Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Тања ТомашевићАсистент

Институт за јавно здравље Војводине

tanja.tomasevic@mf.uns.ac.rs

Телефон:

ORCID ID :

Картон научног радника: 6155Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина, Mедицинска статистика

Диплома

2008

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

52

Томашевић Т, Мијатовић Јовановић В, Укропина С, Милијашевић Д, Бркић Јовановић Н. Сексуално понашање адолесцената узраста од 15-19 година у Војводини. Педагошка стварност. 2017;63(1):16-26.

52

Mijatović Jovanović V, Tomašević T, Milijašević D, Šušnjević S, Čanković S. Značaj obrazovanja za unapređenje zdravlja stanovništva. Medicina danas. 2018;17(1-3):25-31.

34

Tomasevic T, Mijatovic Jovanovic V, Ukropina S, Susnjevic S, Milijasevic D, Dragnic N. Predictors of sports and recreation activity in youth in Serbia. Exercise and Quality of Life, 5 th International Scientific Conference 11-13 April 2019. Novi Sad, Serbia. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 2019, 11(Suppl 1):P100

34

Tomasevic T, Ukropina S, Mijatovic Jovanovic V, Canković S, Susnjevic S, Kvrgic S. The associations of socio/economic determinants with condom use in secondary school students in Vojvodina. 52nd Days of Preventive Medicine, International Congress 25-29. September 2018. Nis, Serbia. Book of abstracts:240.

34

Mijatovic Jovanovic V, Tomasevic T, Cankovic S, Susnjevic S, Milijasevic D. Changes in capacity provision in general hospitals in the province of Vojvodina in the period 2005-2014. 50th Days of Preventive Medicine, International Congress 27-30. September 2016. Nis, Serbia. Book of abstracts:215.

Назив предмета Врста студија

Медицинска статистика и информатика

Интегрисане академске студије медицине, интегрисане академске студије стоматологије, интегрисане академске студије медицине, интегрисане академске студије стоматологије

Социјална медицина

Интегрисане академске студије медицине, интегрисане академске студије медицине, основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге, основне академске студије медицинске рехабилитације

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије, интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена статистика са информатиком

Основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге

Здравствена статистика

Основне академске студије медицинске рехабилитације, основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-модули вишеструка ометеност и инклузивно образовање), основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-модул логопедија (изборни предмет)

Хигијена и здравствено васпитање

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Здравствено васпитање

Основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге

Промоција здравља

Основне академске студије здравствене неге, сновне струковне студије радиолошке технологије, докторске академске студије – Јавно здравље