Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Јелена БјелановићВанредни професор

Институт за јавно здравље Војводине, Центар за хигијену и хуману екологију

jelena.bjelanovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214897886

ORCID ID : 0000-0001-6129-0337

Картон научног радника: 782Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2021

Медицински факултет Нови Сад

Хигијена

Докторат

2010

Медицински факултет Нови Сад

Хигијена

Специјализација

2003

Медицински факултет Нови Сад

Хигијена

Магистратура/мастер

2001

Медицински факултет Нови Сад

Хигијена

Диплома

1996

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Bjelanovic J, Petric T, Pavlica T, Rakic R, Dragic N, Bijelovic S, Bjelica A. Nutritional habits of people with type two diabetes mellitus. Progress in Nutrition, 2020; 21(1): 90-95

23

Bjelanovic J, Jevtic M, Velicki R, Stojisavljevic D, Barjaktarović-Labovic S, Popovic M, Bjelica A. “Anthropometric and Growth Characteristics of Schoolchildren in Novi Sad”. Srp Arh Celok Lek, 2017;145(1-2):14-19

23

Bjelanovic J, Velicki R, Popovic M, Bjelica A, Jevtic M. Prevalence and some risk factors of childhood obesity. Progress in Nutrition, 2017; 19(2):138-145

23

Popovic M, Baltic Z Milan, Gusman V, Anđelković R, Velicki R, Bjelanovic J, Mitrovic R, Janjic J. Hygiene Status of Food Contact Surfaces In Public School Canteens in the City of Novi Sad, Serbia. Vojnosanit Pregl in press

23

Rakic R, Pavlica T, Bjelanovic J, Vasiljevic P. Predictive ability of waist-to-hip-ratio and waist-to-height-ratio in relation to overweight/obesity in adolescents from Vojvodina (the Republic of Serbia) predictive ability of waist-to-hip-ratio and waist-to-height-ratio: Predictive Ability of Waist-to-Hip-Ratio and Waist-to-Height-Ratio. Progress in Nutrition, 2019; 21(4):992-998

23

Rakic R, Pavlica T, Smajic M, Bjelanovic J. Nutritional status and prevalence of abdominal obesity in adolescents aged 11 to 15 years in Vojvodina (the Republic of Serbia) Progress in Nutrition, 2019; 21(3): 598-604

51

Копривица М, Бјелановић Ј, Велицки Р. Последице дефицијенције витамина Б12. Медицински преглед [in press]

45

Бјелановић Ј, Кристофоровић-Илић М. Процена раста и стања исхрањености адолесцената у Новом Саду. Тематски Научни скуп АМН СЛД, Нови Сад, 2010; 131-145

23

Jevtic M, Backovic D, Zivojinovic-Ilic J, Maksimovic M, Bjelanovic J. Burnout syndrom in medical students during clinical training. Healthmed, 2012; 6(2):571-577

23

Stojisavljevic D, Jusupovic F, Bjelanovic J, Danojevic D, Jandric Lj, Kristoforovic-Ilic Miroslava, Kudumovic M. Environment impact to the health behavior of schoolchildren. Healthmed, 2009; 3(2):149-154

Назив предмета Врста студија

Хигијена

Интегрисане академске студије медицине

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије

Хигијена

Основне академске студије здравствене неге

Хигијена

Основне струковне студије здравствене неге

Хигијена и здравствено васпитање

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Исхрана и медицинска нутритивна терапија

Основне академске студије здравствене неге

Исхрана и медицинска нутритивна терапија

Основне струковне студије здравствене неге

Здравствена екологија и јавно здравље

Основне академске студије здравствене неге

Хигијена са епидемиологијом

Основне струковне студије радиолошке технологије

Принцини прада у јавном здрављу

Докторске академске студије – Јавно здравље

Исхрана различитих категорија становништва

Докторске академске студије – Јавно здравље