Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Младен ЈовановићВанредни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију

mladen.jovanovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843663

ORCID ID :

Картон научног радника: 3234Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

2012

Медицински факултет Нови Сад

Експериментална хирургија

Магистратура/мастер

2003

Медицински факултет Нови Сад

Експериментална хирургија, Фармакологија

Специјализација

2000

Медицински факултет Нови Сад

Пластична и реконструктивна хирургија

Диплома

1993

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Joвановић M, Jaњић З, Koмарчевић A, Mијатовић-Joвановић В, Маринковић М, Toмић M. Neurocutaneous flaps for soft tissue reconstruction of the knee, lower leg, ankle and foot: Clinical experience with 32 patients. Vojnosanit Pregl 2019; 76(6): 620–627.

23

Гвозденовић Н, Нинковић С, Joвановић М, Марић Д. Stress fracture of the femoral neck after Pipkin type IV hip injury. Vojnosanit Pregl 2019; 76(4): 442–446.

23

Oбрадовић-Toмашев М, Joвановић M, Вучковић N, Поповић A. Fungal infections in corn picker hand injury. Serbian Archives of Med; 2016; 144(1-2): 52-5.

26

Joвановић M, Oбрадовић-Toмашев M, Jaњић З, Koмарчевић A. Regional metastatic disease caused by malignant blue naevus. Letters to the editor. J BUON; 2016; 21(6): 1564-5.

23

Koмарчевић A, Пajић M, Ђерманов M, Joвановић M, Tatић M. Single stage surgical treatment of amniotic band syndrome – Case report. Serbian Archives of Med; 2016; 144(9-10):545-9.

51

Oбрадовић-Toмашев М, Пoповић A, Вучковић Н, Joвановић M. Mixed Fungal Infection (Aspergillus, Mucor, and Candida) of Severe Hand Injury. Case Reports in Infectious Diseases; 2014: http: //dx.doi.org/10.1155/ 2014/954186.

51

Oбрадовић-Toмашев М, Joвановић M, Popović A. Pyoderma gangrenosum in burned patient - case report. Med Pregl; 2015;68(3-4):133-6.

23

Joвановић M, Богдановић Г, Mијатовић Јовановић В, Јеремић П, Николић Ач Е. Analysis of cutaneous melanoma in the province of Vojvodina. J BUON; 2009; 14: 441-446.

Назив предмета Врста студија

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Увод у клиничку праксу

Интегрисане академске студије медицине

Рехабилитација у пластичној хирургији

Основне академске студије медицинске рeхабилитације

Збињавање хроничних рана

Основне академске и струковне студије здравствене неге