Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Марија БјелобркДоцент

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Клиника за кардиологију

marija.bjelobrk@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214805773

ORCID ID : 0000-0001-8435-0144

Картон научног радника: 5997Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2022

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Докторат

2019

Медицински факултет Нови Сад

Кардиологија

Специјализација

2008

Медицински факултет Нови Сад

Интерна медицина

Диплома

2001

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Додић С, Ковачевић Д, Бјелобрк М, Петровић М, Миљковић Т, Чанковић М, Вујин Б, Чемерлић-Ађић Н, Додић Б. Spontaneous regression of proximal LAD subocclusive stenosis after left internal mammary artery bypass grafting. Herz. 2015; 40:79-81, ISSN 0340-9937

26

Додић С, Миљковић Т, Бјелобрк М, Ковачевић М, Чолаковић С, Аꚋић Ф, Додић Б. Complete disappearance of coronary pathology. Letter to the editor. Herz. 2015; 40(7):1012-1012, ISSN 0340-9937

51

Додић С, Мирковић М, Лукић М, Ковачевић Д, Топалов В, Панић Г, Срдановић И, Додић Б, Бенц Д. Дијагностички и прогностички значај натриуретских пептида у срчаној инсуфицијенцији. Балнеоклиматологиа. 2005; 29(1): 271-275.

51

Момчилов Попин Т, Стојшић Ђ, Бенц Д, Стојшић Милосављевић А, Живков Шапоња Д, Чемерлић- Ађић Н, Лукић М, Потић М, Јаковљевић Д, Радовановић Н, Акутни коронарни синдром код младих жена. Балнеоклиматологиа.2003; 27(2): 43-9.

51

Додић Б, Миљковић T, Бјелобрк M, Чемерлић-Aꚋић Н, Aꚋић Ф, Додић С. Importance of integrated management system applied in health establishment in order to raise treatment quality, Medicinski pregled. 2016; 69:31-36, ISSN 0025-8105

52

Gullace G, Dodic S, Bjelobrk M, Bijelic S, Catena G, Caretta Q. Echocardiography in Different Clinical Situations Appropriate use to do Better. J Cardiol & Cardiovasc Ther Circulation. Consultant Review Article. 2019; 14(2):.555884.

52

Gullace G, Dodic S, Bjelobrk M, Catena G, Caretta Q. Cardiology One-Stop-Service Changing Approach to Improve Appropriateness. J Cardiol & Cardiovasc Ther Circulation. Review Article. 2019; 14( 3): 555888

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу 2

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка пропедевтика

Основне струковне студије здравствене неге

Клиничка пропедевтика

Основне академске студије здравствене неге

Интерна медицина

Интегрисане академске студије стоматологије

Интерна медицина

Основне академске студије медицинске рехабилитације