Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Весела МиланковДоцент

Медицински факултет, Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

vesela.milankov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 021420677

ORCID ID :

Картон научног радника: 3247Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017

Медицински факултет Нови Сад

Специјална едукација и рехабилитација

Докторат

2016

Медицински факултет Нови Сад

Специјална едукација и рехабилитација

Магистратура/мастер

2009

Медицински факултет Нови Сад

Специјална едукација и рехабилитација

Диплома

1990

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Специјална едукација и рехабилитација-Логопедија

M Опис

23

Krstić T, Batić S, Mihić Lj, Milankov V. Mothers’ reactions to the diagnosis of cerebral palsy: associations with their educational level. Int J Dysabil Dev Ed 2016;ISSN 1034-912X

33

Slavković S, Milankov V, Ivezić S, Golubović Š. The role of verbal fluency assessment in patients with multiple sclerosis. International Conference Transformation Towards Sustainable and Resilient Society for Persons with Disabilities (5; Ohrid; 2018)

63

Švraka E, Mikov A, Golubović Š, Krasnik R, Slavković S, Milankov V, Vukliš D, Ivanić J. Savremeni programi tretmana u okupacionoj terapiji - vodiči ka boljem kvalitetu života osoba sa invaliditetom. Međunarodna naučno-stručna konferencija Unapređenje kvalitete života djece i mladih (9; Harkanj; 2018 ),p313-320.

62

Milankov V. Kros-kulturalna adaptacija instrumenta za procenu čitanja. Dani defektologa Srbije (1; Novi Sad; 2017 ).ISBN 978-86-84765-51-4.

63

Перге А, Голубовић Ш, Миланков В. Функционалност породица са дететом са Дауновим синдромом. Међународна научно-стручна конференција: "Унапређење квалитете живота ђеце и младих" (7; Тузла; 2016 ). 24-26.06.2016. Тузла. Босна и Херцеговина. п.33-41.

14

Krstić T, Slavković S, Knežević J, Milankov V. Challenges for early recognition of children with Asperger syndrome.Thematic Collection of International Importance.. University of Belgrade-Faculty of Special Education and Rehabilitation. Belgrade.2016.p.241-254.

51

Шкрбић Р, Миланков В, Веселиновић М, Тодоровић А. Утицај оштећења слуха на квалитет живота адолесцената. Мед Прегл. 2013; ЛXВИ (1-2): 32-39.

51

Tamaš D, Marković S, Milankov V. Systemic multimodal approach that speech therapy treatment to childrens with autism. Med. Pregl.2013; LXVI (5-6)233-239.

52

Milankov V, Mikov A. Disorders of the sound articulation in preterm children. Journal of Special Education and Rehabilitation. 2009; Vol. 10.(3-4): 52-65.

Назив предмета Врста студија

Поремећаји артикулације

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Сметње учења

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Поремећаји ритма и темпа говора

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Атипични језички развој

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Моторички говорни поремећаји

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Специјална едукација и рехабилитација – принципи и пракса у образовању

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Специјална едукација и рехабилитација – принципи и пракса у рехабилитацији

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Програми ране интервенције за децу са говорно језичким поремећајима

Специјалистичке студије ране интервенције у детињству

Савремени приступ у раној интервенцији у детињству

Специјалистичке студије ране интервенције у детињству

Инструменти процене раног развоја код деце

Специјалистичке студије ране интервенције у детињству