Регистар студентских организација Медицинског факултета Нови Сад


1. „Организација студената Медицинског факултета Нови Сад“

  • скраћени назив: „ОСМЕХ-НС“
  • седиште: Хајдук Вељкова бр. 3, Нови Сад, Република Србија
  • област деловања: Заступање и заштита права и интереса студената, међународна сарадња студената, студентски стандард, омладина и спорт, образовање, култура, туризам, хуманитарни рад.
  • статут студентске организације
  • правни заступник студентске организације: Јован Саџаков, редован студент интегрисаних академских студија медицине, 6. година студија, имејл адреса: jovan.sadzakov@gmail.com