Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Вукадин МиланковДоцент

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хирургију, Одељење за ортопедију

vukadin.milankov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID : 0000-0001-5009-0372

Картон научног радника: 5049Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2020

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

2019

Медицински факултет Нови Сад

Клиничка медицина

Специјализација

2014

Медицински факултет Нови Сад

Дечја хирургија

Диплома

2011

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Milankov V, Barak O, Sekulić A, Milankov V. Еvent related potentials after acute bouts of exercise at different intensities in female non athletes and their relationship with sex hormones. Healthmed 2012; 6 (12): 3790-3796.

51

Ristić V, Maljanović M, Popov I, Harhaji V, Milankov V. QUADRICEPS TENDON INJURIES. Med Pregl 2013; LXVI (3-4): 121-125. DOI: 10.2298/MPNS1304121R

51

Popov I., Ristić V., Maljanović M., Milankov V. QUADRICEPS TENDON RUPTURE – TREATMENT RESULTS. Med Pregl 2013; 66 (11-12): 453-458. Novi Sad: november-december. DOI: 10.2298/MPNS1312453P

52

Marcikić A, Gajdobranski Đ, Bukarica S, Komarčević A, Pajić M, Peković M, Trajković V, Milankov V. ULTRASOUND DIAGNOSTIC AND COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF POPLITEAL CYST IN CHILDREN. Healthmed 2013; 7 (10): 2863-2868.

23

Gajdobranski Đ, Živanović D, Mikov A, Slavković A, Marić D, Marjanović Z, Milankov V. SCAPHOID FRACTURES IN CHILDREN. Srp arh calok lek. 2014 Jul-Avg; 142 (7-8): 444-449.

51

Maljanović M, Ristić V, Rašović P, Marijević R., Milankov V. SOLITARY SYNOVIAL CHONDROMATOSIS AS A CAUSE OF HOFFA’S FAT PAD IMPINGEMENT. Med Pregl, 2015; 68(1-2): 49-52. DOI: 10.2298/MPNS1502049M

51

Ristić V, Ristić S, Maljanović M, Đan V, Milankov V, Harhaji V. RISK FACTORS FOR BILATERAL ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURIES. Med Pregl, 2015; 68(5-6): 192-197. DOI: 10.2298/MPNS1506192R

51

Ristić V, Ristić S, Maljanović M, Milankov V, Harhaji V, Đuričin A. QUALITY OF LIFE AFTER BILATERAL ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTIONS. Med Pregl. 2015; 68(9-10): 308-15.

51

Ristić V, Ilić M, Bjelobrk M, Harhaji V, Milankov V. CYCLOPS SYNDROME: A COMPLICATION AFTER ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION. Medicinski pregled. 2019;72(1-2):17-24.

23

1505 Marić D, Milankov V, Lalić I, Bumbaširević M, Abazović D. CALCIFICATION OF A CERVICAL INTERVERTEBRAL DISC IN A CHILD–A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE. Srp Arh Celok Lek. 2019 May;147(5-6):371-4.

Назив предмета Врста студија

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Хирургија

Основне струковне студије Радиолошке технологије

Хирургија

Основне акад. студије Специјалне едукације и рехабилитације

Експериментална хирургија

Интегрисане академске студије медицине