Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Јелена МирнићВанредни професор

Клиника за стоматологију Војводине

jelena.mirnic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0216612222

ORCID ID : 0000-0001-9637-8419

Картон научног радника: 3193Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2021

Медицински факултет Нови Сад

Стоматологија (пародонтологија)

Специјализација

2015

Медицински факултет Нови Сад

Пародонтологија и орална медицина

Специјализација

2015

Медицински факултет Нови Сад

Пародонтологија и орална медицина

Докторат

2014

Медицински факултет Нови Сад

Клиничка медицина

Магистратура/мастер

2007

Медицински факултет Нови Сад

Физиологија

Диплома

2001

Медицински факултет Нови Сад

Стоматологија

M Опис

22

Gušić I, Medic D, Radovanović Kanjuh M, Đurić M, Brkić S, Turkulov V, Predin T, Mirnic J. Treatment of Periodontal disease with an Octenidine-based antiseptic in HIV-positive patients. Int J Dent Hygiene 2016;14:108-16.

23

Мирнић Ј, Ђурић М, Предин Т, Гушић I, Петровић Ђ, Aнђелковић A, Бајкин Б. Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код пацијената са дијабетес мелитусом тип 2 – клинички ефекти. Срп Арх Целок Лек 2013;141:738-43.

23

Предин Т, Ђурић M, Mирнић J, Гушић И, Николић Н, Марковић Д, Анђелковић А, Милашин J. Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије. Срп Арх Целок Лек 2014;142:10-6.

23

Predin T, Djuric M, Nikolic N, Mirnic J, Gusic I, Petrovic Dj, Milasin J. Clinical and microbiological effects of quadrant versus full-mouth root planing. A randomized study. J Dent Sci 2014;9:400-6.

23

Đurić M, Veljović T, Gušić I, Mirnić J, Vučković N, Petrović Đ. Plasma cell gingivitis - an unusual case of simultaneus disease occurence in two siblings. Vojnosanitetski pregled, 2019:76;81-5.

31

Mirnic J. Non-surgical periodontal treatment in diabetes mellitus type 2 patients. International scientific conference dentistry Novi Sad, 7-8th Jun 2018. Proceedings 2018. page 65-69.

51

Gušić I., Đurić M, Veljović T, Mirnić J, Blagojević D, Brkić S. Effects of periodontal treatment on serum inflammatory markers and T-lymphocyte cell count in patients with human immunodeficiency virus infection. Medical review 2018; LXXI (11-12): 355-359.

52

Рачуница Ј, Иветић В, Наумовић Н , Ђурић М. Утицај пушења на ресорпцију алвеоларне кости. Стом Глас С 2008;55(2):107-14

52

Макевић A, Предин T, Мирнић J, Анђелковић A. Значај серијске екстракције зуба у формирању правилне оклузије. Медицина данас 2012;11:324-9

53

Mирнић J, Гушић И, Предин Т, Ђурић M. Утицај пушења на пародонцијум. Стоматолошки информатор 2013; XIII(32):17-21.

Назив предмета Врста студија

Пародонтологија 1

Интегрисане академске студије стоматологије

Пародонтологија 2

Интегрисане академске студије стоматологије

Основи пародонталне хирургије

Интегрисане академске студије стоматологије

Орална медицина

Интегрисане академске студије стоматологије