Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Драган СавићРедовни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију

dragan.savic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843364

ORCID ID : 0000-0002-0489-0958

Картон научног радника: 2343Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2010

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

1999

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Специјализација

1993

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Магистратура/мастер

1992

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Диплома

1984

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Lukic-Sarkanovic M, Gvozdenovic Lj, Savic D, Ilic MP, Jovanovic G. Autologous blood transfusion in total knee replacement surgery. Vojnosanit Pregl. 2013;70(3):274-8.

21

Milankov M, Savic D. Bone-bridge technique not new. Arthroscopy. 2009;25(2):221.

21

Milankov M, Savić D. The importance of irrigation suction drainage in the treatment of septic arthritis after anterior aruciate ligament reconstruction. Arthroscopy. 2008; 24(12):1434-5.

21

Milankov M, Miljkovic N, Savić D. Anterior cruciate ligament reconstruction using compressed bone-hamstring-bone graft. Arthroscopy. 2007;23:442.e1-3.

22

Milankov M., Savić D. Leters to the Editor. Arthroscopy. 2005;21:639.

52

Savić D., Somer Lj., Somer T., Miličić A., Milankov M., Stanković M. Kecojević V., Lainović Z.: The stimulation of cartilage repair. Archive of Oncology 9(Suppl 1):134-135, 2001

51

Milankov M., Jovanović A., Miličić A., Savić D., Stanković M., Kecojević V., Vukosav B.: Artroskopija kolena –“Hirurgija bez komplikacija”. Med Pregl 53:187-192, 2000.

51

Stanković M., Miličić A., Milankov, M., Savić D., Kecojević V.: Povrede mekih tkiva vrata. Srp Arh Celok Lek 129:247-250, 2001.

51

Matijević R, Stanković M, Ninkov ić S, Savić D, Milankov M.: Lečenje fleksione kontrakture kolena posle hroničnog juvenilnog artritisa – Prikaz slučaja. Med. pregl. 54:273-276, 2006.

51

Ninković S., Miličić A., Savić D., Stanković M., Radić S., Milankov M.Uporedjivanje kliničkih i radiografskih rezultata rekonstrukcije prednjeg ukštenog ligamnta kolena. Med Pregl. 59:421-425, 2006.

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу I

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Хирургија

Основне академске студије медицинске рeхабилитације

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне академске и струковне студије здравствене неге

Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега

Основне академске и струковне студије здравствене неге