Насловна / Наставно - научно веће

Пословник о раду Наставно-научног већа Медицинског факултета у Новом Саду
Чланови Наставно-научног већа


ЧЛАНОВИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА (САЗИВ ОД 2019-2022.)


Чланови Наставно-научног већа по функцији:

1. Декан (председник Већа)
- Проф. др Снежана Бркић
2. Продекан за наставу
- Проф. др Зоран Комазец
3. Продекан за докторске студије
- Проф. др Бранислав Бајкин
4. Продекан за науку
- Проф. др Душко Козић
5. Продекан за специјализације
- Проф. др Милица Медић Стојаноска
6. Продекан за међународну сарадњу
- Проф. др Горан Стојиљковић
7. Продекан за акредитацију и контролу квалитета
- Проф. др Биљана Срдић Галић
8. Директор Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (ЦЕМФИК)
- Проф. др Биљана Божин
9. Управник Центра за медицинску едукацију и симулацију
- Доц. др Гордана Јовановић
10. Студент продекан
- Aлeксaндaр Шипкa (мандат верификован 26. 09. 2019.)


Чланови Наставно-научног већа по катедрама (мандати верификовани 13. 05. 2019. године)

1. Катедра за анатомију
- Проф. др Мирела Ерић (члан)
- Проф. др Бојана Крстоношић (заменик члана)
2. Катедра општеобразовних предмета
- Проф. др Душица Ракић (члан)
- Проф. Зоран Марошан, наставник енглеског језика (заменик члана)
3. Катедра за хистологију и ембриологију
- Проф. др Душан Лалошевић (члан)
- Доц. др Александра Фејса Леваков (заменик члана)
4. Катедра за физиологију
- Проф. др Ото Барак (члан)
- Проф. др Дамир Лукач (заменик члана)
5. Катедра за биохемију
- Доц. др Јасмина Катанић (члан)
- Доц. др Мирјана Милошевић Тошић (заменик члана)
6. Катедра за микробиологију са паразитологијом и имунологијом
- Проф. др Вера Гусман (члан)
- Доц. др Деана Медић (заменик члана)
7. Катедра за патологију
- Проф. др Сандра Тривунић-Дајко (члан)
- Доц. др Зоран Никин (заменик члана)
8. Катедра за патолошку физиологију и лабораторијску медицину
- Доц. др Биљана Вучковић (члан)
- Доц. др Бранислава Илинчић (заменик члана)
9. Катедра за епидемиологију
- Проф. др Горана Драговац (члан)
- Доц. др Јелена Ђекић Малбаша (заменик члана)
10. Катедра за фармакологију и токсикологију
- Проф. др Борис Милијашевић (члан)
- Проф. др Саша Вукмировић (заменик члана)
11. Катедра за хигијену
- Проф. др Сања Бијеловић (члан)
- Проф. др Јелена Бјелановић (заменик члана)
12. Катедра за судску медицину
- Доц. др Радосав Радосавкић (члан)
- Доц. др Душан Вапа (заменик члана)
13. Катедра за социјалну медицину и здравствену статистику са информатиком
- Проф. др Весна Мијатовић Јовановић (члан)
- Доц. др Соња Шушњевић (заменик члана)
14. Катедра за медицину рада
- Проф. др Бела Прокеш (члан)
- Доц. др Милорад Шпановић (заменик члана)
15. Катедра за медицинску рехабилитацију
- Доц. др Растислава Красник (члан)
- Доц. др Радмила Матијевић (заменик члана)
16. Катедра за интерну медицину
- Проф. др Душанка Обрадовић (члан)
- Проф. др Милован Петровић (заменик члана)
17. Катедра за радиологију
- Проф. др Катарина Копрившек (члан)
-Проф. др Сања Стојановић (заменик члана)
18. Катедра за инфективне болести
- Проф. др Томислав Преведен (члан)
- Проф. др Надица Ковачевић (заменик члана)
19. Катедра за неурологију
- Проф. др Мирјана Јовићевић (члан)
- Проф. др Марија Семниц (заменик члана)
20. Катедра за психијатрију и психолошку медицину
- Доц. др Владимир Кнежевић (члан)
- Доц. др Драгана Ратковић (заменик члана)
21. Катедра за дерматовенеролошке болести
- Проф. др Зорица Гајинов (члан)
- Доц. др Љуба Вујановић (заменик члана)
22. Катедра за хирургију
- Доц. др Милорад Бијеловић (члан)
- Проф. др Срђан Нинковић (заменик члана)
23. Катедра за анестезију и периоперативну медицину
- Проф. др Драгана Радовановић (члан)
- Доц. др Теодора Тубић (заменик члана), мандат верификован 03. 06. 2019.
24. Катедра за оториноларингологију
- Проф. др Драган Данкуц (члан)
- Проф. др Гордана Мумовић (заменик члана)
25. Катедра за офталмологију
- Проф. др Софија Давидовић (члан)
- Доц. др Александар Миљковић (заменик члана), мандат верификован 26. 11.2019.
26. Катедра за денталну медицину
- Доц. др Сања Вујков (члан)
- Доц. др Ивана Гушић (заменик члана)
27. Катедра за стоматологију са максилофацијалном хирургијом
- Проф. др Мирослав Илић (члан)
- Асист. др Ивана Мијатов (заменик члана)
28. Катедра за гинекологију и акушерство
- Проф. др Ђорђе Петровић (члан)
- Проф. др Артур Бјелица (заменик члана)
29. Катедра за педијатрију
- Доц. др Гордана Вијатов Ђурић (члан)
- Доц. др Ненад Баришић (заменик члана)
30. Катедра за онкологију
- Проф. др Светлана Поповић Петровић (члан)
- Проф. др Лазар Поповић (заменик члана)
31. Катедра за општу медицину
- Проф. др Матилда Војновић (члан)
32. Катедра за фармацију
- Проф. др Бранислава Срђеновић Чонић (члан)
- Доц. др Мира Микулић (заменик члана)
33. Катедра за ургентну медицину
- Доц. др Весна Пајтић (члан)
- Асист. др Маја Стефановић (заменик члана)
34. Катедра за физикалну медицину и рехабилитацију
- Проф. др Александар Кнежевић (члан)
- Проф. др Чила Демеши Дрљан (заменик члана)
35. Катедра за спортску медицину
- Проф. др Деа Караба Јаковљевић (члан)
- Проф. др Александар Клашња (заменик члана)
36. Катедра за здравствену негу
- Проф. др Драгана Милутиновић (члан)
- Проф. др Јован Матијашевић (заменик члана)
37. Катедра за геријатрију
- Доц. др Борислава Николин (члан), мандат верификован 21. 10. 2019.
- Асист. др Томи Ковачевић (заменик члана), мандат верификован 21. 10. 2019.
38. Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију
- Доц. др Весела Миланков (члан)
- Проф. др Шпела Голубовић (заменик члана)
39. Катедра за психологију
- Доц. др Татјана Крстић (члан)
- Доц. др Нина Бркић Јовановић (заменик члана)


Представници студената – мандати верификовани 13. 05. 2019. године

1. Милош Стојановић, ИАС медицине, од 26. 11. 2019. године
2. Томислав Влашки, ИАС медицине, од 26. 11. 2019. године
3. Александар Влаховић, ОАС здравствене неге, од 26. 11. 2019. године
4. Тамара Младеновић, ОАС Специјалне едукације и рехабилитације, од 10. 09. 2020. године
5. Никола Врзић, ИАС медицине
6. Сандра Миличић, ОАС специјалне едукације и рехабилитације
7. Владимир Ђуровић, ИАС медицине
8. Јелена Лазић, ИАС фармације
9. Магдалена Пантић, ОАС медицинске рехабилитације
10. Филип Бакош, ОАС здравствене неге


Комисије Наставно-научног већа


Комисија за студије првог и другог степена

Чланови за мандатни период од 13. 5. 2019. године до 13. 5. 2022. године:
1. проф. др Мирела Ерић, председник
2. проф. др Тихомир Дуганџија, заменик председника
3. проф. др Ксенија Бошковић
4. проф. др Душан Божић
5. проф. др Срђан Нинковић
6. проф. др Јасна Трифуновић
7. проф. др Душан Марић
8. доц. др Ивана Гушић
9. доц. др Мила Веселиновић
10. доц. др Татјана Крстић
11. доц. др Неда Гаварић
12. доц. др Милан Корица
13. доц. др Радмила Матијевић
14. доц. др Милош Пајић
15. доц. др Санела Славковић
16. доц. др Невена Грујић Летић
17. доц. др Сања Вујков

Заменици чланова:
1. проф. др Миланка Татић
2. проф. др Јелена Бјелановић
3. проф. др Бојан Петровић
4. проф. др Маја Буљчик Чупић
5. проф. др Милорад Бјеловић
6. проф. др Светлана Кашиковић Лечић
7. доц. др Јелена Јовичић Бата
8. проф. др Сандра Тривунић Дајко
9. проф. др Вера Гусман
10. проф. др Ана Пилиповић
11. доц. др Бранислава Брестовачки Свитлица
12. доц. др Владимир Ивановић
13. доц. др Тања Предин Вељовић
14. доц. др Милка Поповић
15. доц. др Александар Клашња
16. доц. др Александар Кнежевић
17. доц. др Драгана Симин


Комисија за докторске студије

Чланови за мандатни период од 13. 5. 2019. године до 13. 5. 2022 године:
1. проф. др Бранислав Бајкин, председник
2. проф. др Кармен Станков
3. проф. др Артур Бјелица
4. проф. др Татјана Илић
5. проф. др Мирослав Миланков
6. проф. др Светлана Квргић
7. проф. др Александра Стојадиновић
8. проф. др Наташа Милић
9. доц. др Иван Чапо

Заменици чланова:
1. проф. др Александар Рашковић
2. проф. др Катарина Копрившек
3. проф.др Драгана Милутиновић
4. проф. др Војислава Бугарски Игњатовић
5. доц. др Биљана Вучковић
6. доц. др Лазар Велицки
7. доц. др Бојан Зарић


Комисија за специјализације и уже специјализације

Чланови за мандатни период од 13. 5. 2019. године до 13. 5. 2022 године:
1. проф. др Милица Медић Стојаноска, председник
2. проф. др Весна Туркулов
3. проф. др Сања Стојановић
4. проф. др Ивана Хрњаковић Цвјетковић
5. проф. др Биљана Драшковић
6. проф. др Срђан Нинковић
7. проф. др Ивана Стојшин
8. проф. др Аљоша Мандић
9. проф. др Марија Жарков
10. проф. др Зоран Голушин
11. проф. др Наташа Милошевић


Комисија за науку

Чланови за мандатни период од 13. 5. 2019. године до 13. 5. 2022 године:
1. проф. Душко Козић, председник
2. проф. др Биљана Божин
3. проф. др Михаљ Поша
4. проф. др Мирјана Богавац
5. проф. др Весна Стојановић
6. проф. др Горана Митић
7. проф. др Јасна Михаиловић
8. проф. др Ото Барак
9. доц. др Млађан Протић


Комисија за библиотечко-информациону делатност

Чланови за мандатни период од 13. 5. 2019. године до 13. 5. 2022 године:
1. проф. др Срђан Ђурђевић,председник
2. проф. др Владимир Хархаји
3. проф. др Мирјана Живојинов
4. доц. др Љиљана Јованчевић
5. доц. др Гордана Јовановић
6. доц. др Даниела Марић
7. др сци. Силвија Бркић


Комисија за eтичнoст клиничких испитивaњa

Чланови за мандатни период од 13. 5. 2019. године до 13. 5. 2022 године:
1. проф. др Велибор Чабаркапа, председник
2. проф. др Мирјана Јовићевић
3. проф. др Милан Дробац
4. проф. др Младен Јовановић
5. доц. др Весела Миланков
6. доц. др Саша Вукмировић
7. доц. др Бојана Крстоношић
8. доц. др Сања Томић
9. Александар Шипка, студент

Заменици чланова:
1. доц. др Весна Васић
2. доц. др Борис Милијашевић
3. доц. др Маја Ружић
4. доц. др Јелена Николић
5. доц. др Силвија Лучић
6. доц. др Нина Бркић Јовановић
7. доц. др Драгана ТегелтијаСеднице Наставно-научног већа