Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Валентина ШоботДоцент

Клинички центар Војводине, Клиника за психијатрију

valentina.sobot@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843286

ORCID ID :

Картон научног радника: 4473Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017

Медицински факултет Нови Сад

Психологија

Докторат

2013

Филозофски факултет Нови Сад

Психологија

Магистратура/мастер

2009

Филозофски факултет Нови Сад

Психологија

Специјализација

2003

Медицински факултет Нови Сад

Медицинска психологија

Диплома

1997

Филозофски факултет Нови Сад

Психологија

M Опис

21

Ivanova, M.Y., Achenbach, T.M., Rescorla, L.A., Turner, L.V., Arnadottir, H.A., Au, A., Caldas, J.C., Chaalal, N., Chen, Y.-C., da Rocha, M.M., Decoster, J., Fontaine, R.J., Funabiki, Y., Gudmundsson, H., Kim, Y.A., Leung, P., Liu, J., Malykh, S., Marković, J., Oh, K.-J., Petot, J.-M., Samaniego, V.C., Silvares, E., Simulioniene, R., Sobot, V., Sokoli, E., Sun, G., Talcott, J.B., Vazquez, N., & Zasepa, E. (2015). Syndromes of Collateral-Reported Psychopathology for Ages 18-59 in 18 Societies. International Journal of Clinical and Health Psychology. 15(1):18-28.

23

Sobot, V., Ivanovic-Kovacevic, S., Markovic, J., Misic-Pavkov, G., Novovic, Z. (2012), Role of sexual abuse in development of conversion disorder: case report, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 16(2): 276-279.

23

Марковић Ј., Срдановић Мараш, Ј., Шобот, В., Ивановић- Ковачевић, С., Мартиновић, С. (2011) Неке психолошке карактеристике као протективни, односно ризични фактори за појаву поремећаја понашања, Психологија, 2(44): 167-185.

24

Шобот, В., Ивановић- Ковачевић, С., Марковић, Ј., Срдановић Мараш, Ј., Мишић-Павков, Г. (2010). Малолетничка делинквенција. Енграми, 32(3): 53-61.

24

Срдановић Мараш, Ј., Шобот, В., Марковић, Ј., Телечки., Т. (2010). Породична терапија анорексије нервозе: приказ случаја. Енграми, 32(3): 95-100.

53

Šobot, V., Marković, J., Srdanović Maraš, J., Mitrović D. (2010). Personality traits of adolescent girls with eating disorders. Current Topics in neurology, psychiatry and realted disciplines, 18(3): 54-59.

53

Марковић, Ј., Митровић, Д., Ивановић-Ковачевић, С., Шобот, В., Срдановић, Ј., (2008). Карактеристике породичне структуре и комуникација у породицама са децом са поремећајем понашања, Актуелности из неурологије, психијатрије и граничних подручја, 16(3-4): 24-31.

Назив предмета Врста студија

Породично саветовање

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Психолошке основе поремећаја у понашању

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Вештине комуникације

Интегрисане академске студије медицине; Интегрисане академске студије стоматологије; Интегрисане академске студије фармације

Психологија

Интегрисане академске студије медицине; Интегрисане академске студије стоматологије; Интегрисане академске студије фармације

Психопатологија детињства и младости

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације