Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Шпела ГолубовићРедовни професор

Медицински факултет, Катедра за специјалну едукацију и рехабилитацију

spela.golubovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 021420677

ORCID ID : 0000-0002-1115-4289

Картон научног радника: 1522Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2014

Медицински факултет Нови Сад

Специјална рехабилитација и едукација

Докторат

1999

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Специјална едукација и рехабилитација

Магистратура/мастер

1994

ПМФ Универзитет у Београду

Генетика

Диплома

1988

Дефектолошки факултет Београд

Специјална едукација и рехабилитација, соматопедија

M Опис

21a

Golubović Š, Škrbić R. Agreement in quality of life assessment between adolescents with intellectual disability and their parents. Res Dev Disabil. 2013;34(6):1863-9

21a

Golubović Š, Maksimović J, Golubović B, Glumbić N. Effects of exercise on physical fitness in children with intellectual disability. Res Dev Disabil. 2012;33(2):608-14.

23

Golubović Š, Božić D, Ilić S. Support needs of children with cerebral palsy. International Journal of Disability, Development and Education. 2020; 69(3): 739-50.

23

Ilić S, Nikolić S, Ilić-Stošović D, Golubović Š. Early identification of children with developmental delay and behavioural problems according to parents concerns in the Republic of Serbia. Early Child Development and Care. 2019:1-7.

21

Milankov V, Golubović S, Krstić T, Golubović Š. Phonological awareness as the foundation of reading acquisition in students reading in transparent orthography. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(10):5440.

22

Golubović Š, Milutinović D, Ilić S, Đorđević M. Empowerment practice in families whose child has a developmental disability in the Serbian context. J Pediatr Nurs. 2021;57:E15-22

Назив предмета Врста студија

Процена у специјалној едукацији и рехабилитацији (Сре.прс.2.1)

Специјална едукација и рехабилитација -Основне студије

Методика рада са вишеструко ометеном децом (Сре.пшу.3.1)

Специјална едукација и рехабилитација - Основне студије

Креативне радионице (Ср.крр.4.1)

Специјална едукација и рехабилитација -Основне студије

Реедукација психомоторике (Сер.рпсхм.4.1.)

Специјална едукација и рехабилитација -Основне студије

Интерпрофесионална едукација у медицини

Дипломске студије

Рана интервенција у детињству ( Сер.рид.3.1.)

Специјална едукација и рехабилитација -Основне студије

Савремени приступ у раној интервенцији (РИ.савр.1.1.)

Специјалистичке академске студије – Рана интервенција у детињству

Инструменти процене раног развоја код деце (РИ.проц.1.1.)

Специјалистичке академске студије – Рана интервенција у детињству

Програми ране интервенције за децу са моторичким сметњама (РИ.мот.1.2.)

Специјалистичке академске студије – Рана интервенција у детињству

Специјална едукација и рехабилитација – принципи и пракса у образовању (Мас.ппо.сер.1.2)

Специјална едукација и рехабилитација -Мастер академске студије

Специјална едукација и рехабилитација – принципи и пракса у рехабилитацији (Мас.ппр.сер.1.2)

Специјална едукација и рехабилитација -Мастер академске студије

Вештине комуникације

Докторске студије

Актуелности у специјалној рехабилитацији и едукацији

Докторске студије