Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Даниела ТамашДоцент

ШОСО „Милан Петровић“, Нови Сад

daniela.tamas@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0216616366

ORCID ID : 0000-0001-5902-4814

Картон научног радника: 5057Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Специјална едукација и рехабилитација

Докторат

2015

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду

Олигофренологија

Магистратура/мастер

2009

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду

Логопедија

Диплома

1997

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду

Логопедија

M Опис

23

Tamas D, Jovanovic NB, Rajic M, Ignjatovic VB, Prkosovacki BP. Professionals, Parents and the General Public: Attitudes Towards the Sexuality of Persons with Intellectual Disability. Sexuality and Disability. 2019:1-4.

51

Tamas D, Slavkovic S., 2019. Quality of life of people with intellectual disability in different types of housing Journal of Special Education and Rehabilitation. 19(3-4):25-39. DOI: 10.19057/jser.2019.38

33

Tamaš D. Effectiveness of the supported living program for persons with autistic spectrum disorder. 5. International conference “TRANSFORMATION TOWARDS SUSTAINABLE AND RESILIENT SOCIETY FOR PERSONS WITH DISABILITIES“ In: Ajdinski G, editor. Ohrid, Republic of Macedonia. 2018.

45

Калаба С, Тамаш Д, Тодоровић А. Асистивне технологије у образовању деце са сметњама у развоју. Образовање, електронске комуникације и информатичко-комуникационе технологије, тематски зборник радова међународног значаја. Друштво дефектолога Војводине, Нови Сад, Србија; Зборник резимеа; 2017.

45

Тамаш Д, Крејић С, Ђурић Ј, Станојевић Б, Станојевић Ч, Миладиновић М. Примена асистивне технологије у раду са младим особама са вишеструком ометеношћу. Образовање, електронске комуникације и информатичко-комуникационе технологије, тематски зборник радова међународног значаја. Друштво дефектолога Војводине, Нови Сад, Србија; Зборник резимеа; 2017.

33

Тамаш Д, Бркић Јовановић Н, Миљковић А, Голубовић Ш, Славковић С, Калаба С. Ставови родитеља према сексуалности особа са интелектуалном ометеношћу. VIII Међународна научно стручна конференција „Унапређење квалитета живота деце и младих“. 23.-25.06.2017. Аранђеловац, Србија. Тематски зборник. Тузла. 2017; 301-308.

33

Крејић С, Тамаш Д, Бркић Јовановић Н, Бугарски Игњатовић В. Улога егзекутивних функција у структури слободних активности особа са аутизмом. У: Маринловић Л, Уташи А, уредници.Tематски зборник радова међународног значаја: Рана Интервенција у специјалној едукацији и рехабилитацији. Суботица, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија; 2016. 657-667.

24

Тамаш, Д. (2016). Утицај стреса и стратегије уклањања проблема у понашању особа са аутизмом и интелектуалном ометеношћу. Теме, г. XL, бр. 1, јануар/март, стр. 405-421.

51

Тамаш, Д., Глумбић, Н. Голубовић, С. (2016). Корелација између агресивног понашања и стреса код особа са интелектуалном ометеношћу у односу на тип становања. Journal of special education and rehabilitation; 17(3–4):46–61

33

Tamaš, D., Pašćan D. (2016). Preparations and pre-conditions for supported living for persons with autism spectrum disorder. International Scientific and Vocational Conference. Contemporary Theoretical and Practical Trends In Special Education and Rehabilication. Ohrid, Republic of Macedonia, 16-18.06.2016. Conference proceedings. 56-67.

Назив предмета Врста студија

Увод у допунске терапије

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Аугментативна и алтернативна комуникација

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Рекреативна терапија

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Сексуалност особа са инвалидитетом

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације