Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Игор ИвановРедовни професор

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Клиника за кардиологију

igor.ivanov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214805700

ORCID ID :

Картон научног радника: 2464Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2020

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина, Кардиологија

Докторат

2008

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Супспецијализација

2006

Медицински факултет Нови Сад

Кардиологија

Специјализација

2003

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Магистратура/мастер

2002

Медицински факултет Београд

Кардиологија

Диплома

1998

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Дејановић J, Иванов И, Попов Т, Чанковић М, Вулин А, Обрадовић Д, Ивановић В, Стојшић-Милосављевић А, Clinical characteristic and management of elderly patients with myocardial infarction. Srp Arh Celok Lek. 2019 Mar-Apr;147(3-4):167-172.

23

Ивановић В, Чанковић M, Иванов И, Дејановић Ј, Стојшић-Милосавлјевић A, Петровић M. Recanalizacion of Coronary Artery Chronic Total Occlusion by Retrograde Approach. Srp. Arh Celok Lek 2017;145(11-12):627-631.

23

Обрадовић Д, Јовеш Севић Б, Стојановић М , Илић М , Иванов И. Stray” achalasia: From gastroenterologist to pulmonologist and back. Srp Arh Celok Lek. 2016 Jan-Feb;144(1-2):85-89.

23

Марић Х, Цвијановић Р, Иванов И, Гвозденовић Лј, Иванов Д, Лаловић Н. Peripheral primitive neuroectodermal tumor of the small bowel mesentery: Report of a case. Srp Arh Celok Lek. 2015;143(9-10):619-22.

23

Петровић М, Иванов И, Вујин Б, Ивановић В, Реџек А. Syncope as initial symptom of ostial lesion of the left main coronary artery with cardiogenic shock. Vojnosanit Pregl. 2014;71(11):1066-71.

23

Иванов И, Ловренски А, Дејановић Ј, Петровић М, Јунг Р, Раффаy В. Double heart rupture after acute myocardial infarction: A case report. Vojnosanitet Pregled. 2014; 12;1151-54.

23

Иванов И, Дејановић Ј, Цвијановић Р, Иванов О, Петровић М, Панић Г. Streptococcus bovis endocarditis as a sign of colon cancer: Case report. Srp Arh Celok Lek. 2014;142(7-8): 476-9.

Назив предмета Врста студија

Интерна медицина

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка пропедевтика

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка пропедевтика

Основне академске студије здравствене неге

Клиничка пропедевтика

Основне струковне студије здравствене неге

Интерна медицина

Основне струковне студије радиолошке технологије