Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Бојана Перић ПркосовачкиДоцент

Медицинска школа "7. април" Нови Сад

bojana.peric-prkosovacki@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0216541298

ORCID ID :

Картон научног радника: 4460Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2021

Медицински факултет Нови Сад

Општеобразовни предмети – Педагогија

Докторат

2016

Филозофски факултет Нови Сад

Методика наставе, Педагогија

Магистратура/мастер

2008

Филозофски факултет  Нови Сад

Педагогија

Специјализација

2006

Универзитет у Јошепингу, Шведска

Омладински рад у заједници

Диплома

2004

Филозофски факултет Нови Сад

Педагогија

M Опис

23

Tamaš, D., Brkić-Jovanović, N., Rajić, M., Bugarski, V., Perić Prkosovački, B. (2019) Professionals, Parents and the General Public: Attitudes Towards the Sexuality of Persons with Intellectual Disability. Sexuality and Disability (Sex Disabil) ISSN: 0146-1044. Springer US. DOI: 10.1007/s11195-018-09555-2.

52

Švonja Parezanović, G. Perić Prkosovački, B. (2016). Consumption of energy drinks among students of medical schools in Serbia. Paediatria Croatica, Vol. 60: 85-90. doi:http://dx.doi.org/10.13112/PC.2016.13

63

Перић Пркосовачки Б, Бока И. (2017). Интеркултурално учење кроз активно учешће младих и утицај митова на интензитет традиционалних уверења. У: Гудурић С. Радић-Бојанић Б. Језици и културе у времену и простору. Тематски зборник. Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду. 609-619.

51

Велишек Брашко О, Перић Пркосовачки Б. (2017) Оснаживање педагошког кадра за транзицију деце у инклузивном образовању. Иновације у настави; 30(2): 128-140.

52

Perić Prkosovački, B., Ileš, M., Trivanović, M., (2018). Rodno zasnovano nasilje u partnerskim odnosima mladih – mogući pristup prevenciji. Pedagoška stvarnost. UDK 37 364.63 316.83 DOI: 10.19090/ps. 2018.1.23-39.

52

Перић Пркосовачки, Б. (2015). Васпитне имликације наставника основних школа. Педагошка стварност, 2015/3, 421-438

Назив предмета Врста студија

Oснови педагогије

Основне академске студије Здравствене неге

Увод у педагогију

Основне академске студије Медицинске рехабилитације

Педагогија са дидактиком

Основне академске студије Специлане едукације и рехабилитације (модул Вишеструка ометеност)

Педагогија са дидактиком

Основне академске студије Специлане едукације и рехабилитације(модул Инклузивно образовање)

Педагогија са дидактиком

Основне академске студије Специлане едукације и рехабилитације (модул Логопедија)

Дидактика

Основне академске студије Здравствене неге