Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Милан СтанковићРедовни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију

milan.stankovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843372

ORCID ID :

Картон научног радника: 876Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

2004

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Магистратура/мастер

1999

Медицински факултет Нови Сад

Ортопедија са трауматологијом

Специјализација

1997

Медицински факултет Нови Сад

Ортопедија са трауматологијом

Диплома

1991

Медицински факултет Нови Сад

Ортопедија са трауматологијом

M Опис

21

Polymicrobial wound infections: Pathophysiology and current therapeutic approaches (Article) Bertesteanu Serban Triaridis Stefanos Stankovic Milan D Lazar Veronica Carmen-Chifiriuc Mariana Vlad Mihaela Grigore Raluca INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, (2014), vol. 463 br. 2, str. 119-126

22

The learning curve in revision cholesteatoma surgery (Article) , Stankovic M, AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY, (2013), vol. 34 br. 1, str. 65-71

23

Head and Neck Cancer Surgery in Elderly: Complications and Survival Rate (Article) Milisavljevic Dusan Stankovic Milan D Zivic Misko Stankovic Petar COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, (2012), vol. 36 br. , str. 13-17

23

Influential Factors, Complications and Survival Rate of Primary and Salvage Total Laryngectomy for Advanced Laryngeal Cancer (Article) Stankovic Milan D Milisavljevic Dusan Stojanov Dragan Zivic Misko Zivaljevic Sasa Stankovic Ivona Petrovic Sladjana COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, (2012), vol. 36 br. , str. 7-12

23

Correlation between histomorphometric changes and the type of aerobic bacteria isolated in chronic suppurative otitis media (Article) Zivkovic-Marinkov Emilija Stankovic Milan D Mihailovic Dragan Bojanovic Mila VOJNOSANITETSKI PREGLED, (2011), vol. 68 br. 1, str. 46-50

23

Maric MD, Maric DL, Stankovic M, Dobanovacki D. Arthroscopic acetabular anatomy in fetuses. HealthMED. 2011;5(5):1202/5

23

Marić D, Madić D, Stanković MMarić D, Smajić S. Hernija prednjeg tibijalnog mišića: rekonstrukcija periost patch plastikom prikaz tri slučaja. Vojnosanit Pregl.2009;66(12):1015-8

23

Milankov M., Stanković M., Miljković N. Protection of the bone-tendon-bone graft during anterior cruciate ligamnt reconstruction. Arch Orthop Trauma Surg 125:288-290, 2005.

21

Milankov M, Miljković N, Stanković M Reconstruction off chronic pattelar tendon rupture with contralateral BTB autograft. Knee Surg Spots Traumatol Arthrosc. 2007; 15 (12):1445-8

23

Milankov M, Miljkovic N, Stankovic M.: Pseudoaneurysm of the medial inferior genicular artery following anterior cruciate ligament reconstruction with hamstring tendon autograft. Knee 13:170-171,2006

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу I

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Хирургија

Основне академске студије медицинске рахабилитације

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне академске и струковне студије здравствене неге

Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега

Основне академске и струковне студије здравствене неге