Катедра за психологију

Будаков Б. Небојша
Асистент
Катедра за хирургију

Будаков Обрадовић П. Зорана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Будински С. Славко
Асистент
Катедра за хирургију

Бујандрић Б. Невенка
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Букарица С. Светлана
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Буљчик Чупић М. Маја
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију

Бурсаћ С. Далиборка
Доцент
Катедра за интерну медицину

Вапа М. Душан
Доцент
Катедра за судску медицину

Варга Ј. Јан
Редовни професор
Катедра за хирургију

Василијевић З. Милена
Асистент
Катедра за патологију

Васиљевић Б. Тијана
Асистент
Катедра за патологију

Васовић М. Велибор
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Вејновић Т. Ана Марија
Асистент
Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Вејновић Т. Александра
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Вејновић Р. Тихомир
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Велисављев Филиповић М. Гордана
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Велицки С. Радмила
Доцент
Катедра за хигијену

Велицки У. Лазар
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Величковић Д. Вања
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Вељковић Ж. Радован
Редовни професор
Катедра за хирургију

Вељовић Ј. Тања
Доцент
Катедра за денталну медицину

Веселиновић С. Игор
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Веселиновић М. Мила
Доцент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Вијатов Ђурић В. Гордана
Доцент
Катедра за педијатрију
Катедра за општу медицину
Вилотијевић Даутовић М. Гордана
Доцент
Катедра општеобразовних предмета

Вицко Ф. Ференц
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Вицковић В. Сања
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Влашки М. Љиљана
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Војводић И. Светлана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Војинов С. Саша
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Војновић А. Матилда
Ванредни професор
Катедра за општу медицину

Воргучин И. Ивана
Доцент
Катедра за педијатрију

Врањеш В. Маријана
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Врањеш Н. Миодраг
Асистент
Катедра за хирургију

Вујков Б. Сања
Доцент
Катедра за денталну медицину

Вуклиш Ж. Драгана
Асистент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Вукмировић Н. Саша
Ванредни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Вуковић М. Раденко
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Вукоја Н. Марија
Доцент
Катедра за интерну медицину

Вукоје И. Каролина
Доцент
Катедра за денталну медицину

Вулековић Б. Петар
Редовни професор
Катедра за хирургију

Вулин С. Александра
Асистент
Катедра за интерну медицину

Вучај Ћириловић А. Викторија
Ванредни професор
Катедра за радиологију

Вучинић С. Наташа
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Вучинић В. Предраг
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Вучинић M. Никола
Доцент
Катедра за анатомију

Вучковић А. Биљана
Ванредни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Вучковић Е. Дејан
Редовни професор
Катедра за патологију

Вучковић М. Нада
Редовни професор
Катедра за патологију

Гаварић С. Неда
Доцент
Катедра за фармацију

Гајдобрански П. Ђорђе
Редовни професор
Катедра за хирургију

Гајинов П. Биљана
Асистент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Гајинов Т. Зорица
Ванредни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Гајић М. Бранислава
Доцент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Гајић З. Зоран
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Гвозденовић М. Немања
Доцент
Катедра за ургентну медицину

Гвозденовић В. Љиљана
Редовни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину
Катедра за геријатрију
Гебауер Букуров Е. Ксенија
Ванредни професор
Катедра за неурологију

Георгијевић Л. Љубица
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Глигорић И. Емилиа
Асистент
Катедра за фармацију

Глуховић А. Александар
Доцент
Катедра за хирургију

Гојковић Д. Зоран
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Голочорбин Кон С. Светлана
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Голубовић Б. Соња
Асистент
Катедра за интерну медицину

Голубовић B. Миодраг
Асистент са докторатом
Катедра за геријатрију

Голубовић С. Шпела
Редовни професор
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Голубовић Т. Борис
Доцент
Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Голубовић Б. Јагош
Асистент
Катедра за хирургију

Голушин Н. Зоран
Ванредни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Гребелдингер П. Слободан
Редовни професор
Катедра за хирургију

Грковић Ј. Десанка
Ванредни професор
Катедра за офталмологију

Грујић Н. Јасмина
Доцент
Катедра за интерну медицину

Грујић С. Зорица
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Грујић Летић Н. Невена
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Грујичић Ј. Маја
Доцент
Катедра општеобразовних предмета

Гусман П. Вера
Ванредни професор
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Гутић В. Бојана
Асистент
Катедра за онкологију

Гушић Ж. Ивана
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Давидовић П. Софија
Ванредни професор
Катедра за офталмологију

Дамјанов Д. Драгомир
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Дамјанов Д. Димитрије
Асистент
Катедра за интерну медицину

Данкуц В. Драган
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Девечерски В. Гордана
Редовни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију
Катедра за геријатрију
Дејановић В. Јадранка
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Демеши Дрљан А. Чила
Ванредни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Дивјак К. Ивана
Редовни професор
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Дицков С. Александра
Редовни професор
Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Додер Ж. Радослава
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за геријатрију
Катедра за општу медицину
Докић Д. Марина
Асистент
Катедра за интерну медицину

Долинај Ђ. Владимир
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Дондо Б. Ивана
Асистент
Катедра за здравствену негу

Дороњски Р. Александра
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Драгић Б. Наташа
Асистент
Катедра за хигијену

Драгичевић М. Данијела
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију

Драгичевић Јојкић М. Марина
Асистент
Катедра за интерну медицину

Драгнић Р. Наташа
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Драговац С. Горана
Ванредни професор
Катедра за епидемиологију

Драпшин П. Миодраг
Ванредни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Драшковић Б. Биљана
Редовни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Драшковић О. Драган
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Дрвенџија Б. Зорка
Асистент
Катедра за анатомију

Дробац Р. Милан
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Дуганџија И. Тихомир
Ванредни професор
Катедра за епидемиологију

Ђан М. Владимир
Асистент
Катедра за хирургију

Ђанић П. Маја
Асистент са докторатом
Катедра за фармакологију и токсикологију

Ђекић Малбаша Н. Јелена
Доцент
Катедра за епидемиологију

Ђерић Ј. Мирјана
Редовни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Ђерманов З. Ненад
Асистент
Катедра за хирургију

Ђилвеси Г. Ђула
Доцент
Катедра за хирургију

Ђозић Р. Јасенко
Редовни професор
Катедра за хирургију

Ђозић Ј. Сењин
Асистент
Катедра за хирургију

Ђокић В. Сташа
Сарадник у настави
Катедра општеобразовних предмета

Ђолаи А. Матилда
Редовни професор
Катедра за хистологију и ембриологију

Ђурић Б. Дејан
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Ђурић Д. Мирна
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Ђурић Ђ. Миланко
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Ђуровић Копривица Ј. Даниела
Доцент
Катедра за денталну медицину

Ел Фара Х. Амир
Асистент
Катедра за интерну медицину

Ергелашев М. Иван
Асистент
Катедра за хирургију

Еремић Којић М. Невена
Асистент са докторатом
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Ерић М. Мирела
Ванредни професор
Катедра за анатомију

Жарков Г. Марија
Редовни професор
Катедра за неурологију

Жеравица Р. Радмила
Доцент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Живановић Д. Жељко
Доцент
Катедра за неурологију

Живановић В. Олга
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и медицинску психологију
Катедра за геријатрију
Живковић Д. Драгана
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Живојинов Д. Срђан
Доцент
Катедра за хирургију

Живојинов М. Мирјана
Ванредни професор
Катедра за патологију

Жигић Д. Соња
Асистент
Катедра за анатомију

Зарић М. Бојан
Доцент
Катедра за интерну медицину

Звездин С. Биљана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Звекић Сворцан С. Јелена
Доцент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Зорић М. Јелена
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Зубнар Н. Андреа
Асистент
Катедра за физиологију

Иванов З. Оливера
Асистент
Катедра за онкологију

Иванов Ђ. Дејан
Редовни професор
Катедра за хирургију
Катедра за геријатрију
Иванов Ђ. Игор
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Ивановић М. Владимир
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Ивановић Ковачевић М. Светлана
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Иветић С. Олга
Асистент
Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Ивић М. Стојан
Доцент
Катедра за денталну медицину

Ивков Симић Ђ. Милана
Доцент
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Ивковић Капицл В. Татјана
Ванредни професор
Катедра за патологију

Илинчић Н. Марко
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Илинчић П. Бранислава
Доцент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Илић М. Александра
Асистент
Катедра за патологију

Илић М. Александра
Доцент
Катедра за интерну медицину

Илић А. Татјана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину
Катедра за геријатрију
Илић Д. Мирослав
Редовни професор
Катедра за хирургију

Илић Л. Ђорђе
Доцент
Катедра за гинекологију и акушерство

Илић Мирослав
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Илић П. Мирослав
Редовни професор
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Илић Сабо Р. Јелена
Доцент
Катедра за хистологију и ембриологију

Ичин С. Тијана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Јаковљевић Ј. Ана
Асистент са докторатом
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Јанкелин Ж. Исидора
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Јанковић С. Тања
Асистент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Јањић Ј. Наташа
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Јањић М. Злата
Редовни професор
Катедра за хирургију

Јараковић Ч. Милана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Јевтић Р. Марија
Редовни професор
Катедра за хигијену

Јелача Б. Бојан
Асистент
Катедра за хирургију

Јеремић П. Димитрије
Доцент
Катедра за хирургију

Јеремић Кнежевић Н. Милица
Доцент
Катедра за денталну медицину

Јовановић А. Марина
Редовни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Јовановић А. Младен
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Јовановић И. Александар
Доцент
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Јовановић В. Гордана
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Јовановић Галовић Александра
Истраживач
Истраживач

Јованчевић Д. Љиљана
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију

Јовеш Р. Биљана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Јовић М. Рајко
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Јовићевић Н. Мирјана
Редовни професор
Катедра за неурологију

Јовичић Бата Н. Јелена
Доцент
Катедра за фармацију

Јојкић Павков Р. Данијела
Доцент
Катедра за педијатрију
Катедра за општу медицину
Јокић Р. Радоица
Редовни професор
Катедра за хирургију

Јокшић Мазињанин С. Радојка
Асистент
Катедра за ургентну медицину

Јуковић Ф. Мирела
Асистент са докторатом
Катедра за радиологију

Кавечан И. Ивана
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Кантарџић Р. Ивана
Доцент
Катедра за денталну медицину

Караба Јаковљевић И. Деа
Ванредни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Каран В. Ведрана
Доцент
Катедра за физиологију

Катанић Н. Јасмина
Доцент
Катедра за биохемију

Кашиковић Лечић Б. Светлана
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Квргић Т. Светлана
Ванредни професор
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Кесић Н. Јелена
Асистент са докторатом
Катедра за педијатрију

Кираљ И. Александар
Редовни професор
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Кладар В. Небојша
Доцент
Катедра за фармацију

Клашња В. Александар
Ванредни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Кљајић Л. Владимир
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију

Кнежевић А. Владимир
Доцент
Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Кнежевић Љ. Александар
Ванредни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Кнежевић В. Виолета
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Кнежевић М. Јелена
Асистент
Катедра за неурологију

Кнежевић Поганчев Ф. Марија
Редовни професор
Катедра за педијатрију
Катедра за општу медицину
Кнези И. Никола
Асистент
Катедра за анатомију

Ковач Б. Александра
Асистент
Катедра за психологију

Ковачевић С. Томи
Асистент
Катедра за геријатрију

Ковачевић Д. Милена
Сарадник у настави
Катедра за медицинску рехабилитацију

Ковачевић Д. Надица
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Ковачевић В. Драган
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Ковачевић М. Мила
Асистент
Катедра за ургентну медицину

Козић Б. Душко
Редовни професор
Катедра за радиологију

Којић Весна
Истраживач
Истраживач

Коларов П. Виолета
Доцент
Катедра за интерну медицину

Коларов Бјелобрк Н. Ивана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Коларовић Л. Јованка
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Коледин П. Милош
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Коледин С. Слађана
Асистент
Катедра за здравствену негу

Колунџија В. Ксенија
Доцент
Катедра за психологију

Комазец С. Зоран
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Комарчевић М. Александар
Доцент
Катедра за хирургију

Константинидис Г. Георгиос
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Константинидис В. Нада
Редовни професор
Катедра за педијатрију
Катедра за општу медицину
Копитовић Ш. Александар
Доцент
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Копитовић Ш. Иван
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Копрившек М. Катарина
Редовни професор
Катедра за радиологију

Корица С. Милан
Доцент
Катедра за хирургију

Косијер М. Дијана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Красник О. Растислава
Доцент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Кресоја Д. Милана
Асистент
Катедра за онкологију

Крстић З. Татјана
Доцент
Катедра за психологију

Крстоношић С. Бојана
Ванредни професор
Катедра за анатомију

Крстоношић С. Вељко
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Кукић П. Биљана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Куруц С. Весна
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Кухајда М. Иван
Доцент
Катедра за хирургију

Лабан Терзија Б. Јована
Асистент
Катедра за денталну медицину

Лаиновић З. Тијана
Асистент са докторатом
Катедра за денталну медицину

Лакић З. Тања
Доцент
Катедра за патологију

Лалић Ј. Ненси
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Лалић Р. Ивица
Доцент
Катедра за здравствену негу

Лалић Поповић Н. Младена
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Лалошевић М. Душан
Редовни професор
Катедра за хистологију и ембриологију

Леваков В. Иван
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Леваков Р. Оливера
Асистент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Леваков Фејса М. Александра
Доцент
Катедра за хистологију и ембриологију

Лемајић Комазец Н. Слободанка
Ванредни професор
Катедра за оториноларингологију

Лендак Ф. Дајана
Доцент
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Личина Т. Јелена
Асистент
Катедра за онкологију

Ловренски Н. Александра
Доцент
Катедра за патологију

Ловренски Д. Јован
Ванредни професор
Катедра за радиологију

Лукач Д. Дамир
Редовни професор
Катедра за физиологију
Катедра за спортску медицину
Лукић П. Дејан
Асистент
Катедра за хирургију

Лукић Шаркановић М. Мирка
Асистент са докторатом
Катедра за ургентну медицину

Лучић А. Милош
Редовни професор
Катедра за радиологију

Лучић М. Силвија
Доцент
Катедра за онкологију

Лучић Прокин Л. Александра
Доцент
Катедра за неурологију

Маленковић Ђ. Горан
Доцент
Катедра за здравствену негу

Малетин М. Срђан
Асистент
Катедра за интерну медицину

Малетин P. Миљен
Доцент
Катедра за судску медицину

Малетин З. Александра
Доцент
Катедра за денталну медицину

Мандић Д. Аљоша
Ванредни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Манојловић Е. Владимир
Доцент
Катедра за ургентну медицину

Маринковић Д. Марија
Асистент
Катедра за хирургију

Марић Л. Душица
Ванредни професор
Катедра за анатомију

Марић Т. Даниела
Доцент
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Маричић М. Слободан
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Маричић Пријић Ј. Сања
Асистент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Марковић М. Дубравка
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Марковић В. Вук
Наставник
Катедра општеобразовних предмета

Марошан Ђ. Зоран
Наставник
Катедра општеобразовних предмета

Мартић Б. Никола
Асистент
Катедра за фармакологију и токсикологију

Матијашевић А. Јован
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Матијевић М. Радмила
Доцент
Катедра за медицинску рехабилитацију

Матић Б. Милан
Ванредни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Матић М. Александра
Доцент
Катедра за здравствену негу

Медић Д. Деана
Доцент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Медић Н. Снежана
Асистент са докторатом
Катедра за епидемиологију

Медић Стојаноска К. Милица
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Мијатов Р. Ивана
Асистент
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Мијатов М. Саша
Асистент
Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом

Мијатовић Јовановић П. Весна
Ванредни професор
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Мијатовић Јовин М. Весна
Доцент
Катедра за фармакологију и токсикологију

Мијовић Р. Романа
Доцент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Микић Б. Милена
Асистент
Катедра за здравствену негу

Миков М. Иван
Редовни професор
Катедра за медицину рада

Миков М. Момир
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Миков А. Александра
Редовни професор
Катедра за медицинску рехабилитацију

Микулић П. Мира
Доцент
Катедра за фармацију

Миланков Б. Олгица
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Миланков Л. Весела
Доцент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Миланков Ж. Мирослав
Редовни професор
Катедра за хирургију

Миланков М. Вукадин
Доцент
Катедра за хирургију

Миланков С. Андријана
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Милановић Д. Борко
Асистент са докторатом
Катедра за педијатрију

Милановић Љ. Маја
Асистент са докторатом
Катедра за фармацију

Милатовић В. Јован
Асистент
Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Милатовић В. Стеван
Доцент
Катедра за гинекологију и акушерство

Милекић Р. Бојана
Доцент
Катедра за денталну медицину

Миленковић З. Марина
Асистент
Катедра за хирургију

Миленовић Ж. Наташа
Доцент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Милијашевић С. Драгана
Асистент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Милијашевић Ж. Борис
Ванредни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Милић Б. Наташа
Редовни професор
Катедра за фармацију

Милић М. Биљана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Милованчев Б. Александра
Асистент са докторатом
Катедра за интерну медицину

Милојковић Д. Милица
Асистент са докторатом
Катедра за педијатрију

Милосављевић С. Кристина
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Милошевић Д. Ивана
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Милошевић П. Наташа
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Милошевић П. Зоран
Редовни професор
Катедра за хирургију

Милошевић П. Урош
Асистент
Катедра за хирургију

Милошевић Тошић У. Мирјана
Доцент
Катедра за биохемију

Милутиновић Д. Александра
Асистент
Катедра општеобразовних предмета

Милутиновић Т. Драгана
Редовни професор
Катедра за здравствену негу

Миљковић С. Александар
Доцент
Катедра за офталмологију

Миљковић Р. Татјана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Миљковић М. Дејан
Асистент
Катедра за хистологију и ембриологију

Мирковић М. Синиша
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Мирнић А. Јелена
Доцент
Катедра за денталну медицину

Митић М. Игор
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Митић П. Горана
Редовни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Митровић М. Милена
Редовни професор
Катедра за интерну медицину
Катедра за геријатрију
Митровић М. Слободан
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Михаиловић M. Јасна
Редовни професор
Катедра за радиологију

Михајловић Б. Бојан
Асистент са докторатом
Катедра за ургентну медицину

Михајловић М. Дуња
Асистент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Мишић Павков Л. Гордана
Редовни професор
Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Младеновић Сегеди С. Љиљана
Ванредни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Мумовић М. Гордана
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Наумовић М. Нада
Редовни професор
Катедра за физиологију

Недић Ј. Александра
Редовни професор
Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Ненадов Јовановић С. Наташа
Асистент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Нешковић М. Исидора
Асистент
Катедра за денталну медицину

Николашевић Д. Жељка
Асистент са докторатом
Катедра за психологију

Николин Л. Борислава
Доцент
Катедра за геријатрију

Николић М. Наташа
Асистент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Николић В. Станислава
Асистент са докторатом
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Николић Д. Александра
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Николић Р. Јелена
Доцент
Катедра за хирургију

Николић Р. Оливера
Редовни професор
Катедра за радиологију

Николић С. Божана
Доцент
Катедра за фармацију

Николић С. Драган
Доцент
Катедра за хирургију

Николић В. Иван
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Нинковић С. Срђан
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Нићифоровић Д. Дијана
Ванредни професор
Катедра за радиологију

Нићифоровић Шурковић Т. Оља
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Новаковић Д. Будимка
Редовни професор
Катедра за фармацију

Обрадовић М. Мирко
Асистент
Катедра за хирургију

Обрадовић С. Душанка
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Огорелица М. Дејан
Асистент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Окановић С. Милана
Асистент
Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Окиљевић Р. Богдан
Асистент
Катедра за хирургију

Остојић В. Јелена
Ванредни професор
Катедра општеобразовних предмета

Павловић П. Катица
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Павловић С. Весна
Доцент
Катедра за педијатрију

Павловић С. Сања
Асистент
Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Павловић М. Небојша
Асистент са докторатом
Катедра за фармацију

Пајић Д. Милош
Доцент
Катедра за здравствену негу

Пајичић О. Филип
Асистент
Катедра за хирургију

Пајтић М. Весна
Доцент
Катедра за ургентну медицину

Пандуров Г. Марина
Асистент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Панић З. Гордана
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Пантелинац П. Слободан
Доцент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Пантелић П. Милош
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Пањковић Д. Милана
Редовни професор
Катедра за патологију

Пастернак Ј. Јанко
Редовни професор
Катедра за хирургију

Патић В. Александра
Доцент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Пејаковић М. Немања
Асистент
Катедра за оториноларингологију

Пејаковић М. Слађана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Пејин Д. Радослав
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Перин М. Бранислав
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Перић Пркосовачки М. Бојана
Асистент са докторатом
Катедра општеобразовних предмета

Перичевић Медић Р. Соња
Асистент
Катедра за медицину рада

Перчић З. Иванка
Доцент
Катедра за интерну медицину

Петаковић И. Горан
Доцент
Катедра за хирургију

Пете К. Мариа
Асистент
Катедра за инфективне болести

Петковић М. Стојан
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Петрић Р. Ведрана
Асистент
Катедра за инфективне болести

Петровић Б. Бојан
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Петровић Д. Ђорђе
Редовни професор
Катедра за денталну медицину
Катедра за геријатрију
Петровић Д. Томислав
Редовни професор
Катедра за хирургију

Петровић Ј. Владимир
Редовни професор
Катедра за епидемиологију

Петровић М. Љубомир
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Петровић С. Ђорђе
Ванредни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Петровић С. Милован
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Петровић В. Лада
Доцент
Катедра за интерну медицину

Петровић Т. Немања
Асистент
Катедра за интерну медицину

Петронијевић Шарчев С. Бранислава
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Пилија И. Владимир
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Пилиповић С. Ана
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Плећаш Ђурић М. Александра
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Попадић Гаћеша Ж. Јелена
Редовни професор
Катедра за физиологију

Попов Б. Тања
Асистент са докторатом
Катедра за ургентну медицину

Попов М. Младен
Асистент
Катедра за хирургију

Поповић Н. Немања
Асистент
Катедра за неурологију

Поповић Ј. Маја
Асистент
Катедра за онкологију

Поповић Б. Милка
Ванредни професор
Катедра за хигијену

Поповић Б. Александра
Асистент
Катедра за физиологију

Поповић М. Владан
Ванредни професор
Катедра за ургентну медицину

Поповић С. Лазар
Ванредни професор
Катедра за онкологију

Поповић С. Милица
Доцент
Катедра за интерну медицину

Поповић Н. Радмила
Асистент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Поповић Ј. Коста
Доцент
Катедра за фармацију

Поповић С. Ђорђе
Доцент
Катедра за интерну медицину

Поповић Петровић Л. Светлана
Редовни професор
Катедра за онкологију

Поша М. Михаљ
Редовни професор
Катедра за фармацију

Првуловић Буновић М. Наташа
Доцент
Катедра за радиологију

Преведен А. Томислав
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Преведен Т. Андреј
Асистент
Катедра за интерну медицину

Привродски К. Борис
Асистент
Катедра за хирургију

Продановић Симеуновић Д. Јована
Асистент
Катедра за интерну медицину

Прокеш Л. Бела
Редовни професор
Катедра за медицину рада

Протић Б. Млађан
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Прћић Т. Соња
Ванредни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Пуповац С. Николина
Асистент
Катедра за анатомију

Пушкар М. Татјана
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Радић Ф. Ивана
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Радић П. Јелена
Асистент
Катедра за интерну медицину

Радовановић Д. Тања
Асистент
Катедра за педијатрију

Радовановић Д. Зоран
Ванредни професор
Катедра за онкологију

Радовановић Р. Драгана
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Радосавкић С. Радосав
Доцент
Катедра за судску медицину

Радошевић В. Драгана
Асистент
Катедра за анатомију

Рајић Б. Соња
Асистент
Катедра за неурологију

Рајчевић Ђ. Смиљана
Доцент
Катедра за епидемиологију

Ракић Б. Душица
Ванредни професор
Катедра општеобразовних предмета

Ракић С. Горан
Доцент
Катедра за ургентну медицину

Ракић Д. Сања
Асистент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Рамић Д. Бојана
Доцент
Катедра за денталну медицину

Ранисављевић М. Милан
Асистент
Катедра за хирургију

Ратковић С. Драгана
Доцент
Катедра за психијатрију и медицинску психологију

Рашковић Л. Александар
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Рашовић В. Предраг
Доцент
Катедра за хирургију

Реџек Ј. Александар
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Реџек Мудринић Б. Татјана
Доцент
Катедра за педијатрију

Ристивојевић П. Анђелка
Редовни професор
Катедра за педијатрију

Ристић М. Миољуб
Доцент
Катедра за епидемиологију

Росић И. Миленко
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Рош Н. Татјана
Асистент
Катедра за дерматовенеролошке болести

Ружић С. Маја
Доцент
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Ружичка Калоци М. Светлана
Доцент
Катедра за неурологију

Сабо Ј. Ана
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Савић Д. Александар
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Савић Д. Драган
Редовни професор
Катедра за хирургију

Савић С. Жељка
Доцент
Катедра за интерну медицину

Савовић Н. Слободан
Редовни професор
Катедра за оториноларингологију

Сазданић Б. Дарија
Асистент
Катедра за фармацију

Сазданић Великић C. Даница
Асистент са докторатом
Катедра за геријатрију

Сакач Б. Дејан
Редовни професор
Катедра за интерну медицину
Катедра за геријатрију
Самарџија Д. Голуб
Доцент
Катедра за патологију

Самојлик Н. Исидора
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Севић Ђ. Синиша
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за геријатрију
Катедра за општу медицину
Секеруш З. Ванеса
Асистент
Катедра за биохемију

Секулић Р. Слободан
Асистент са докторатом
Катедра за неурологију

Секулић Д. Вук
Редовни професор
Катедра за хирургију
Катедра за геријатрију
Секулић Р. Боривој
Доцент
Катедра за интерну медицину

Селаковић Ђ. Срећко
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Семниц Д. Марија
Редовни професор
Катедра за неурологију

Сечен Г. Невена
Редовни професор
Катедра за интерну медицину
Катедра за геријатрију
Силађи Младеновић Ш. Ђенђи
Доцент
Катедра за психијатрију и медицинску психологију
Катедра за општу медицину
Симин П. Драгана
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Симић М. Љиљана
Сарадник у настави
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Симић С. Светлана
Ванредни професор
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Симић Панић С. Душица
Доцент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Славић О. Данијел
Асистент
Катедра за физиологију

Славковић З. Санела
Доцент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Смиешко М. Гордана
Ванредни професор
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Спасић Н. Александар
Асистент
Катедра за радиологију

Спасојевић Ј. Тијана
Асистент
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Спасојевић Д. Слободан
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Спировски М. Милена
Асистент
Катедра за онкологију

Срдановић Л. Илија
Ванредни професор
Катедра за ургентну медицину

Срдић Галић Ђ. Биљана
Редовни професор
Катедра за анатомију

Срђеновић Чонић У. Бранислава
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Стајић Р. Драган
Асистент
Катедра за гинекологију и акушерство

Станимиров Г. Бојан
Асистент са докторатом
Катедра за биохемију

Станков М. Сунчица
Асистент са докторатом
Катедра за општу медицину

Станков М. Кармен
Редовни професор
Катедра за биохемију

Станковић С. Милан
Редовни професор
Катедра за хирургију

Стефан Микић И. Сандра
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за геријатрију
Катедра за општу медицину
Стефановић З. Маја
Асистент
Катедра за ургентну медицину

Стилиновић П. Небојша
Ванредни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Стојадиновић С. Александра
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Стојаковић С. Наташа
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Стојанац Л. Игор
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Стојанов С. Оливер
Доцент
Катедра за геријатрију

Стојановић Д. Весна
Ванредни професор
Катедра за педијатрију

Стојановић Н. Слободан
Редовни професор
Катедра за дерматовенеролошке болести
Катедра за општу медицину
Стојановић С. Сања
Редовни професор
Катедра за радиологију

Стојиљковић Б. Горан
Редовни професор
Катедра за судску медицину

Стојчевић Малетић Д. Јелена
Доцент
Катедра за биохемију

Стојшин М. Ивана
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Стојшић В. Мирјана
Асистент са докторатом
Катедра за педијатрију

Стојшић Н. Владимир
Асистент
Катедра за интерну медицину

Стојшић Милосављевић Ђ. Анастазија
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Стојшић Џуња М. Љубица
Редовни професор
Катедра за анатомију

Стокић Ј. Едита
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Стошић З. Зоран
Редовни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Стражмештер Мајсторовић Б. Гордана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Сувајџић Ђ. Љиљана
Редовни професор
Катедра за фармацију

Сукњаја В. Весна
Асистент са докторатом
Катедра за неурологију

Тадић Ј. Ана
Асистент
Катедра за денталну медицину

Тадић Ј. Снежана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Тамаш М. Даниела
Доцент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Тапавички Г. Борислав
Асистент
Катедра за физиологију

Татић Р. Миланка
Ванредни професор
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Тегелтија Р. Драгана
Доцент
Катедра за патологију

Теофиловић Д. Бранислава
Асистент са докторатом
Катедра за фармацију

Тепавчевић Б. Весна
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Тешановић Д. Душанка
Асистент
Катедра за онкологију

Тешић З. Тамара
Асистент
Катедра за оториноларингологију

Тешић С. Драган
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Тил Е. Виктор
Редовни професор
Катедра за радиологију

Тодоровић Б. Маша
Асистент
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Тодоровић Б. Немања
Асистент
Катедра за фармацију

Томас Петровић Д. Ана
Асистент
Катедра за фармакологију и токсикологију

Томашевић Р. Тања
Асистент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Томашевић Тодоровић Т. Снежана
Ванредни професор
Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију

Томић Т. Мирослав
Асистент
Катедра за хирургију

Томић Д. Мирјана
Асистент
Катедра за интерну медицину

Томић Д. Сања
Ванредни професор
Катедра за здравствену негу

Томић С. Славица
Ванредни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Томић С. Зденко
Редовни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Томић Наглић Д. Драгана
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Торовић Д. Љиља
Ванредни професор
Катедра за фармацију

Тошић М. Јела
Асистент са докторатом
Катедра за педијатрију

Тривунић Дајко Р. Сандра
Ванредни професор
Катедра за патологију

Трифуновић Д. Јасна
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Трнинић Пјевић М. Александра
Ванредни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Трудић Ђ. Аника
Доцент
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Тубић М. Теодора
Доцент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Туркулов С. Весна
Редовни професор
Катедра за инфективне болести
Катедра за општу медицину
Катедра за геријатрију
Тушек Ф. Иван
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Ћебовић Н. Татјана
Редовни професор
Катедра за биохемију

Ћелић М. Дејан
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Ћетковић Б. Ненад
Ванредни професор
Катедра за гинекологију и акушерство

Ћирин М. Дејан
Доцент
Катедра за фармацију

Ћурчић Б. Александар
Редовни професор
Катедра за гинекологију и акушерство
Катедра за геријатрију
Увелин А. Арсен
Доцент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Удицки Р. Мирјана
Асистент са докторатом
Катедра за анатомију

Укропина Н. Снежана
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Урам Бенка С. Ана
Доцент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Урошевић М. Ивана
Ванредни професор
Катедра за интерну медицину

Фабри Галамбош М. Изабела
Доцент
Катедра за анестезију и периоперативну медицину

Фаркаш Агатић Ј. Зита
Доцент
Катедра за фармацију

Фратрић Ј. Ивана
Асистент
Катедра за хирургију

Хајдер С. Драгица
Асистент
Катедра за неурологију

Хархаји В. Сања
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Хитл Д. Маја
Асистент
Катедра за фармацију

Хорват Ј. Олга
Ванредни професор
Катедра за фармакологију и токсикологију

Хрњаковић Цвјетковић Б. Ивана
Редовни професор
Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом

Хромиш Ј. Сања
Асистент са докторатом
Катедра за здравствену негу

Цвејић М. Јелена
Редовни професор
Катедра за фармацију

Цвијановић Б. Милан
Ванредни професор
Катедра за неурологију
Катедра за општу медицину
Цвјетићанин Т. Милица
Асистент са докторатом
Катедра за денталну медицину

Цвјетковић М. Ђурђа
Асистент
Катедра за физиологију

Цвјетковић Бошњак M. Мина
Ванредни професор
Катедра за психијатрију и медицинску психологију
Катедра за општу медицину
Цигић П. Томислав
Редовни професор
Катедра за хирургију

Чабаркапа С. Велибор
Ванредни професор
Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину

Чанадановић М. Владимир
Редовни професор
Катедра за офталмологију

Чанковић K. Милош
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Чанковић И. Соња
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Чанковић К. Душан
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком

Чанковић З. Миленко
Асистент
Катедра за интерну медицину

Чапо Ђ. Иван
Доцент
Катедра за хистологију и ембриологију

Чемерлић Ађић Б. Нада
Редовни професор
Катедра за интерну медицину

Џамбас Д. Љубиша
Редовни професор
Катедра за денталну медицину

Шарчев Н. Иван
Ванредни професор
Катедра за денталну медицину

Шарчев А. Катарина
Ванредни професор
Катедра за хирургију

Шарчев В. Татјана
Доцент
Катедра за интерну медицину

Шкрбић Р. Рената
Доцент
Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

Шобот Д. Валентина
Доцент
Катедра за психологију

Шолајић С. Ненад
Доцент
Катедра за патологију

Шпановић М. Милорад
Доцент
Катедра за медицину рада

Шушак С. Стаменко
Редовни професор
Катедра за хирургију

Шушњевић Л. Соња
Доцент
Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком