Насловна / Наставно - научно веће

Пословник о раду Наставно-научног већа Медицинског факултета у Новом Саду
Чланови Наставно-научног већа


ЧЛАНОВИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА (САЗИВ ОД 2022-2025.)


Чланови Наставно-научног већа по функцији:

1. Декан (председник Већа)
- Проф. др Снежана Бркић
2. Продекан за наставу
- Проф. др Зоран Комазец
3. Продекан за докторске студије
- Проф. др Бранислав Бајкин
4. Продекан за науку
- Проф. др Душко Козић
5. Продекан за специјализације
- Проф. др Горана Митић
6. Продекан за међународну сарадњу
- Проф. др Горан Стојиљковић
7. Продекан за акредитацију и контролу квалитета
- Проф. др Биљана Срдић Галић
8. Директор Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (ЦЕМФИК)
- Доц. др Небојша Кладар
9. Управник Центра за медицинску едукацију и симулацију
- Проф. др Гордана Јовановић
10. Студент продекан
- Немања Дрчелић


Чланови Наставно-научног већа по катедрама (мандати верификовани 20. 05. 2022. године)

1. Катедра за анатомију
- Проф. др Мирела Ерић (члан)
- Доц. др Никола Вучинић (заменик члана)
2. Катедра општеобразовних предмета
- Доц. др Ива Барјактаровић (члан)
- Проф. др Маја Грујичић (заменик члана)
3. Катедра за хистологију и ембриологију
- Доц. др Јелена Амиџић (члан)
-Доц. др Јелена Илић Сабо (заменик члана)
4. Катедра за физиологију
- Проф. др Ото Барак (члан)
- Проф. др Александар Клашња (заменик члана)
5. Катедра за биохемију
- Проф. др Кармен Станков (члан)
- Проф. др Љиљана Андријевић (заменик члана)
6. Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом
- Доц. др Александра Патић (члан)
- Проф. др Ивана Хрњаковић Цвјетковић (заменик члана)
7. Катедра за патологију
- Проф. др Голуб Самарџија (члан)
- Проф. др Мирјана Живојинов (заменик члана)
8. Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину
- Проф. др Биљана Вучковић (члан)
- Проф. др Радмила Жеравица (заменик члана)
9. Катедра за епидемиологију
- Проф. др Владимир Петровић (члан)
- Проф. др Миољуб Ристић (заменик члана)
10. Катедра за фармакологију и токсикологију
- Проф. др Борис Милијашевић (члан)
- Проф. др Небојша Стилиновић (заменик члана)
11. Катедра за хигијену
- Доц. др Радмила Велицки (члан)
- Доц. др Наташа Драгић (заменик члана)
12. Катедра за судску медицину
- Доц. др Радосав Радосавкић (члан)
- Проф. др Игор Веселиновић (заменик члана)
13. Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком
- Доц. др Соња Чанковић (члан)
- Доц. др Ивана Радић (заменик члана)
14. Катедра за медицину рада
- Доц. др Соња Перичевћ Медић (члан)
- Проф. др Иван Миков (заменик члана)
15. Катедра за медицинску рехабилитацију
- Доц. др Радмила Матијевић (члан)
- Проф. др Растислава Красник (заменик члана)
16. Катедра за интерну медицину
- Доц. др Татјана Миљковић (члан)
- Проф. др Ивана Милошевић (заменик члана)
17. Катедра за радиологију
- Проф. др Милош Лучић (члан)
-Проф. др Оливера Николић (заменик члана)
18. Катедра за инфективне болести
- Проф. др Маја Ружић (члан)
- Доц. др Дајана Лендак (заменик члана)
19. Катедра за неурологију
- Проф. др Александра Лучић Прокин (члан)
- Проф. др Ксенија Гебауер Букуров (заменик члана)
20. Катедра за психијатрију и психолошку медицину
- Проф. др Владимир Кнежевић (члан)
- Доц. др Драгана Ратковић (заменик члана)
21. Катедра за дерматовенеролошке болести
- Проф. др Љуба Вујановић (члан)
- Доц. др Милана Ивков Симић (заменик члана)
22. Катедра за хирургију
- Проф. др Иван Кухајда (члан)
- Проф. др Срђан Нинковић (заменик члана)
23. Катедра за анестезију и периоперативну медицину
- Проф. др Драгана Радовановић (члан)
- Доц. др Теодора Тубић (заменик члана)
24. Катедра за оториноларингологију
- Проф. др Данијела Драгичевић (члан)
- Проф. др Љиљана Јованчевић (заменик члана)
25. Катедра за офталмологију
- Проф. др Александар Миљковић (члан)
- Проф. др Софија Давидовић (заменик члана),
26. Катедра за денталну медицину
- Проф. др Сања Вујков (члан)
- Проф. др Бојана Милекић (заменик члана)
27. Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом
- Проф. др Мирослав П. Илић (члан)
- Асист. др Ивана Мијатов (заменик члана)
28. Катедра за гинекологију и акушерство
- Проф. др Љиљана Младеновић Сегеди (члан)
- Доц. др Стеван Милатовић (заменик члана)
29. Катедра за педијатрију
- Доц. др Гордана Вијатов Ђурић (члан)
- Доц. др Татјана Реџек Мудринић (заменик члана)
30. Катедра за онкологију
- Проф. др Зоран Радовановић (члан)
- Проф. др Силвија Лучић (заменик члана)
31. Катедра за општу медицину и геријатрију
- Проф. др Матилда Војновић (члан)
- Асис. др Миодраг Голубовић (заменик члана)
32. Катедра за фармацију
- Проф. др Мира Микулић (члан)
- Проф. др Јелена Јовичић Бата (заменик члана)
33. Катедра за ургентну медицину
- Доц. др Владимир Манојловић (члан)
- Асист. др Мила Ковачевић (заменик члана)
34. Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију
- Доц. др Наташа Миленовић (члан)
- Проф. др Слободан Пантелинац (заменик члана)
35. Катедра за спортску медицину
- Проф. др Миодраг Драпшин (члан)
- Проф. др Дамир Лукач (заменик члана)
36. Катедра за здравствену негу
- Проф. др Драгана Симин (члан)
- Проф. др Горан Маленковић (заменик члана)
37. Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију
- Доц. др Рената Шкрбић (члан)
- Доц. др Даниела Тамаш (заменик члана)
38. Катедра за психологију
- Доц. др Татјана Крстић (члан)
- Доц. др Нина Бркић Јовановић (заменик члана)
39. Катедра за нуклеарну медицину
- Проф. др Јасна Михаиловић (члан)
- Проф. др Наташа Првуловић Буновић (заменик члана)
40. Катедра за трансфузиологију
- Проф. др Светлана Војводић (члан)
- Проф. др Јасмина Грујић (заменик члана)


Представници студената – мандати верификовани 20. 5. 2022. године

1. Ангелина Влашки, ИАС медицине
2. Миљан Симовић, ИАС медицине
3. Тијана Шевић, ИАС медицине
4. Милан Тодић, ИАС медицине
5. Јована Дрчић, ИАС фармације
6. Анђела Станимировић, ИАС медицине
7. Ања Вељовић, ИАС медицине
8. Исидора Кнежевић, ИАС медицине
9. Теодора Бабић, ИАС стоматологије
10. Јован Саџаков, ИАС медицине


Комисије Наставно-научног већа


Комисија за студије првог и другог степена

Чланови за мандатни период од 20. 5. 2022. године до 20. 5. 2025. године:

 1. проф. др Мирела Ерић, председник
 2. проф. др  Тихомир Дуганџија, заменик председника
 3. проф. др Ксенија Бошковић
 4. проф. др Душан Божић
 5. проф. др  Срђан Нинковић
 6. проф. др Јасна Трифуновић
 7. проф. др Слободан Савовић
 8. проф. др Јово Богдановић
 9. проф. др Ивана Гушић
 10. проф. др Татјана  Крстић
 11. проф. др Неда Гаварић
 12. проф. др Радмила Матијевић
 13. проф. др Невена Грујић Летић
 14. проф. др Сања Вујков
 15. проф. др Гордана Јовановић
 16. доц. др Мила Веселиновић
 17. доц. др Санела СлавковићЗаменици чланова:

 1. проф. др Миланка Татић
 2. проф. др Јелена Бјелановић
 3. проф. др Бојана Милекић
 4. проф. др Маја Буљчик Чупић
 5. проф. др Иван Кухајда
 6. проф. др Виолета Коларов
 7. проф. др Јелена Јовичић Бата
 8. проф. др Сандра Тривунић Дајко
 9. проф. др Вера Гусман
 10. проф. др Ана Пилиповић
 11. проф. др Бранислава Брестовачки Свитлица
 12. проф. др Владимир Ивановић
 13. проф. др Тања Вељовић
 14. проф. др Милка Поповић
 15. проф. др Александар Клашња
 16. проф. др Александар Кнежевић
 17. проф. др Драгана Симин
Комисија за докторске студије

Чланови за мандатни период од 20. 5. 2022. године до 20. 5. 2025. године:

 1. проф. др Бранислав Бајкин, председник
 2. проф. др Кармен Станков, заменик председника
 3. проф. др Артур Бјелица
 4. проф. др Татјана Илић
 5. доц. др Јагош Голубовић
 6. проф. др Миољуб Ристић
 7. проф. др Александра Стојадиновић
 8. проф. др Наташа Милић
 9. проф. др Иван ЧапоЗаменици чланова:

 1. проф. др Александар Рашковић
 2. проф. др Катарина Копрившек
 3. проф.др Драгана Милутиновић
 4. проф. др Војислава Бугарски Игњатовић
 5. проф. др Биљана Вучковић
 6. проф. др Лазар Велицки
 7. проф. др Бојан Зарић
Комисија за специјализације и уже специјализације

Чланови за мандатни период од 20. 5. 2022. године до 20. 5. 2025. године:

 1. проф. др Милица Медић Стојаноска, председник
 2. проф. др Весна Туркулов
 3. проф. др Викторија Вучај Ћириловић
 4. проф. др Сања Бијеловић
 5. проф. др Јанко Пастернак
 6. проф. др Ивана Стојшин
 7. проф. др Александра Дицков
 8. проф. др Зоран Голушин
 9. проф. др Милица Атанацковић Крстоношић
 10. доц. др Радмила Поповић
 11. доц. др Драган Стајић
Комисија за науку

Чланови за мандатни период од 20. 5. 2022. године до 20. 5. 2025. године:

 1. проф. Душко Козић, председник
 2. проф. др Бојан Петровић
 3. проф. др Лазар Велицки
 4. проф. др Горана Митић
 5. проф. др Ото Барак
 6. проф. др Драгана Милутиновић
 7. доц. др Небојша Кладар
 8. доц. др Марија ВукојаКомисија за eтичнoст клиничких испитивaњa

Чланови за мандатни период од 20. 5. 2022. године до 20. 5. 2025. године:

 1. проф. др  Ото Барак, председник
 2. проф. др Татјана Крстић
 3. доц. др Каролина Вукоје
 4. проф. др Слободан Пантелинац
 5. доц.  др Иванка Перчић
 6. доц. др Борко Милановић
 7. Стефан Илић, студентЗаменици чланова:

 1. доц. др Маја Ђанић
 2. доц. др Санела Славковић
 3. проф. др Милица Јеремић Кнежевић
 4. доц. др Радмила Матијевић
 5. проф. др Тијана Ичин
 6. доц. др Ивана Воргучин

 

Седнице Наставно-научног већа

Материјал за 13. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 13. електронску седницу Наставно-научног већа са роком гласања од 3.2.2023. године од 8 часова до 6.2.2023. године до 12 часова.

Пратећи материјали за 13. електронску седницу Наставно-научног већа са роком гласања од 3.2.2023. године од 8 часова до 6.2.2023. године до 12 часова.Материјал за 12. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 12. електронску седницу Наставно-научног већа са роком гласања од 18.1.2023. године од 8 часова до 20.1.2023. године до 12 часова.

Пратећи материјали за 12. електронску седницу Наставно-научног већа са роком гласања од 18.1.2023. године од 8 часова до 20.1.2023. године до 12 часова.Материјал за 11. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 11. електронску седницу Наставно-научног већа са роком гласања од 11.1.2023. године од 8 часова до 13.1.2023. године до 12 часова.

Пратећи материјали за 11. електронску седницу Наставно-научног већа са роком гласања од 11.1.2023. године од 8 часова до 13.1.2023. године до 12 часова.Материјал за 10. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 10. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 23. 12. 2022. гoдинe у 12.30 чaсoвa.

Пратећи материјали за 10. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 23. 12. 2022. гoдинe у 12.30 чaсoвa.Материјал за 9. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 9. електронску седницу Наставно-научног већа са роком гласања од 16.11.2022. године од 8 часова до 17.11.2022. године до 12 часова.

Пратећи материјали за 9. електронску седницу Наставно-научног са роком гласања од 16.11.2022. године од 8 часова до 17.11.2022. године до 12 часова.Материјал за 8. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 8. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 31. 10. 2022. гoдинe у 13.00 чaсoвa.

Пратећи материјали за 8. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 31. 10. 2022. гoдинe у 13.00 чaсoвa.Материјал за 7. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 7. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 7. 10. 2022. гoдинe у 12.00 чaсoвa.

Пратећи материјали за 7. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 7. 10. 2022. гoдинe у 12.00 чaсoвa.Материјал за 6. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 6. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 15. 9. 2022. гoдинe у 13.00 чaсoвa.

Пратећи материјали за 6. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 15. 9. 2022. гoдинe у 13.00 чaсoвa.Материјал за 5. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 5. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 2. 9. 2022. гoдинe у 13.00 чaсoвa.

Пратећи материјали за 5. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 2. 9. 2022. гoдинe у 13.00 чaсoвa.Материјал за 4. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 4. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 13. 07. 2022. гoдинe у 12.00 чaсoвa.

Пратећи материјали за 4. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 13. 07. 2022. гoдинe у 12.00 чaсoвa.Материјал за 3. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 3. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 27. 06. 2022. гoдинe у 12.30 чaсoвa.

Пратећи материјали за 3. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 27. 06. 2022. гoдинe у 12.30 чaсoвa.Материјал за 2. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 2. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 14. 06. 2022. гoдинe у 12.30 чaсoвa.

Пратећи материјали за 2. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 14. 06. 2022. гoдинe у 12.30 чaсoвa.Материјал за 1. седницу Наставно-научног већа


Пратећи материјали за 1. седницу Наставно-научног већа зaкaзaну зa 20. 5. 2022. гoдинe.Материјал за 45. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 45. електронску седницу Наставно-научног већа од 20. 4. 2022. године до 21. 4. 2022. годинe.

Пратећи материјали за 45. електронску седницу Наставно-научног већа од 20. 4. 2022. године до 21. 4. 2022. годинe.Материјал за 44. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 44. електронску седницу Наставно-научног већа од 11. 4. 2022. године до 12. 4. 2022. годинe.

Пратећи материјали за 44. електронску седницу Наставно-научног већа од 11. 4. 2022. године до 12. 4. 2022. годинe.Материјал за 43. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 43. електронску седницу Наставно-научног већа од 3. 3. 2022. године до 4. 3. 2022. годинe.

Пратећи материјали за 43. електронску седницу Наставно-научног већа од 3. 3. 2022. године до 4. 3. 2022. годинe.Материјал за 42. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 42. електронску седницу Наставно-научног већа од 10. 02. 2022. године до 11. 02. 2022. годинe.

Пратећи материјали за 42. електронску седницу Наставно-научног већа од 10. 02. 2022. године до 11. 02. 2022. годинe.

Прeдлoг дoпуњeнoг днeвнoг рeдa за 42. електронску седницу Наставно-научног већа од 10. 02. 2022. године до 11. 02. 2022. годинe.

Допуњени прaтeћи хмaтeриjaли за 42. електронску седницу Наставно-научног већа од 10. 02. 2022. године до 11. 02. 2022. годинe.Материјал за 41. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 41. електронску седницу Наставно-научног већа од 26. 01. 2022. године до 27. 01. 2022. годинe.

Пратећи материјали за 41. електронск седницу Наставно-научног већа од 26. 01. 2022. године до 27. 01. 2022. годинe.Материјал за 40. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 40. електронску седницу Наставно-научног већа од 12. 01. 2022. године до 13. 01. 2022. годинe.

Пратећи материјали за 40. електронск седницу Наставно-научног већа од 12. 01. 2022. године до 13. 01. 2022. годинe.

Прeдлoг дoпуњeнoг днeвнoг рeдa за 40. електронск седницу Наставно-научног већа од 12. 01. 2022. године до 13. 01. 2022. годинe.

Додатни прaтeћи мaтeриjaли зa 40. електронск седницу Наставно-научног већа од 12. 01. 2022. године до 13. 01. 2022. годинe.Материјал за 39. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 39. електронску седницу Наставно-научног већа од 09. 12. 2021. године до 10.12.2021. годинe.

Пратећи материјали за 39. седницу Наставно-научног већа од 09. 12. 2021. године до 10.12.2021. године.

Прeдлoг дoпуњeнoг днeвнoг рeдa зa 39. електронску седницу Наставно-научног већа од 09. 12. 2021. године до 10.12.2021. годинe.

Додатни прaтeћи мaтeриjaли зa 39. електронску седницу Наставно-научног већа од 09. 12. 2021. године до 10.12.2021. годинe.


Материјал за 38. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 38. електронску седницу Наставно-научног већа од 19. 11. 2021. године до 22.11.2021. година.

Пратећи материјали за 38. седницу Наставно-научног већа од 19. 11. 2021. године до 22.11.2021. године.Материјал за 37. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 37. електронску седницу Наставно-научног већа од 25. 10. 2021. године до 26.10.2021. година.

Пратећи материјали за 37. седницу Наставно-научног већа од 25. 10. 2021. године до 26.10.2021. године.Материјал за 36. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 36. електронску седницу Наставно-научног већа од 19. 10. 2021. године до 20.10.2021. година.

Пратећи материјали за 36. седницу Наставно-научног већа од 19. 10. 2021. године до 20.10.2021. године.Материјал за 35. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 35. електронску седницу Наставно-научног већа од 12. 10. 2021. године до 14.10.2021. година.

Пратећи материјали за 35. седницу Наставно-научног већа од 12. 10. 2021. године до 14.10.2021. године.Материјал за 34. седницу Наставно-научног већа


Предлог дневног реда за 34. седницу Наставно-научног већа заказану за 14. 09. 2021. године у 12.30 часова.

Пратећи материјали за 34. седницу Наставно-научног већа заказану за 14. 09. 2021. године у 12.30 часова.

Додатни прaтeћи мaтeриjaли зa 34. сeдницу Нaстaвнo-нaучнoг вeћa зaкaзaну зa 14. 09. 2021. гoдинe у 12.30 чaсoвa