Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Амир Ел ФараАсистент

Клинички центар Војводине, Клиника за хематологију

amir.elfarra@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843424

ORCID ID :

Картон научног радника: 6268Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина-хематологија

Диплома

2013

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

51

Ел Фара A, Секулић Б, Урошевић И, Поповић С, Пејин Д, Савић А. Алогена трансплантација матичних ћелија хематопоезе у Клиничком центру Војводине. Мed Pregl. 2017;LXX(Suppl 1):13-17.

51

Урошевић И, Савић И, Ел Фара А, Секулић Б, Савић А, Балинт Б. Аутологна трансплантација матичних ћелија хематопоезе у лечењу хематолошких малигнитета у Клиничком центру Војводине. Меd Pregl. 2017;LXX(Suppl 1):19-25.

51

Зремски В, Савић А, Чемерикић-Мартиновић В, Милошевић И, Драгичевић М, Ел Фара А. Т-ћелијска леукемија великих гранулисаних лимфоцита са клиничком сликом трансфузионо зависне анемије и протрахованим терапијским одговором на циклоспорин А – приказ случаја. Меd Pregl. 2016;69(11-12):376-378.

51

Секулић Б, Драгичевић М, Ел Фара А, Влаисављевић Н, Рајић Н. Тип Б лактатне ацидозе као озбиљна метаболичка компликација дифузног Б крупноћелијског лимфома – приказ два случаја. 3. конгрес хематолога Србије. 2015 Нов 13-15. Крагујевац, 2015:159.

64

Секулић Б, Урошевић И, Перчић И, Драгичевић М, Ел Фара А, Савић А. Акутна мијелоидна леукемија у ери молекуларних биомаркера. Меd Pregl. 2017;LXX(11-12):417-423.

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу 2

Интегрисане академске студије медицине

Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином

Основне струковне студије здравствене неге

Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином

Основне академске студије здравствене неге