Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Иван КухајдаДоцент

Институт за плућне болести Војводине, Клиника за грудну хирургију

ivan.kuhajda@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214805100

ORCID ID :

Картон научног радника: 4547Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија (грудна хирургија)

Докторат

2016

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија (грудна хирургија)

Супспецијализација

2014

Медицински факултет Нови Сад

Пулмологија

Супспецијализација

2014

Медицински факултет Нови Сад

Пулмологија

Специјализација

2009

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија (грудна хирургија)

Магистратура/мастер

2007

Медицински факултет Нови Сад

Физиологија

Диплома

2001

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Ilić MD, Putnik SS, Kuhajda I, Ivanov DDj. Non-plug technique of bilayer patch device insertion for indirect inguinal hernia repair. VojnosanitetskiPregled. 2017;74(8):773-777

23

Kuhajda I, Djuric D, Koledin M, Bijelovic M, Milosevic M, Ilincic D, Ilic M, Koledin B, Kuhajda D, Tsakiridis K, Mpakas A, Zaragoulidid K, Kioumis I, Lampaki S, Zaragoulidis P, Komarcevic M. Semi-Fowler vs lateral decubitus position for thoracoscopicsympathectomy in treatment of primary focal hyperhidrosis. J Thorac Dis 2015;7(1):5-11

51

Kuhajda I, Djuric D, Koledin M, Ilic M, Tsavlis D, Kioumis I, Tsirgogianni K, Zarogoulidis K, Organtzis J, Kosmidis C, Baka S, Karapantzos I, Karapantzou C, Tsakiridis K, Sachpekidis N, Zarogoulidis P, Bijelovic M. Electric vs. harmonic scalpel in treatment of primary focal hyperhidrosis with thoracoscopic sympathectomy. Ann Transl Med. 2015;3(15):211

51

Kuhajda I, Zarogoulidis K, Tsirgogianni K, Tsavlis D, Kioumis I, Kosmidis C, Tsakiridis K, Mpakas A, Zarogoulidis P, Zissimopoulos A, Baloukas D, Kuhajda D. Lung abscess-etiology, diagnostic and treatment options. Ann Transl Med. 2015;3(13):183

51

Kuhajda I, Milosevic M, Ilincic D, Kuhajda, D, Pekovic S, Tsirgogianni K, Tsavlis D, Tsakiridis K, Sakkas A, Kantzeli A, Zarogoulidis K, Zarogoulidis P, Zissimopoulos A, Djuric D. Pulmonary arteriovenous malformation-etiology, clinical four case presentations and review of the literature. Ann Transl Med. 2015;3(12):171

23

Kuhajda I, Zarogouilidis K, Kougioumtzi I, Huang H, Li Q, Dryllis G, Kioumis I, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Papaiwannou A, Lampaki S, Papaiwannou A, Zaric B, Perin B, Porpodis K, Zarogoulidis P. Tube thoracostomy: chest tube implantation and follow up. J Thorac Dis 2014; 6(4):470-490

23

Kuhajda I, Zarogouilidis K, Kougioumtzi I, Huang H, Li Q, Dryllis G, Kioumis I, Pitsiou G, Machairiotis N, Katsikogiannis N, Papaiwannou A, Lampaki S, Zaric B, Perin B, Dervelegas K, Porpodis K, Zarogoulidis P. Penetrating trauma. J Thorac Dis 2014; 6(4):461-465

23

Kosjerina Z, Kuhajda I, Rosen Y, Sekulic SR, Kosjerina-Ostric V. Pulmonary actinomycosis as a rare cause of inflammatory myofibroblastic tumor: a case report. Central European Journal of Medicine. 2013;8(5):652-657

23

Kosjerina Z, Kuhajda I, Koledin M, Koledin B, Stojanovic M, Pocuca M. Clear cell “sugar” tumor of the lung-case report. Central European Journal of Medicine. 2013;8(1):41-44

23

KuhajdaI, PošaM, Jakovljević V, MikovM. Effectof 12-monoketocholicacidonmodulationofanalgesicactionofmorphineandtramadol. European journal of drug metabolism and pharmacokinetics. 2009;34(2):73-8

Назив предмета Врста студија

Хирургија за студенте медицине и стоматологије

Интегрисане академске студије медицине

Увод у клиничку праксу I

Интегрисане академске студије медицине

Експерименталнахирургија

Интегрисане академске студије медицине

Експериментална хирургија

Интегрисане академскес тудије медицине

Трансплантација ткива и органа

Интегрисане академске студије медицине

Здравствена нега у клиничко-болничкој пракси

Основне академске студије здравствене неге

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне академскестудије здравствене неге

Здравствена нега у клиничко-болничкој пракси

Основне струковне студије здравствене неге

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне струковне студије здравствене неге

Хирургија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Обољења и оштећења локомоторног апарата

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације