Насловна / Савет

Пословник о раду Савета факултета – пречишћен текстЧланови Савета Медицинског факултета Нови Сад за мандатни период 2019-2023. године


Представници наставника:
1. проф. др Нада Наумовић, Катедра за физиологију, председник
2. проф. др Никола Бабић, Катедра за офталмологију, потпредседник
3. проф. др Горана Митић, Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину, члан
4. проф. др Јелена Бјелановић, Катедра за хигијену, члан
5. проф. др Војислава Бугарски Игњатовић, Катедра за психологију, члан
6. проф. др Драгомир Дамјанов, Катедра за интерну медицину,члан
7. доц. др Јелена Николић, Катедра за хирургију, члан
8. проф. др Душка Благојевић, Катедра за денталну медицину, члан
9. доц. др Борислава Николин, Катедра за геријатрију, члан
10. проф. др Вељко Крстоношић, Катедра за фармацију, члан
11. доц. др Миљен Малетин, Катедра за судску медицину, члан

Представници ненаставног особља:
12. Лазар Чолић, шеф Одељења финансијске оперативе, члан
13. Љубица Дуловић, административно-техничи секретар Завода за фармацију, члан

Представници студената:
14. Симона Иконов, члан
15. Марија Перић, члан
16. Миле Иванчевић, члан

Представници Оснивача:
17. др Ненад Крајчиновић, доктор медицине из Новог Сада, члан
18. проф. др Горан Васић, доктор медицинских наука из Новог Сада, члан
19. Јасмина Зец, дипломирани правник из Новог Сада, члан
20. Љиљана Ћипровац, дипломирани правник из Шајкаша, члан
21. Горан Савић, магистар техничких наука из Новог Сада, члан
22. др Јасминка Почек, доктор медицине из Новог Сада, члан
23. др Милијана Мачкић, доктор медицине из Новог Сада, чланОдлука о избору декана и продекане Медицинског факултета у Новом Саду у школској 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018.


Преузмите документ/е:
Odluka o izboru dekana.pdf

датум објаве: 03 Jun 2020