Служба за издавачку делатност

Деканат, I спрат соба 30

izdavacka@mf.uns.ac.rs

021/66-23-020

Запослени

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Драгица Пантић шеф Службе dragica.pantic@mf.uns.ac.rs
Вишња Кризманић лектор visnja.krizmanic@mf.uns.ac.rs
Бранислав Благојевић технички сарадник на фотокопиру branislav.blagojevic@mf.uns.ac.rs
Анђа Дулић технички сарадник у издаваштву andja.dulic@mf.uns.ac.rs
Бојана Мијић технички сарадник за продају књига bojana.mijic@mf.uns.ac.rs


ФОТОКОПИРНИЦА


Хол Медицинског факултета

Радно време: понедељак–петак од 7:30 до 13:00

Ценовник

Црно-бело-копирање

1- 50 страна преко 50 страна
једнострано 4 динара 3 динара
двострано 3 динара 2 динара

Колорно копирање

100% 20 динара
до 50% 15 динара
до 25% 10 динара

Коричење пластичном спиралом

Спирала 6-25 мм 70 динара
Спирала преко 25 мм 90 динара


СКРИПТАРНИЦА


Хол Медицинског факултета
021/21-001-21
skriptarnica@mf.uns.ac.rs


Радно време: понедељак–петак од 8:00 до 13:00

У скриптарници се продају обрасци и књиге у издању Факултета, које је могуће наручити и поузећем.


Издања факултета


Уџбеници


Наслов: Анатомија централног нервног система за студенте медицине
Уредница: Радмила Гудовић
Цена: 450,00

Наслов: Основи фармакоекономије и фармакоепидемиологије
Уредник: Зденко Томић
Цена: 570,00

Наслов: Оштећење вида и коморбидна стања
Уреднице: Бранка Јаблан и Шпела Голубовић
Цена: 800,00

Наслов: Основи клиничке патофизиологије
Уредници: Зоран Стошић и Радослав Борота
Цена: 3620,00

Наслов: Физиологија за студенте здравствене неге
Уредник: Миодраг Драпшин
Цена: 1000,00

Наслов: Акушерство (друго прештампано издање)
Уредници: Александра Новаков Микић и Тихомир Вејновић
Цена: 1050,00

Наслов: Оториноларингологија, хирургија главе и врата
Уредник: Рајко М. Јовић
Цена: 4100,00

Наслов: Биофармација 2
Ауторка: Мирјана Бећаревић
Цена: 730,00

Наслов: Здравствена нега у дерматовенерологији
Уредници: Милан Матић, Љуба Вујановић
Цена: 1200,00

Наслов: Рана интервенција у детињству
Ауторка: Шпела Голубовић
Цена: 750,00

Наслов: Офталмологија
Аутори: Никола Бабић, Владимир Чанадановић
Цена: 2500,00

Наслов: Фармакологија са токсикологијом за студенте стоматологије
Уредници: Исидора Самојлик, Момир Миков
Цена: 1280,00

Наслов: Анатомија ноге
Ауторке: Марија Михаљ, Љубица Стојшић Џуња, Душица Марић
Цена: 500,00

Наслов: Биохемија и генетика наследних болести (доступан у Библиотеци Медицинског факултета)
Ауторка: Кармен Станков
Цена:

Наслов: Интерна медицина за студенте здравствене неге
Уредник: Иван Копитовић
Цена: 2070,00

Наслов: Хумана генетика
Аутор: Феодора Попић Паљић
Цена: 240,00

Наслов: Анатомија за студенте здравствене неге
Уредница: Љубица Стојшић Џуња
Цена: 570,00

Наслов: Биохемија за студенте здравствене неге
Аутор: Татјана Ћебовић
Цена: 840,00

Наслов: Психијатрија
Аутор: Александар Кнежевић
Цена: 350,00 динара

Наслов: Медицинска психологија и општа психопатологија
Аутор: Александар Кнежевић
Цена: 200,00 динара

Наслов: Инфективне болести за студенте стоматологије
Аутор: Снежана Бркић
Цена: 300,00 динара

Наслов: Геријатрија и нега старих особа
Аутор: Јован Вукадинов
Цена: 480,00 динара

Наслов: Геријатрија за студенте медицине
Уредник: Јован Вукадинов
Цена: 800,00 динара

Наслов: Основи онкологије и палијативна нега онколошких болесника
Уредник: Дарјана Јовановић
Цена: 690,00 динара

Наслов: Инфективне болести за негом заразних болесника
Аутор: Гроздана Чанак
Цена: 750,00 динара

Наслов: Увод у медицину са теоријом медицине
Аутор: Јован Максимовић
Цена: 380,00 динара

Наслов: Општа медицина за студенте стоматологије
Аутори: Радослава Додер, Верица Ђуран
Цена: 520,00 динара

Наслов: Јавно здравље за студенте стоматологије
Аутори: Марија Јевтић и Ержебет Ач Николић
Цена: 260,00 динара

Наслов: Ортопедија за студенте специјалне рехабилитације и едукације
Аутори: Мирослав Миланков, Драган Савић, Данијела Илић Стошовић
Цена: 350,00 динара

Наслов: Анатомија човека
Аутори: Мирела Ерић, Даница Обрадовић
Цена: 350,00 динара

Наслов: Епидемиологија
Аутор: Зоран Радовановић
Цена: 600,00 динара

Наслов: Ортопедија и трауматологија за студенте медицинске рехабилитације
Аутори: Драган Савић, Мирослав Миланков
Цена: 400,00 динара

Наслов: Дечја хирургија
Аутори: Радоица Јокић, Душанка Добановачки
Цена: 600,00 динара

Наслов: Оториноларингологија, хирургија главе и врата
Аутор: Рајко М. Јовић
Цена: 2000,00 динара

Наслов: Исхрана и здравље
Аутори: Будимка Новаковић, Фатима Јусуповић
Цена: 1020,00 динара

Наслов: Увод у научноистраживачки рад
Аутор: Предраг Ђурић
Цена: 350,00 динара

Наслов: Броматологија, нутритивна вредност, и безбедност хране
Аутори: Будимка Новаковић, Љиља Торовић
Цена: 800,00 динара

Наслов: Венерологија
Аутор: Зоран Голушин
Цена: 360,00 динара

Наслов: Патологија
Уредници: Павле Будаков, Живка Ери
Цена: 1130,00 динара

Наслов: Анестезија са периоперативном медицином
Уредник: Биљана Драшковић
Цена: 1100,00 динара

Наслов: Судска медицина
Уредници: Милан Симић, Бранислав Будаков
Цена: 850,00 динара

Наслов: Биофармација
Уредница: Мирјана Бећаревић
Цена: 320,00 динара

Наслов: Основе неурохирургије
Уредници: Петар Вулековић, Томислав Цигић, Жељко Којадиновић
Цена: 300,00 динара

Наслов: Биофизика
Уредница: Наташа Тодоровић
Цена: 670,00 динара

Наслов: Увод у клиничку праксу II
Уредница: Јадранка Дејановић
Цена: 200,00 динара

Наслов: Анатомија руке
Уредницe: Љубица Стојшић Џуња, Марија Михаљ
Цена: 430,00 динара

Наслов: Општа анатомија
Уредница: Марија Михаљ
Цена: 330,00 динара

Наслов: Педијатрија
Уредница: Јадранка Јовановић- Привродски
Цена: 2300,00 динара

Наслов: An outline of medical ethics
Уредник: Артур Бјелица
Цена: 330,00 динара

Наслов: Инфективне болести за студенте медицине
Уреднице: Весна Туркулов, Снежана Бркић
Цена: 800,00 динара

Наслов: Гинекологија
Уредник: Срђан Ђурђевић
Цена: 1700,00 динара

Наслов: Анатомија карлице
Аутори: Биљана Срдић Галић, Синиша Бабовић, Даница Обрадовић
Цена: 320,00 динара

Наслов: Фармакологија са токсикологијом
Уредници: Исидора Самојлик, Момир Миков
Цена: 1300,00 динара

Наслов: Физичка хемија
Аутор: Михаљ Поша
Цена: 1900,00 динара

Наслов: Основи клиничке патофизиологије
Уредници: Зоран Стошић, Радослав Борота
Цена: 2500,00 динара

Наслов: Урологија
Горан Марушић
Цена: 370,00 динара

Наслов: Остеологија
Ауторке: Љубица Стојшић Џуња, Љиља Мијатов Укропина, Даница Обрадовић
Цена: 760,00 динара

Наслов: Статистика у фармацији
Ауторка: Загорка Лозанов Црвенковић
Цена: 780,00 динара

Наслов: Неорганска хемија
Ауторке: Наташа Милић и Наташа Милошевић
Цена: 3000,00 динара

Наслов: Психијатрија (четврто издање)
Ауторке: Александра Недић и Олга Живановић
Цена: 990,00 динара


Практикуми


Наслов: Практикум из Анатомије
Аутори: Биљана Срдић-Галић, Мирела Ерић, Синиша Бабовић,
Бојана Крстоношић, Мирјана Удицки, Никола Вучинић, Драгана Радошевић, Соња Жигић
Цена: 1700,00 динара

Наслов: Приручник практичних и семинарских вежби из биохемије и молекуларне биологије
Аутори: Зоран Ковачевић, Кармен Станков, Катица Бајин Катић
Цена: 140,00 динара

Наслов: Практикум патолошке хистологије за студенте стоматологије
Уредници: Иштван Клем, Славица Кнежевић-Ушај
Цена: 450,00 динара

Наслов: Инфективне болести (друго издање)- прикази случајева, интерактивни приручник, ЦД
Аутор: Снежана Бркић
Цена: 750,00 динара

Наслов: Практикум опште хемије за студенте фармације
Аутори: Наташа Милић, Наташа Милошевић
Цена: 220,00 динара

Наслов: Практикум из увода у научноистраживачки рад
Аутор: Предраг Ђурић
Цена: 230,00 динара

Наслов: A practical handbook of pathological histology (for dentistry students) (for dentistry students)
A practical handbook of pathological histology (for medical students)
Аутори: Иштван Клем, Славица Кнежевић
Аутор: Живка Ери
Цена: 680,00 динара

Наслов: Практикум неорганске хемије
Аутори: Наташа Милић, Наташа Милошевић
Цена: 300,00 динара

Наслов: Практикум из неурофизиологије
Аутори: Јелена Попадић Гаћеша, Ото Барак
Цена: 300,00 динара

Наслов: Практикум из фармацеутске технологије, чврсти препарати
Аутори: Светлана Голочорбин Кон, Младена Лалић Поповић
Цена: 450,00 динара

Наслов: Практикум из фармацеутске технологије, стерилни препарати
Аутори: Светлана Голочорбин Кон, Младена Лалић Поповић
Цена: 300,00 динара

Наслов: Педијатријска пропедевтика
Аутори: Невенка П. Рончевић, Тамара Д. Вукавић
Цена: 330,00 динара

Наслов: Основи индустријске фармације
Аутори: Вељко Крстоношић, Дејан Ћирин
Цена: 320,00 динара

Наслов: Практикум медицинске биохемије и хемије
Аутор: Јела Борота
Цена: 520,00 динара

Наслов: Практикум из макроскопског прегледа у патологији
Уредница: Милана Пањковић
Цена: 390,00 динара


Монографије


Наслов: Клиничко испитивање квалитета естетских испуна
Аутор: Игор Стојанац
Цена:

Наслов: Неуропсихологија исхемијског можданог удара
Ауторке: Војислава Бугарски Игњатовић, Марија Семниц
Цена:

Наслов: Грлић материце
Уредник: Аљоша Мандић
Цена:

Наслов: Метаболизам витамина д и калцијума и минерална густина костију код болесника са саркоидозом
Ауторка: Светлана Кашиковић Лечић
Цена:

Наслов: Неуролошки преглед у првој години живота
Аутор: Слободан Секулић
Цена:

Наслов: Болести оптичког нерва
Ауторка: Десанка Грковић
Цена:

Наслов: Термодинамика бинарних смеша и мешовитих мицела: системи натријумових соли жучних киселина и нејонских сурфактаната
Аутор: Михаљ Поша
Цена:

Наслов: Транзиторни исхемијски атак
Ауторка: Марија Жарков
Цена:

Наслов: Остеопороза, физичка активност и исрана
Уредница: Ксенија Бошковић
Цена:

Наслов: Примарна здравствена заштита – улога лекара опште медицине
Ауторка: Матилда Војновић
Цена:

Наслов: Превенција инфекција изазваних хуманим папилома вирусима
Уредник: Александра Капамаџија
Цена:

Наслов: Имунизација против заразних болести
Уредник: Владимир Петровић
Цена:


Репетиторијуми


Наслов: Тест-питања за припрему пријемног испита из биологије
Уреднице: Јованка Шегрт Терзић, Михајла Ђан
Цена: 630,00 динара

Наслов: Тест-питања из психологије за припрему пријемног испита
Уредници: Војислава Бугарски Игњатовић, Татјана Крстић, Нина Бркић Јовановић, Биљана Обрадовић
Цена: 700,00 динара

Наслов: Тест-питања из здравствене неге за припрему пријемног испита
Ауторке: Драгана Милутиновић, Мирјана Бокун
Цена: 980,00 динара

Наслов: Збирка задатака за припрему пријемног испита из математике
Ауторке: Душанка Перишић, Гордана Шобот
Цена: 650,00 динара

Наслов: Репетиторијум и тест-питања из стоматолошких материјала
Уредница: Татјана Пушкар
Цена: 530,00 динара

Наслов: Тест-питања и репетиторијум из пародонтологије
Уредник: Миланко Ђурић
Цена: 430,00 динара

Наслов: Тест-питања и репетиторијум из патолошке физиологије
Уредници: Мирјана Ђерић, Зоран Стошић
Цена: 350,00 динара

Наслов: Репетиторијум из хемије
Уредница: Татјана Ћебовић
Цена: 500,00 динара

Наслов: Репетиторијум и тест-питања из гинекологија и акушерства
Уредник: Срђан Ђурђевић
Цена: 740,00 динара

Наслов: Тест-питања из хемије за припрему пријемног испита
Уреднице: Мира Поповић, Мирјана Војиновић Милорадов
Цена: 250,00 динара

Наслов: Наслов: Репетиторијум из цитологије, хистологије и органологије
Љиљана Сомер, Матилда Ђолаи, Душан Лалошевић
Цена: 200,00 динара

Наслов: Употреба функцијских испитивања у дијагнози болести
Уредници: Зоран Стошић, Радослав Борота
Цена: 1200,00 динара

Наслов: Тест-питања из бактериологије са паразитологијом
Уреднице: Марија Кулаузов, Зора Јелесић, Мира Михајловић Укропина
Цена: 250,00 динара

Наслов: Збирка питања из оториноларингологије
Уредник: Рајко М. Јовић
Цена: 400,00 динара

Наслов: Репетиторијум из основа педагогије
Ауторке: Снежана Бабић Кекез, Бојана Перић Пркосовачки
Цена: 270,00 динара

Наслов: Репетиторијум из хемије
Аутор: Татјана Цебовић
Цена: 500,00 динара

Наслов: Тест-питања из увода у научноистраживачки рад
Аутор: Предраг Ђурић
Цена: 190,00 динара

Наслов: Тест-питања из здравствене неге за припрему пријемног испита на Медицинском факултету у Новом Саду
Ауторке: Драгана Милутиновић, Мирјана Бокун
Цена: 440,00 динара

Наслов: Тест-питања из психологије за припрему пријемног испита на Медицинском факултету у Новом Саду
Ауторке: Војислава Бугарски, Нина Бркић-Јовановић, Татјана Крстић, Биљана Обрадовић
Цена: 440,00 динара

Наслов: Репетиторијум са тест-питањима из медицине и права
Аутори: Стојан Петковић, Миљен Малетин
Цена: 240,00 динара

Наслов: Репетиторијум из цитологије, хистологије и органологије са примерима тест питања за студенте медицине, стоматологије, фармације, медицинске рехабилитације и здравствене неге
Аутори: Љиљана Сомер, Матилда Ђолаи, Душан Лалошевић
Цена: 240,00 динара

Наслов: Збирка питања из оториноларингологије за студенте медицине и стоматологије
Аутор: Рајко Јовић
Цена: 400,00 динара

Наслов: Тест питања из физиологије (четврто прештампано издање)
Ауторка: Весна Иветић
Цена: 200,00 динара

Наслов: Општа медицина - тест питања за студенте стоматологије
Ауторке: Радослава Додер, Верица Ðуран
Цена: 180,00 динара

Наслов: Тест-питања из бактериологије са паразитологијом
Ауторке: Марија Кулаузов, Зора Јелесић, Мира Михајловић Укропина
Цена: 220,00 динара

Наслов: Тест-питања из фармакологије и токсикологије
Аутори: Корнелија Ðаковиц-Швајцер, Милан Стануловић, Ана Сабо, Момир Миков, Јован Поповић
Цена: 450,00 динара

Наслов: Тест-питања из хемије (за пријемни испит на факултете медицинске, стоматолошке и биолошке струке)
Ауторке: Мира Поповић, Мирјана Војиновић-Милорадов
Цена: 240,00 динара

Наслов: Тест-питања из здравствене неге
Ауторке: Драгана Милутиновић, Мирјана Бокун
Цена: 440,00 динара

Наслов: Calculations in medical Chemistry
Ауторка: Мирјана Војиновић - Милорадов
Цена: 220,00 динара

Наслов: Multiple choice questions pathophysiology and labaratory medicine
Аутор: Миленко Кулаузов
Цена: 220,00 динара

Наслов: Репетиторијум и тестови из неурологије
Аутор: Чонгор Над
Цена: 250,00 динара

Наслов: Тест питања из медицинске рехабилитације
Аутор: Коста Савић
Цена: 140,00 динара


Посебна издања


Наслов: Патологија респираторног система
Аутор: Живка Ери
Цена: 340,00 динара, распродато

Наслов: Медицинска наука, етика и масмедији, ЦД издање
Уредник: Владимир Т. Јокановић
Цена: 200,00 динара, распродато

Наслов: Информатор из хирургије за студенте медицине - девето издање
Уредник: Мирослав Миланков
Цена: 300,00 динара

Наслов: Атлас хирургије дојке
Аутор: Андрија Голубовић
Цена:

Наслов: Физиологија спорта
Аутор: Никола Грујић
Цена:

Наслов: Лапароскопска хирургија у гинекологији
Уредници: Омер Деваја и Срђан Ђурђевић
Цена:

Наслов: Компјутеризована томографија абдомена и карлице
Уредница: Сања Стојановић
Цена:

Наслов: Ултрасонографија феталних аномалија
Уредник: Зоран Белопавловић
Цена: