Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Јован МилатовићАсистент

Клинички центар Војводине, Клиника за психијатрију

jovan.milatovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843826

ORCID ID :

Картон научног радника: 1Академска каријера Година Институција Област

Специјализација

2018

Медицински факултет Нови Сад

Психијатрија

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Психијатрија и медицинска психологија

Диплома

2010

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

51

Гајић З, Милатовић Ј, Голубовић Б, Дадасовић Ј, Ралевић С, Голубовић Ј. Социодемографске и психијатријске карактеристике починилаца убистава у Србији – покрајини Војводини (1996-2005). Медицински преглед, 69(7-8): 224-229, 2016.

51

Милатовић Ј. Tрауматске повреде мозга и поремећаји прилагођавања. Медицински преглед, 70(7-8): 249-256, 2017.

Назив предмета Врста студија

Медицинска психологија

Интегрисане академске студије медицине

Здравствена нега психијатријског болесника са психијатријом

Основне академске студије здравствене неге

Здравствена нега психијатријског болесника са психијатријом

Основне струковне студије здравствене неге

Психијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Медицинска психологија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Медицинска психологија

Основне струковне студије здравствене неге

Медицинска психологија

Основне академске студије здравствене неге