Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Јанко ПастернакРедовни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за васкуларну и трансплантациону хирургију

janko.pasternak@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843584

ORCID ID :

Картон научног радника: 807Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

2008

Медицински факултет Нови Сад

Васкуларна хирургија

Супспецијализација

2003

Медицински факултет Нови Сад

Васкуларна хирургија

Специјализација

2001

Медицински факултет Нови Сад

Општа хирургија

Магистратура/мастер

2000

Медицински факултет Нови Сад

Анатомија

Диплома

1996

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

The analysis of the connection between plaque morphology of asymptomatic carotid stenosis and ischemic brain lesions (Article) Milosevic Djordje Pasternak Janko Popovic Vladan Nikolic Dragan Milosevic Pavle Manojlovic Vladimir

23

Drapsin Miodrag Radjo Izet Klasnja Aleksandar V Pasternak Janko Krneta Zeljko S . Physical exercise and its influence on evoked cognitive potentials in the female subjects (Article)HEALTHMED, (2012), vol. 6 br. 7, str. 2501-2506

23

The importance of timing in surgical treatment of unruptured symptomatic aneurysm of abdominal aorta (Article) Pasternak Janko Nikolic Dragan Popovic V Vucaj-Cirilovic ViktorijaBRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, (2012), vol. 113 br. 11, str. 652-656

22

Pasternak J, Nikolic D, MilosevicD, PopovicV, MarkovicV. The analysis of the influence of intra-operative blood salvage and autologous transfusion on reducing the need for allogeneic transfusion in elective infrarenal abdominal aortic aneurysm repair.Blood Transfus. In press

23

Milošević Đ, Pasternak J, Popović V, Nikolić D, MIlošević P, Manojlović V. Analiza povezanosti morfologije plaka asimptomatske karotidne stenoze i ishemijske moždane lezije. Vojvosanitetski pregled. In press.

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу I

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Хирургија

Основне академске студије медицинске рахабилитације

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне академске и струковне студије здравствене неге

Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега

Основне академске и струковне студије здравствене неге