Служба за издавачку делатност

Деканат, I спрат соба 20

izdavacka@mf.uns.ac.rs

021/66-23-020

Запослени

Име и презиме

Назив радног места

  Контакт

Драгица Пантић шеф Службе dragica.pantic@mf.uns.ac.rs
Вишња Кризманић лектор visnja.krizmanic@mf.uns.ac.rs
Бранислав Благојевић технички сарадник на фотокопиру branislav.blagojevic@mf.uns.ac.rs
Анђа Дулић технички сарадник у издаваштву andja.dulic@mf.uns.ac.rs
Бојана Мијић технички сарадник за продају књига bojana.mijic@mf.uns.ac.rs


ФОТОКОПИРНИЦА


Хол Медицинског факултета
021/21-00-125

Радно време: понедељак–петак од 7:30 до 14:00

Ценовник

Црно-бело-копирање

1- 50 страна преко 50 страна
једнострано 4 динара 3 динара
двострано 3 динара 2 динара

Колорно копирање

100% 20 динара
до 50% 15 динара
до 25% 10 динара

Коричење пластичном спиралом

Спирала 6-25 мм 70 динара
Спирала преко 25 мм 90 динара


СКРИПТАРНИЦА


Хол Медицинског факултета
021/21-07-917
skriptarnica@mf.uns.ac.rs

Радно време: понедељак–петак од 8:00 до 12:30

У скриптарници се продају обрасци и књиге у издању Факултета, које је могуће наручити и поузећем.


Издања факултета


Уџбеници


Наслов: Фармакологија са токсикологијом
Уредници: Александар Рашковић, Исидора Самојлик
Цена: 1250,00

Наслов: Статистика у фармацији
Аутор: Загорка Лозанов Црвенковић
Цена: 780,00

Наслов: Социјална медицина
Уредници: Ђорђе Јаковљевић, Вера Грујић
Цена: 580,00

Наслов: Анатомија абдомена
Ауторке: Марија Михаљ, Љубица Стојшић Џуња, Душица Марић
Цена: 600,00

Наслов: Медицинске основе поремећаја гласа и говора
Уредник: Рајко М. Јовић
Цена: 800,00

Наслов: Сексуалност особа са инвалидитетом
Уредница: Нина Бркић Јовановић
Цена: 790,00

Наслов: Фармакокинетика
Аутори: Јован Поповић, Наташа Милошевић и Коста Поповић
Цена: 1300,00

Наслов: Увод у клиничку праксу I
Аутори: Слободан М. Миторвић, Милан Станковић
Цена: 420,00

Наслов: Увод у клиничку праксу II
Уредница: Јадранка Дејановић
Цена: 390,00

Наслов: Медицинска рехабилитација
Уредница: Снежана Томашевић Тодоровић
Цена: 550,00

Наслов: Педијатрија
Уредница: Јадранка Јовановић Привродски
Цена: 4100,00

Наслов: Анатомија централног нервног система за студенте медицине
Уредница: Радмила Гудовић
Цена: 450,00

Наслов: Основи фармакоекономије и фармакоепидемиологије
Уредник: Зденко Томић
Цена: 570,00

Наслов: Оштећење вида и коморбидна стања
Уреднице: Бранка Јаблан и Шпела Голубовић
Цена: 800,00

Наслов: Основи клиничке патофизиологије
Уредници: Зоран Стошић и Радослав Борота
Цена: 3620,00

Наслов: Физиологија за студенте здравствене неге
Уредник: Миодраг Драпшин
Цена: 1000,00

Наслов: Акушерство (друго прештампано издање)
Уредници: Александра Новаков Микић и Тихомир Вејновић
Цена: 1050,00

Наслов: Оториноларингологија, хирургија главе и врата
Уредник: Рајко М. Јовић
Цена: 4100,00

Наслов: Биофармација 2
Ауторка: Мирјана Бећаревић
Цена: 730,00

Наслов: Здравствена нега у дерматовенерологији
Уредници: Милан Матић, Љуба Вујановић
Цена: 1200,00

Наслов: Рана интервенција у детињству
Ауторка: Шпела Голубовић
Цена: 750,00

Наслов: Офталмологија
Аутори: Никола Бабић, Владимир Чанадановић
Цена: 2500,00

Наслов: Фармакологија са токсикологијом за студенте стоматологије
Уредници: Исидора Самојлик, Момир Миков
Цена: 1280,00

Наслов: Анатомија ноге
Ауторке: Марија Михаљ, Љубица Стојшић Џуња, Душица Марић
Цена: 500,00

Наслов: Интерна медицина за студенте здравствене неге
Уредник: Иван Копитовић
Цена: 2070,00

Наслов: Хумана генетика
Аутор: Феодора Попић Паљић
Цена: 420,00

Наслов: Анатомија за студенте здравствене неге
Уредница: Љубица Стојшић Џуња
Цена: 760,00

Наслов: Биохемија за студенте здравствене неге
Аутор: Татјана Ћебовић
Цена: 840,00

Наслов: Психијатрија
Аутор: Александар Кнежевић
Цена: 350,00 динара

Наслов: Медицинска психологија и општа психопатологија
Аутор: Александар Кнежевић
Цена: 200,00 динара

Наслов: Геријатрија и нега старих особа
Аутор: Јован Вукадинов
Цена: 480,00 динара

Наслов: Геријатрија за студенте медицине
Уредник: Јован Вукадинов
Цена: 800,00 динара

Наслов: Основи онкологије и палијативна нега онколошких болесника
Уредник: Дарјана Јовановић
Цена: 690,00 динара

Наслов: Општа медицина за студенте стоматологије
Аутори: Радослава Додер, Верица Ђуран
Цена: 520,00 динара

Наслов: Јавно здравље за студенте стоматологије
Аутори: Марија Јевтић и Ержебет Ач Николић
Цена: 260,00 динара

Наслов: Ортопедија за студенте специјалне рехабилитације и едукације
Аутори: Мирослав Миланков, Драган Савић, Данијела Илић Стошовић
Цена: 350,00 динара

Наслов: Анатомија човека за студенте стоматологије
Аутори: Мирела Ерић, Даница Обрадовић
Цена: 670,00 динара

Наслов: Епидемиологија
Аутор: Зоран Радовановић
Цена: 600,00 динара

Наслов: Ортопедија и трауматологија за студенте медицинске рехабилитације
Аутори: Драган Савић, Мирослав Миланков
Цена: 400,00 динара

Наслов: Дечја хирургија
Аутори: Радоица Јокић, Душанка Добановачки
Цена: 600,00 динара

Наслов: Исхрана и здравље
Аутори: Будимка Новаковић, Фатима Јусуповић
Цена: 1020,00 динара

Наслов: Увод у научноистраживачки рад
Аутор: Предраг Ђурић
Цена: 350,00 динара

Наслов: Броматологија, нутритивна вредност, и безбедност хране
Аутори: Будимка Новаковић, Љиља Торовић
Цена: 800,00 динара

Наслов: Венерологија
Аутор: Зоран Голушин
Цена: 360,00 динара

Наслов: Патологија
Уредници: Павле Будаков, Живка Ери
Цена: 1130,00 динара

Наслов: Анестезија са периоперативном медицином
Уредник: Биљана Драшковић
Цена: 1100,00 динара

Наслов: Биофармација
Уредница: Мирјана Бећаревић
Цена: 320,00 динара

Наслов: Биофизика
Уредница: Наташа Тодоровић
Цена: 670,00 динара

Наслов: Анатомија руке
Уредницe: Љубица Стојшић Џуња, Марија Михаљ
Цена: 430,00 динара

Наслов: Општа анатомија
Уредница: Марија Михаљ
Цена: 460,00 динара

Наслов: Инфективне болести
Уреднице: Снежана Бркић, Весна Туркулов
Цена: 800,00 динара

Наслов: Гинекологија
Уредник: Срђан Ђурђевић
Цена: 1700,00 динара

Наслов: Анатомија карлице
Аутори: Биљана Срдић Галић, Синиша Бабовић, Даница Обрадовић
Цена: 320,00 динара

Наслов: Физичка хемија
Аутор: Михаљ Поша
Цена: 1900,00 динара

Наслов: Урологија
Горан Марушић
Цена: 370,00 динара

Наслов: Остеологија
Ауторке: Љубица Стојшић Џуња, Љиља Мијатов Укропина, Даница Обрадовић
Цена: 760,00 динара

Наслов: Неорганска хемија
Ауторке: Наташа Милић и Наташа Милошевић
Цена: 3000,00 динара


Практикуми


Наслов: Практикум из гинеколошко-акушерске дијагностике и терапије
Уредници: Срђан Ђурђевић, Ђорђе Петровић
Цена: 650,00

Наслов: Практикум из патолошке физиологије
Уредници: Зоран Стошић, Мирјана Ђерић
Цена: 1300,00

Наслов: Практикум из физичке хемије
Аутори: Михаљ Поша, Коста Поповић, Зита Фаркаш Агатић
Цена: 420,00

Наслов: Практикум опште хемије
Ауторке: Наташа Милић, Наташа Милошевић, Маја Милановић
Цена: 550,00

Наслов: Практикум патолошке хистологије
Уредница: Живка Ери
Цена: 520,00

Наслов: Практикум из фармакографије и облика лекова
Ауторке: Исидора Самојлик, Олга Хорват
Цена: 330,00

Наслов: Практикум из медицинских основа поремећаја гласа и говора
Уредник: Рајко М. Јовић
Цена: 260,00

Наслов: Асистивне технологије
Ауторке: Шпела Голубовић, Санела Славковић, Мила Веселиновић
Цена: 660,00

Наслов: Практикум из офталмологије
Уредник: Никола Бабић
Цена: 500,00

Наслов: Пропедевтика у медицинској рехабилитацији
Уреднице: Александра Миков, Растислава Красник
Цена: 940,00

Наслов: ПРАКТИКУМ ИЗ ФИЗИОЛОГИЈЕ
Уредник: Ото Барак
Цена: 710,00

Наслов: ПРАКТИКУМ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛНЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ АНАЛИЗЕ
Уредница:Јелена Цвејић
Цена: 300,00

Наслов: ПРАКТИКУМ ИЗ ХУМАНЕ ГЕНЕТИКЕ за студенте медицине и стоматологије
Ауторке: Љиљана Вапа, Драгана Обрехт, Михајла Ђан
Цена: 320,00

Наслов: Практикум из Анатомије
Аутори: Биљана Срдић-Галић, Мирела Ерић, Синиша Бабовић,
Бојана Крстоношић, Мирјана Удицки, Никола Вучинић, Драгана Радошевић, Соња Жигић
Цена: 1700,00 динара

Наслов: Приручник практичних и семинарских вежби из биохемије и молекуларне биологије
Аутори: Зоран Ковачевић, Кармен Станков, Катица Бајин Катић
Цена: 140,00 динара

Наслов: Практикум патолошке хистологије за студенте стоматологије
Уредници: Иштван Клем, Славица Кнежевић-Ушај
Цена: 450,00 динара

Наслов: Практикум из увода у научноистраживачки рад
Аутор: Предраг Ђурић
Цена: 230,00 динара

Наслов: Практикум неорганске хемије
Аутори: Наташа Милић, Наташа Милошевић
Цена: 300,00 динара

Наслов: Практикум из неурофизиологије
Аутори: Јелена Попадић Гаћеша, Ото Барак
Цена: 380,00 динара

Наслов: Практикум из фармацеутске технологије, чврсти препарати
Аутори: Светлана Голочорбин Кон, Младена Лалић Поповић
Цена: 680,00 динара

Наслов: Практикум из фармацеутске технологије, стерилни препарати
Аутори: Светлана Голочорбин Кон, Младена Лалић Поповић
Цена: 500,00 динара

Наслов: Педијатријска пропедевтика
Аутори: Невенка П. Рончевић, Тамара Д. Вукавић
Цена: 330,00 динара

Наслов: Основи индустријске фармације - друго прештампано издање
Аутори: Вељко Крстоношић, Дејан Ћирин
Цена: 370,00 динара

Наслов: Практикум из макроскопског прегледа у патологији - друго прештмпано издање
Уредница: Милана Пањковић
Цена: 560,00 динара


Монографије


Наслов: Клиничко испитивање квалитета естетских испуна
Аутор: Игор Стојанац
Цена:

Наслов: Неуропсихологија исхемијског можданог удара
Ауторке: Војислава Бугарски Игњатовић, Марија Семниц
Цена:

Наслов: Грлић материце
Уредник: Аљоша Мандић
Цена:

Наслов: Метаболизам витамина д и калцијума и минерална густина костију код болесника са саркоидозом
Ауторка: Светлана Кашиковић Лечић
Цена:

Наслов: Неуролошки преглед у првој години живота
Аутор: Слободан Секулић
Цена:

Наслов: Болести оптичког нерва
Ауторка: Десанка Грковић
Цена:

Наслов: Термодинамика бинарних смеша и мешовитих мицела: системи натријумових соли жучних киселина и нејонских сурфактаната
Аутор: Михаљ Поша
Цена:

Наслов: Транзиторни исхемијски атак
Ауторка: Марија Жарков
Цена:

Наслов: Остеопороза, физичка активност и исрана
Уредница: Ксенија Бошковић
Цена:

Наслов: Примарна здравствена заштита – улога лекара опште медицине
Ауторка: Матилда Војновић
Цена:

Наслов: Превенција инфекција изазваних хуманим папилома вирусима
Уредник: Александра Капамаџија
Цена:

Наслов: Имунизација против заразних болести
Уредник: Владимир Петровић
Цена:


Репетиторијуми


Наслов: Тест-питања из здравствене неге за припрему пријемног испита
Уреднице: Драгана Милутиновић, Мирјана Бокун
Цена: 800,00

Наслов: Тест-питања из хемије за припрему пријемног испита
Уреднице: Мира Поповић, Мирјана Војиновић-Милорадов
Цена: 470,00

Наслов: Тест-питања за припрему пријемног испита из биологије
Аутори: Јованка Шегрт и Михајла Ђан
Цена: 430,00

Наслов: Тест-питања из психологије за припрему пријемног испита
Уредници: Војислава Бугарски Игњатовић, Татјана Крстић, Нина Бркић Јовановић, Биљана Обрадовић
Цена: 700,00 динара

Наслов: Збирка задатака за припрему пријемног испита из математике
Ауторке: Душанка Перишић, Гордана Шобот
Цена: 650,00 динара

Наслов: Репетиторијум и тест-питања из стоматолошких материјала
Уредница: Татјана Пушкар
Цена: 530,00 динара

Наслов: Тест-питања и репетиторијум из пародонтологије
Уредник: Миланко Ђурић
Цена: 430,00 динара

Наслов: Тест-питања и репетиторијум из патолошке физиологије
Уредници: Мирјана Ђерић, Зоран Стошић
Цена: 350,00 динара

Наслов: Репетиторијум из хемије
Уредница: Татјана Ћебовић
Цена: 500,00 динара

Наслов: Репетиторијум и тест-питања из гинекологија и акушерства
Уредник: Срђан Ђурђевић
Цена: 740,00 динара

Наслов: Репетиторијум из цитологије, хистологије и органологије
Уредници: Љиљана Сомер, Матилда Ђолаи, Душан Лалошевић
Цена: 200,00 динара

Наслов: Употреба функцијских испитивања у дијагнози болести
Уредници: Зоран Стошић, Радослав Борота
Цена: 1200,00 динара

Наслов: Збирка питања из оториноларингологије
Уредник: Рајко М. Јовић
Цена: 400,00 динара

Наслов: Општа медицина - тест питања за студенте стоматологије
Ауторке: Радослава Додер, Верица Ђуран
Цена: 180,00 динара

Наслов: Тест-питања из фармакологије и токсикологије
Аутори: Корнелија Ђаковић-Швајцер, Милан Стануловић, Ана Сабо, Момир Миков, Јован Поповић
Цена: 450,00 динара


Посебна издања


Наслов: Патологија респираторног система
Аутор: Живка Ери
Цена: 340,00 динара, распродато

Наслов: Медицинска наука, етика и масмедији, ЦД издање
Уредник: Владимир Т. Јокановић
Цена: 200,00 динара, распродато

Наслов: Информатор из хирургије за студенте медицине - девето издање
Уредник: Мирослав Миланков
Цена: 300,00 динара

Наслов: Атлас хирургије дојке
Аутор: Андрија Голубовић
Цена:

Наслов: Физиологија спорта
Аутор: Никола Грујић
Цена:

Наслов: Лапароскопска хирургија у гинекологији
Уредници: Омер Деваја и Срђан Ђурђевић
Цена:

Наслов: Компјутеризована томографија абдомена и карлице
Уредница: Сања Стојановић
Цена:

Наслов: Ултрасонографија феталних аномалија
Уредник: Зоран Белопавловић
Цена: