Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Александра МиковРедовни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију

aleksandra.mikov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID : 0000-0002-8919-3771

Картон научног радника: 771Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2013

Медицински факултет Нови Сад

Медицинска рехабилитација

Докторат

2002

Медицински факултет Нови Сад

Медицинска рехабилитација, дечија рехабилитација

Специјализација

1998

Медицински факултет Нови Сад

Физикална медицина и рехабилитација

Магистратура/мастер

1996

Медицински факултет Нови Сад

Медицина

Диплома

1992

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Demeši Drljan Č, Mikov A, Krasnik R, Knežević A, Zvekić-Svorcan J, Mikov I. Risk factors for cerebral palsy. IN PRINT. Vojnosanit Pregl. 2023;80(4).

23

Krasnik R, Zvekic-Svorcan Jelena, Demesi-Drljan C, Dimitrijević L, Lalic N, Mikov A. The difference between the pain self-perceptions of children with cerebral palsy and those of their caregivers. Srp Arh Cel Lek. 2021; 149(1-2):59-64.

23

Zvekić-Svorcan J, Stojšić M, Krasnik R, Nenadov N, Demeši-Drljan Č, Mikov A, Radovanov M. Bone mineral density in comparison to anthropometric parameters and level of gross motor function in children with cerebral palsy. Vojnosanit Pregl. 2019;76(5):485-91.

23

Galić M, Mikov A, Sekulić S, Kopitović A, Starčević-Peričin I. Minor neurological dysfunction in children aged 5 to 7. Vojnosanit Pregl. 2018;75(8):815-9.

23

Knežević A, Petković M, Mikov A, Jeremić-Knežević M, Demeši-Drljan Č, Bošković K, Tomašević-Todorović S, Jeličić ZD. Factors that predict walking ability with a prosthesis in lower limb amputees. Srp Arh Celok Lek. 2016;144(9-10):507-13.

22

Dimitrijevic L, Bjelakovic B, Colovic H, Mikov A, Zivkovic V, Kocic M, Lukic S. Assessment of general movements and heart rate variability in prediction of neurodevelopmental outcome in preterm infants. Early Hum Dev. 2016;99:7-12.

23

Demeši Drljan Č, Mikov A, Filipović K, Tomašević Todorović S, Knežević А, Krasnik R. Cerebral palsy in preterm infants. Vojnosanit Pregl. 2016;73(4):343-8.

23

Gajdobranski Dj, Živanović D, Mikov A, Slavković A, Marić D, Marjanović Z, Milankov V. Scaphoid fractures in children. Srp Arh Celok Lek. 2014; 142(7-8): 444-9.

23

Gajdobranski Đ, Mikov A, Marić D. Produženje kosti nadlaktice – prikaz bolesnika. Srp Arh Celok Lek. 2013; 141(7-8):536-41.

23

Mikov I, Stankov K, Vasovic V, Mikov A, Golocorbin – Kon S, Mikov M. Effects of simultaneous exposure to benzene and ethanol on urinary thioesters excretion. Int J Occup Saf Ergon. 2012;18(1):107-11.

Назив предмета Врста студија

Пропедевтика у медицинској рехабилитацији

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Општа кинезитерапија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Општа физикална терапија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Физиотерапија у педијатрији

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Протетика и ортотика

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Медицинска рехабилитација

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Хипотерапија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Стручна летња пракса

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Мануелне технике у рехабилитацији

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Хипотерапија

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Инструменти процене раног развоја код деце

Специјалистичке академске студије ране интервенције у детињству

Интердисциплинарна медицинска рехабилитација

Мастер академске студије медицинске рехабилитације

Актуелности у медицинској рехабилитацији

Докторске академске студије: Клиничка истраживања

Медицинска рехабилитација

Интегрисане академске студије медицине