Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Тијана ИчинВанредни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

tijana.icin@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843509

ORCID ID : 0000-0002-3886-6518

Картон научног радника: 2670Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2021

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина - ендокринологија

Супспецијализација

2016

Медицински факултет Нови Сад

Ендокринологија

Специјализација

2015

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина - ендокринологија

Докторат

2012

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина - ендокринологија

Диплома

2006

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

22

Djordje S. Popovic, Milena Mitrovic, Dragana Tomic-Naglic, Tijana Icin, Ivana Bajkin, Bojan Vukovic, Damir Benc, Zeljko Zivanovic, Branka Kovacev-Zavisic and Edita Stokic. The Wnt/β- catenin Signalling Pathway Inhibitor Sclerostin is a Biomarker for Early Atherosclerosis in obesity. Current Neurovascular research. 2017; 14(3):200-206.

22

Popovic DS, Stokic E, Mitrovic M, Tomic-Naglic D, Pejin R, Icin T, Vukovic B, Zivanovic Z, Pejakovic S, Kovacev-Zavisic B. Surrogates of Insulin Sensitivity and Indices of Cardiometabolic Profile in Obesity. Curr Vasc Pharmacol. 2017;15(4):380-389.

52

Tijana Icin. The Impact of Diabetes on Bone Metabolism and Fracture Risk. SF J Orthopedic Rheumatol. 2017; 1:1.

22

Icin Tijana,Medic-Stojanoska Milica K,Ilic Tatjana A,Kuzmanovic Vladimir,Vukovic Bojan,Percic Ivanka,Kovacev-Zavisic Branka (2017) Multiple Causes of Hyponatremia: A Case Report, MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol. 26, br. 3, str. 292-295

23

M. Medic-Stojanoska, T. Icin, I. Pletikosic, I. Bajkin, J. Novakovic-Paro, E. Stokic, D.T. Spasic, B. Kovacev-Zavisic, L. Abenavoli. Risk factors for accelerated atherosclerosis in young women with hyperprolactinaemia. Medical hypotheses. 2015; 84: 321-326.

23

B. Kovacev-Zavisic, T. Icin, J. Novakovic-Paro, M. Medic-Stojanoska, I. Bajkin. Osteoporosis reversibility in a patient with celiac disease and primary autoimmune hypothyroidism on gluten free diet–A case report.Vojnosanit Pregl 2015;72(1):72-76.

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу 2

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка пропедевтика

Интегрисане академске студије медицине

Интерна медицина

Интегрисане академске студије медицине

Породична медицина

Интегрисане академске студије медицине

Интерна медицина

Основне струковне студије радиолошке технологије

Интерна медицина

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Интерна медицина

Интегрисане академске студије стоматологије