Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Иван ЛеваковВанредни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за урологију

ivan.levakov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843473

ORCID ID : 0000-0001-7886-0404

Картон научног радника: 2623Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2023

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија (Урологија)

Докторат

2016

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Специјализација

2005

Медицински факултет Нови Сад

Урологија

Диплома

1998

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Grbic D, Jeremic D, Vojinov S, Levakov I, Cantrell A, Marusic G. Unrecognized urinoma caused by infiltrative bladder cancer. Vojnosanit. Pregl. 2018;75(12):1241-3.

23

Grbic D, Cantrell A, Solajic N, Dukic M, Levakov I, Vojinov S, Popov M, Fejsa-Levakov A, Marusic G. Penile leiomyosarcoma. Srp Ark Celok Lek. 2018;146(3-4):215-7.

23

Levakov I, Vojinov S, Marusic G, Popov M, Levakov O, Popov M, Jeremic D. Safety profile of temsirolimus in patients with metastatic renal cell carcinoma. J. BUON. 2016;21(6):1442-8.

23

Vojinov S, Jeremic D, Levakov I, Grbic D, Marusic G. Corpus cavernosum electromiografic parameters in men with preserved erectile function. HEALTHMED. 2012;6(4):1362-6.

23

Vojinov S, Levakov I, Jeremic D, Zivojinov S, Marusic G. Hormonal status in patients with advanced prostatic cancer on the therapy with androgen blockade. Vojnosanit. Pregl. 2011;68(4):321-6.

23

Jeremic D, Vojinov S, Marusic G, Levakov I, Zivojinov S. Radical cystectomy - analysis of postoperative course. Vojnosanit. Pregl. 2010;67(8):649-52.

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу I

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Хирургија

Основне академске студије медицинске рeхабилитације

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне академске и струковне студије здравствене неге

Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега

Основне академске и струковне студије здравствене неге