Студентске активности

Студент продекан Томислав Влашки, студент шесте године медицине

tomislav.vlaski0@gmail.com


Студентски парламент


Име и презиме

Функција

имејл

Студијски програм

Година

Марија ПерићПредседникperic.marija97@yahoo.comФармација5
Јована ИгићПотпредседникjovana.igic.a@gmail.comСпецијална едукација и рехабилитација4
Јована МацураСекретарmacurajovana99@gmail.comМедицина4
Александар ВлаховићчланЗдравствена нега3
Александра МатковићчланМедицина5
Ангелина ВлашкичланМедицина4
Анђела СтанимировићчланМедицина2
Ања ВељовићчланМедицина2
Вук ЈанковићчланМедицина4
Јелена ГајићчланРадиолошка технологија2
Јована ДрчићчланФармација2
Милана БојиновићчланСтоматологија4
Милица БијељанинчланЗдравствена нега4
Милица КалабачланФармација4
Милица РадовановићчланЗдравствена нега2
Наташа ПушкарчланСтоматологија3
Немања ДрчелићчланМедицина3
Никола ВрзићчланМедицина4
Никола ЈањатовчланМедицина на енглеском језику3
Предраг МацурачланМедицинска рехабилитација3
Симона ИконовчланМедицина5
Стефан ИлићчланСтоматологија2
Стефан СтојаноскичланДокторске студије3
Татјана ГостићчланСпецијална едукација и рехабилитација3
Тијана ШевићчланМедицина3


Научна секција


ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРЕДАЈОМ СТУДЕНСКИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ЗА АКАДЕМСКУ 2020/21. ГОДИНУ

Електронска предаја студентских научноистраживачких радова почиње 24. 2. 2021. године, а детаљно упутсво можете прочитати овде. .

Формулар за електронску предају рада можете преузети овде.

Упутство за писање рада можете преузети овде.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ 

Сва правила и датуми који су наведени као важећи за академску 2020/2021. годину подложни су променама у складу са епидемиолошким условима, о чему ће студенти бити благовремено обавештени.

О раду Научне секције

Научна секција је организација Студентског парламента Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду која за циљ има окупљање студената и њихово организовано укључивање у научноистраживачки рад на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду.

Чланство у Научној секцији Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду

Сваки студент интегрисаних академских студија, основних академских студија, основних струковних студија, мастер и докторских студија Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду има право да буде члан Научне секције. Ово чланство је добровољно и представља факултативну активност студента.
Правилник о раду Научне секције можете преузети овде.

Услови за писање, предају и презентовање студентског научноистраживачког рада

Студент може писати научноистраживачки рад искључиво уколико је током досадашњег студирања остварио просечну оцену једнаку или већу од 8,5 (осам и по), из предмета који је одслушао претходних година студија и положио са најмањом оценом 9 (девет), што доказује изводом оцена приликом предаје рада. Притом, студенти завршне године могу писати рад и из предмета текуће године, уз услов да исти положе са најмањом оценом 9 (девет) до предаје рада, што доказују изводом оцена приликом предаје рада.

Апсолвенти, као и лекари и фармацеути на стажу могу писати рад из било које области биомедицинских наука чију наставу су одслушали. Детаљније о условима за писање рада у оквиру Секције можете пронаћи овде.

Студент у току једне школске године може имати највише један ауторски рад и може бити коаутор на највише једном раду. Један рад може имати највише два коаутора.
Студент је обавезан да прати новости и обавештења која објављује Научна секција и да поступа према упутствима која она даје.
Услови за менторство и коменторство су дефинисани Правилником о раду Научне секције.

Студентски научноистраживачки радови се пријављују Научној секцији попуњавањем обрасца, у периоду од 1. 11. до 30. 11. 2020. године. Обрасцу за школску 2020/2021. годину можете приступити овде

Студент је дужан да поштује сва упутства и техничке пропозиције за писање научноистраживачког рада која прописује Научна секција. Детаљно упутство за писање студентског научноистраживачког рада можете пронаћи овде.
Након пријаве рада, потребно је да студент прикупи сву потребну документацију која укључује:

 • Извод оцена из студентске службе као доказ да је студент положио предмет из којег пише рад са најмањом оценом 9 (девет) и да је остварио просечну оцену током студирања једнаку или већу од 8,5 (осам и по).
 • Изјава о аутентичности рада и сагласност ментора које можете пронаћи овде.
 • Одобрење одговарајуће Етичке комисије – детаљне информације можете пронаћи овде.
 • (Уколико Етичка комисија захтева достављање сагласности управника одговарајуће клинике, као и сагласности директора Института, наведене формуларе можете пронаћи овде и овде).

По завршетку писања студентског научноистраживачког рада, студент предаје Научној секцији сву потребну документацију (наведену у претходном пасусу) у терминима које Научна секција организује и унапред обавештава студенте. Термин предаје студентског научноистраживачког рада и документације за школску 2020/2021. годину је 24-26. фебруар 2021. године.

Предаја студентских научноистраживачких радова се врши слањем „бланко“ (без имена аутора, коаутора, ментора, коментора и назива катедре) примерка готовог рада на мејл адресу Научне секције до датума који Научна секција унапред одређује. Све важне датуме за школску 2020/2021. годину можете пронаћи овде.

Након што радови прођу двоструку анонимну рецензију, враћају се студентима како би могли начинити назначене исправке и на тај начин стекли право презентовања рада на Конгресу студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду. Овогодишњи Конгрес студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду (КСМФ 2020) се одржава 27. марта 2021. године.

Након излагања радова на Конгресу студената Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, уколико студенти добију пролазну оцену, стичу прво рангирања за одлазак и презентовање рада на Конгресу студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем који сваке године броји око 1000 студената из земље и околине. Факултет ће финансирати одређен број студената за одлазак на Конгрес студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем, а одлуку о том броју ће доносити Колегијум декана у зависности од расположивих средстава.

Након одбране рада на Конгресу студената биомедицинских наука Србије са интернационалним учешћем, студенти имају право да се самостално пријаве на неки од интернационалних конгреса. Факултет по препоруци Научне секције стипендира студенте са најбољим радовима за одлазак на ове скупове. Упутства и потребну документацију за пријаву за суфинансирање трошкова за одлазак на интернационалне конгресе можете пронаћи на нашем Sharepoint-у.

РУКОВОДСТВО НАУЧНЕ СЕКЦИЈЕ

Председник Научне секције Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
Ивана Старчевић istarcevic97@gmail.com

Потпредседници Научне секције Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
Алекса Илић aleksailic996@outlook.com
Катарина Бијелић bijelick5@gmail.com

Координатори за сарадњу са катедрама:
 • Катедре за дерматовенеролошке болести, патолошку физиологију и лабораторијску медицину, педијатрију и анестезију и периоперативну медицину
  Ивана Старчевић istarcevic97@gmail.com
 • Катедре за неурологију, психологију, психијатрију и психолошку медицину и онкологију
  Алекса Илић aleksailic996@outlook.com
 • Катедрe за фармацију и биохемију
  Катарина Бијелић bijelick5@gmail.com
 • Катедре за интерну медицину, инфективне болести и здравствену негу
  Давид Шкрбић davidskrbic@outlook.com
 • Катедре за хирургију, спортску медицину, физикалну медицину и рехабилитацију, специјалну едукацију и рехабилитацију
  Мартин Неорчић martinneorcic97@gmail.com
 • Катедре за радиологију, гинекологију и акушерство, офталмологију, оториноларингологију и судску медицину
  Јелена Ћурчић jelenacurcic.98@gmail.com
 • Катедре за физиологију, микробиологију са паразитологијом и имунологијом, геријатрију и хигијену
  Ангелина Влашки vlaski.angelina@gmail.com
 • Катедре за хистологију и ембриологију, патологију, социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком, епидемиологију, медицину рада и медицинску рехабилитацију
  Марко Марјановић markom.95.ns@gmail.com
 • Катедре за анатомију и ургентну медицину
  Ана Баленовић ana.balenovic10@gmail.com
 • Катедре за денталну медицину и општу медицину
  Милана Бојиновић bojinovicmilana3@gmail.com
 • Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом и општеобразовне предмете
  Сара Милошевић saramilosevic1234@gmail.com
 • Катедра за фармакологију и токсикологију
  Душан Нешић dusann.nesicc@gmail.com

Све неопходне документе, формуларе, као и друге корисне информације можете пронаћи на нашем Sharepoint-у.

Званична Фејсбук страница Научне секције: https://www.facebook.com/naucnasekcijamfns/
Званична Инстаграм страница Научне секције: @naucnasekcijamfns
Званична мејл адреса Научне секције: naucna.sekcija@mf.uns.ac.rs

Презентација Научне секције
Желимо свима пуно успеха у научноистраживачком раду!
Руководство Научне секције


ГАЛЕРИЈА:


Спортска секција


О раду спортске секције

Спортска секција Медицинског факултета је право место на ком можеш да наставиш своје активно бављење спортом и доступна је свим студентима.

Фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, стони тенис, тенис, шах, стрељаштво, атлетика, пливање и веслање су спортови који се налазе у оквиру секције. Тренинзи се одржавају током читаве године, док су 2 најважнија такмичења "Медицинијада" и "Еуроијада".

Медицинијада је манифестација која се традиционално одржава већ 38 година. Од самог почетка представља најмасовнији студентски скуп спортско-едукативног карактера у региону.

Сваке године, на Медицинијади се окупи више од 3000 студената и професора, са преко 15 факултета, при чему је тај број са тенденцијом раста. Окупљају се и надмећу будући лекари, стоматолози, фармацеути, ветеринари, дефектолози, будућност модерног здравства у Србији и региону. Упоредо са спортским, одржавају се и такмичења едукационог типа.

Током 6 дана (5 ноћи) трајања Медицинијаде, кроз спорт, игру и неизоставну забаву, стварају се нова, а продубљују стара познанства, размењују се искуства и јача сарадња између студената, а самим тим и универзитета у региону.

Еуроијада се сматра најјачим студентским спортским такмичењем. Одржава се већ 8 година, а наредна ће се одржати у Берлину. Такмичење се одвија у 12 спортова у обе конкуренције као и квиз такмичење и такмичење у дебати. Еуроијада окупља преко 1000 студената из преко 20 земаља Европе и света.

ПРЕДСЕДНИК СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ
Милан Тодић, todicmilan@hotmail.com , 0656675715

КООРДИНАТОР СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ
Проф. др Миодраг Драпшин, 0655549563

ОСТАЛИ КОНТАКТИ:
Фудбал (м): Драгиша Братановић, 0643162224
Фудбал (ж): Милана Јанковић, 0621528744
Кошарка (м): Дамјан Делић, 0655037740
Кошарка (ж): Јелена Илић, 0644651748
Одбојка (м): Милош Радовановић, 0652035727
Одбојка (ж): Ивана Љубичић, 0645395355
Рукомет (м): Никола Тривунов, 0644862980
Рукомет (ж): Жељка Блануша, 0644545593
Стони тенис: Нина Вицо, 0693040304
Тенис (м): Немања Живковић, 0652255362
Тенис (ж): Алжбета Веверкова, 0640329312
Шах: Алекса Илинчић, 0645668138
Стрељаштво: Николина Зечевић, 0656690466
Атлетика (м): Стефан Илић, 0658745128
Атлетика (ж): Кристина Тешић, 062347980
Пливање: Бојана Јованчевић, 0658554204
Веслање: Игор Лекић, 0643114008


Секција прве помоћи


ЈЕДНА МИСИЈА, ЈЕДАН ТИМ

Шта је Секција прве помоћи?
Секција прве помоћи Медицинског факултета у Новом Саду основана је 4. децембра 2017. године од стране групе студената.
Као млада организација настојимо да популаризујемо важност прве помоћи у медицинској пракси кроз модеран и интерактиван приступ.
Широк дијапазон реквизита доступан је у тренажном центру факултета и служи у сврхе континуиране едукације и оспособљавања студената у различитим нивоима пружања прве помоћи.

Чиме се бавимо?
Секција пружа могућност едукације студената и континуираног усавршавања вештина прве помоћи, а на основу смерница и водича ITLS (International Trauma Life Support).

Током академске године организујемо едукације за полазнике.
Basic Trauma Education (BTE) доступна је студентима свих година и усмерења.
По завршетку Basic Trauma Education (BTE) студент добија могућност да приступи похађању Advanced Trauma Education (ATE), која је примарно намењена студентима завршних година.

Вештине које можете савладати похађањем BTE:

 • иницијални приступ повређеној особи уз процену места несреће и брзи траума преглед;
 • алгоритам кардиопулмоналне реанимације уз употребу аутоматског екстерног дефибрилатора (АЕД);
 • отварање интравенског и интраосеалног пута;
 • збрињавање различитих повреда уз основне принципе имобилизације;
 • ограничавање покретљивости кичме са постављањем на спиналну даску;
 • успостављање проходности дисајног пута употребом супраглотичких средстава и поступак ендотрахеалне интубације;
 • збрињавање хитних стања у првој помоћи.

Вештине које можете савладати похађањем ATE:
 • иницијални приступ уз процену механизма повређивања и тријажа великог броја повређених;
 • алгоритам напредне животне потпоре код срчаног застоја у трауми;
 • извлачење из возила;
 • збрињавање дисајног пута;
 • решавање различитих сценарија са фокусом на тимски рад.

Наши едукатори:
Драган Бјелић, Никола Бошковић, Владимир Андрић, Јована Сладојевић, Александра Божић, Рајка Шушковић, Јован Саџаков, Гордана Ћосовић, Весна Алексић, Марко Галић, Никола Глогоњац, Бојана Јованчевић.

Шта смо урадили?
Прву годину постојања обележио је успех и растуће интересовање за активности секције. Организатори смо манифестације „Дани прве помоћи“, током које су присутни добили прилику да стекну вештине кардиопулмоналне реанимације (КПР) и употребе аутоматског екстерног дефибрилатора (АЕД). Увођење интравенске каниле, збрињавање различитих повреда и имобилизација повређеног на спиналној дасци, још неке су од додатних и демонстрираних вештина.

У оквиру манифестације одржана је и показна вежба „Спас 2018“, као и такмичење у пружању прве помоћи у којима су поред наших студената учествовали и кадети Медицинског факултета Универзитета одбране, а на овај начин остварена је и значајна сарадња.

Организатори смо првог међународног скупа под називом „First Aid Annual Meeting“, са фокусом на тематску јединицу „Саобраћајни трауматизам и улога тимова у масовним несрећама“. Тродневни програм обиловао је квалитетним садржајем, како у погледу предавања, тако и усавршавања практичних вештина. Остварена је и продубљена сарадња са колегама са Медицинског факултета у Марибору, Медицинског факултета у Загребу, Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране, Горске службе спасавања, Црвеног крста и Медицинске школе „7. април“.

Поред набројаних активности учествовали смо у обележавању значајних датума у здравству, а у сарадњи са туристичком агенцијом „Grand Tours“ вршимо санитетско обезбеђење. Наш тим успешно је вршио улогу санитетског обезбеђења на Медицинијади и за време трајања "Exit" фестивала.

Руковоство секције:
Драган Бјелић – Председник
Рајка Шушковић - Потпредседник и координатор Медицинског тима
Весна Алексић - Секретар и координатор Едукаторског тима
Стефан Јакшић - Координатор за интерне тренинге и обуку чланова Секције
Милан Милинков - Координатор логистике

Како можете постати наш члан?
Секција прве помоћи у основи је студентска организација и сходно томе доступна свим студентима нашег факултета.
Присуство на едукацијама и учествовање у активностима секције, неопходни су како бисте стекли предуслов за чланство. Члан руководства можете постати аплицирањем на конкурс за нове чланове, а о чему ћете благовремено бити обавештени.

Контакт и информације:
За додатне информације и питања можете нас контактирати путем имејл адресе:seppmfns@gmail.com
Обавештења о предстојећим активностима и едукацијама за студенте можете добити путем Фејсбук и/или Инстаграм профила, као и путем званичног сајта Медицинског факултета у Новом Саду:

https://www.facebook.com/SePP.mfns/

@prvapomoc.mfns

http://www.mf.uns.ac.rs/

Показне вежбе, демонстрације и видео упутства можете погледати на нашем Youtube каналу: Секција прве помоћи Медицински факултет Нови Сад


ВОЛОНТИРАЊЕ У COVID19 КЛИНИКАМА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ

На иницијативу чланова Секције прве помоћи, а на позив директора Клиничког центра Војводине, проф. др Едите Стокић, чланови Медицинског интервентног тим, а Секције прве помоћи су од 11. новембра били ангажовани на првој линији фронта у свим COVID19. клиникама Клиничког центра Војводине. С обзиром на обим посла, позвали смо и студенте 5. И 6. године интегрисаних академских студија медицине да нам се прикључе и помогну током волонтирања у КЦВ. Студенти волонтери су били распоређени у свим црвеним зонама, а задатак је био да се лекарима помогне у папиролошким пословима, али и у црвеним зонама. Такође, били смо распоређени и у привременој болници на Сајму.

Ова активност је трајала до 20. јануара, а након скоро 3 месеца волонтирања раме уз раме са нашим будућим колегама показали смо да иако смо и даље студенти смо спремни да реагујемо у различитим кризним временима.

Чланови Медицинског интервентног тима, Секције прве помоћи наставиће да прате епидемиолошку ситуацију и спрам тога да реализују активности.


ГАЛЕРИЈА:


Хор


Мешовити хор Медицинског факултета Нови Сад Musica sanat
позива нове чланове да се придруже ентузијастима, заљубљеницима у музику – будућим лекарима, стоматолозима, фармацеутима, физијатрима, медицинским сестрама, радиолозима, логопедима…

Обогатите свој студентски живот! Запевајте с нама! Регенеришите своје интелектуалне и духовне ресурсе – лечите и музиком!
Наш хор је формиран у октобру 2016. године на иницијативу проф. др Зорана Комазеца, продекана за наставу, и мр Хермине Гуга Сарка, музичког педагога и диригента. За годину дана постојања, Хор је имао запажене наступе: у Свечаној сали Ректората, у Градској кући, Влади Војводине, хуманитарне концерте, концерте за Дан Факултета са бендом, наступе за свечану доделу диплома; својим наступима обогатили су многе конгресе на које су позивани...
Хор негује разноврстан репертоар – од етно музике, преко класичне музике свих епоха до савремених модерних композиција, популарних обрада – аранжмана домаће и стране музике. Посебно се посвећује пажња неговању уметничких тековина нашег народа и духовне музике – драгоцене баштине наше културе.
Позивамо све љубитеље добре музике (и хорске и инструменталне) да нам се придруже да заједно уживамо у доброј атмосфери, дружењу, путовањима... Испуните креативно своје слободно време добрим вибрацијама које лече и душу и тело!

Дођите! Можете назвати и мр Хермину Гуга Сарку – 063/707 42 10

Представљамо вам мр Хермину Гуга Сарка, професорку музичке културе и диригенткињу хора Медицинског факултета Нови Сад Musica sanat
Хермина Гуга Сарка је особа која плени на први поглед срдачношћу и енергијом. Цео радни век провела је као музички педагог и диригент хора и оркестра. Љубав према музици и рад са младим људима који деле иста интересовања извор је који, у случају Хермине ГугаСарка, не пресушује.
Водила је хорове Гимназије „Исидора Секулић“ и Универзитета у Новом Саду под називом Иувентас, Хор КУД Светозар Марковић, Хор КУД Вила, Хор Музичке омладине Новог Сада, Војни хор и оркестар Војске ЈНА, Оркестар Титове гарде... Учествовала је на многим културним манифестацијама у Граду, Покрајини, у земљи и свету – свугде је стизала са својом распеваном дружином – хоровима који су добијали признања, као и она лично. Сарађивала је са музичким друштвима, културно-просветним заједницама, међународним фестивалима и другим значајним организацијама – стизала је далеко музика коју би својим рукама усмеравала ова музичка дива.
Укупан број личних признања које је мр Хермина Гуга Сарка добила досеже цифру од 170, а многобројна су и признања, захвалнице, повеље, медаље, сертификати које су освајали хорови којима је дириговала... А тек број младих са којима је сарађивала нештедимице се дајући! Знајући је, овде сигурно није крај – биће их још.
Дођите, упознајте је, сигурно ћете открити још неки аспект ове богате личности.
Програм који Хор најчешће изводи:

 • Тебе појем, Ст. Ст. Мокрањац
 • Богородице дево, Сергеј Рахмањинов
 • Лоцус исте (градуале), А. Бруцкнер
 • Фатисеколо, Иван Марковић
 • Буди имја господње, Ст. Ст. Мокрањац
 • Тотал праисе, М. Р. Холланд
 • Синг аллелуиа цлап yоур хандс, Саллy К. Албрецхт

Овог лета на Међународном фестивалу Охридски таласи у Охриду, чланови хора Мусица санат на челу са Хермином Гуга Сарка имали су запажене наступе.
 • Наступили су са програмом на отварању и затварању фестивала:
 • Фатисе коло, Иван Марковић
 • Total praise, M. R. Holland
 • Sing alleluia clap your hands, Sally K. Albrecht
 • O fortuna, из Кармине бурана, Karl Orf
 • Мари моме, народна
 • Струшки дућани, македонска народна
 • Hallelujah- Leonard Cohen
 • Сплет етно песама

У црквама Светог Наума и Свете Петке изводили су духовне композиције:
Тебе појем, Ст. Ст. Мокрањац
Богородице дјево, Рахмањинов
Буди имја господње, Ст. Ст. Мокрањац

У галерији погледајте како је било у Охриду.

ГАЛЕРИЈА:


Секција за међународну сарадњу


Секција за међународну сарадњу је организација Студентског парламента Медицинског факултета, Универзитета у Новом Саду која за циљ има спровођење активности везаних за јавно здравље, медицинску едукацију, етику и људска права, промоцију науке и међународну сарадњу студената медицинског факултета.

Секција подржава друштвени активизам, интернационалне размене, интердисциплинарну сарадњу здравствених радника, обогаћивање студентског културног живота и повезивање младих ентузијаста.
Организације које се налазе у склопу секције су:

 • EMSA Нови Сад, члан European Medical Students’ Association
 • IFMSA LC Нови Сад, члан IFMSA Serbia, чланице International Federation of Medical Students’ Associations

РУКОВОДСТВО СЕКЦИЈЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ:

Председник Секције за међународну сарадњу Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду:
Јелена Теодосић
Подпредседници Секције за међународну сарадњу Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду:
Александра Ралић
Димитрије Поповић
Марина Николић

Координатори секције:
Координатор за јавно здравље: Даница Дојчинов; Наталија Деман
Координатор за сексуално и репродуктивно здравље: Иван Чиплић
Координатор за људска права и мир: Марина Николић
Координатор за медицинску едукацију: Љубица Гуглета
Координатор за професионалну размену: Митар Глођовић
Координатор за научну размену: Уна Гајић
Координатор за EMSA twinning размену: Иван Чиплић

КОНТАКТ
sekcija.medjunarodna.saradnja@mf.uns.ac.rs
novisad@emsa-europe.eu

ФЕЈСБУК страница Секције за међународну сарадњу

Фејсбук странице EMSA и IFMSA LK NS:
https://www.facebook.com/emsamfns/
https://www.facebook.com/ifmsans/

Инстаграм странице EMSA и IFMSA LK NS:
https://www.instagram.com/emsanovisad/
https://www.instagram.com/ifmsa.lcnovisad/

Уколико сте заинтересовани да постанете члан секције - волонтер, придружите се Фејсбук групи Volonteri Javno Zdravlje и попуните формулар: формулар.ПСАНС


Фармацеутска студентска асоцијација Новог Сада (ПСАНС) званично је основана 17.12.2004. године, са циљем да заступа специфичне интересе студената фармације Медицинског факултета у Новом Саду и представља их пред релевантним институцијама у земљи и свету.

Један је од оснивача и пуноправна чланица Националне асоцијације студената фармације (НАПСер), кроз коју остварује своја права у Европској асоцијацији студената фармације (ЕПСА), Интернационалној федерацији студената фармације (ИПСФ) и другим значајним удружењима и организацијама. Такође, ПСАНС је препознат од стране Фармацеутске коморе Србије, Агенције за лекове и медицинска средства Србије, Савеза фармацеутских удружења Србије, Удружења фармацеута Војводине и бројних домаћих и страних фармацеутских компанија, са којима има дугогодишњу сарадњу.

ПСАНС спроводи бројне пројекте, како би студентима фармације омогућио лични и професионални развој и ван оквира редовне теоријске наставе, на начин који једино он, као струковна асоцијација, може да им понуди. Кроз активности у ПСАНС-у, студенти имају могућност да се професионално усаврше, обогате своје студентске дане, осете тимски дух и склопе нераскидива пријатељства за цео живот.

Редовни годишњи пројекти:

1. Едукативни пројекти:
2. Пројекти размене:
3. Остали пројекти:
О свим пројектима и активностима можете се детаљније информисати на НАПСер сајту (www.napser.org) или путем маил-а: office@psans.org.


СтипендијеСтипендија

Есеј

Година

Стипендија др КојићESEJ O BORAVKU U ORLANDU Filip Katanic i Sandro Kalember.pdf2019
Стипендија др КојићIvor Kolarski.pdf2018
Стипендија др КојићEsej o boravku u Orlandu- Rastko.pdf2017
Стипендија др КојићStipendija dr Kojic - Esej o boravku u Orlandu.pdf2016