Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Марија ЈевтићРедовни професор

Институт за јавно здравље Војводине, Центар за хигијену и хуману екологију

marija.jevtic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214897800

ORCID ID : 0000-0002-1194-0765

Картон научног радника: 706Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2014

Медицински факултет Нови Сад

Хигијена (јавно здравље)

Магистратура/мастер

2011

Медицински факултет Београд и Факултет организационих наука

Менаџмент у систему здравствене заштите

Супспецијализација

2009

Медицински факултет Нови Сад

Комунална хигијена са патологијом насеља (медицинска екологија)

Докторат

2001

Медицински факултет Нови Сад

Хигијена и заштита животне средине (јавно здравље)

Магистратура/мастер

1999

Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду

Хигијена и заштита животне средине (јавно здравље)

Специјализација

1997

Медицински факултет Нови Сад

Хигијена

Диплома

1991

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

21

Marija Jevtic, Vlatka Matkovic, Peter van den Hazel, Catherine Bouland, Environment -lockdown, air pollution and related diseases: could we learn something and make it last?, European Journal of Public Health, Volume 31, Issue Supplement_4, November 2021, Pages iv36–iv39, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab157

14

Marija Jevtic, Catherine Bouland. Chapter in the Book: Lifelong Learning and Education in Healthy and Sustainable Cities. Sustainable development goals as a framework of education for healthy cities and healthy environments, accepted (2018). (Springer Nature) pp. 283-298 https://www.springerprofessional.de/en/sustainable-development-goals-as-a-framework-of-education-for-he/15258768

23

Bijelovic S, Dragic N, Bijelovic M, Kovacevic M, Jevtic M, Ninkovic Mrdjenovacki O. The impact of climate conditions on hospital admissions for subcategories of cardiovascular diseases, "Medicina Pracy" (MEDPR) 2017; 68 (2):189–197 DOI: https://doi.org/10.13075/mp.5893.00606

23

M. Jevtic, T. Tamas, S. Pantic-Aksentijevic and D. Stojanovic, “Reproductive Health in Serbia - Condition, Perspectives and Demographic Significance”, Anthropological Notebooks. 2016; 22 (3): 47–60. ISSN 1408-032X

22

Sumonja S, Jevtic M, Accuracy of reported food intake in a sample of 7-10-year-old children in Serbia, Public Health (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe. 2016.03.016

22

Jevtić M, Dragić N, Bijelović S, Popović M. Cardiovascular diseases and air pollution in Novi Sad, Serbia. Int J Occup Med Environ Health. 2014;27(2):153–64.

43

Marija Jevtic, Marketing in the prevention of obesity. Edition INITIUM Monography, Foundation Andrejevic,2013, ISBN: 978-86-525-0121-2

Назив предмета Врста студија

Хигијена

Интегрисане академске студије медицине

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије

Хигијена

Основне академске студије здравствене неге

Хигијена

Основне струковне студије здравствене неге

Хигијена и здравствено васпитање

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Исхрана и медицинска нутритивна терапија

Основне академске студије здравствене неге

Исхрана и медицинска нутритивна терапија

Основне струковне студије здравствене неге

Екологија и јавно здравље

Основне академске студије здравствене неге

Интердисциплинарна здравствена нега

Мастер академске студије здравствене неге

Принципи рада у јавном здрављу

Докторске академске студије – Јавно здравље

Екологија и заштита животне средине

Докторске академске студије – Јавно здравље

Исхрана различитих категорија становништва

Докторске академске студије – Јавно здравље