Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Радоица ЈокићРедовни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хирургију, Одељење за ортопедију

radoica.jokic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID : 0000-0003-2915-0179

Картон научног радника: 2031Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2014

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија (Дечја хирургија)

Докторат

2003

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија (Дечја хирургија)

Специјализација

1998

Медицински факултет Нови Сад

Општа хирургија

Специјализација

1992

Медицински факултет Нови Сад

Дечја хирургија

Магистратура/мастер

1989

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија (Дечја хирургија)

Диплома

1984

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Radoica Jokić, Zoran Radovanović, Jelena Antić, Aleksandar Komarčević, Ivana Lukić, Ivan Varga. Surgical treatment for breast tumors in children. Srp Arh Celok Lek 2019. Online First. April 12, 2019. DOI: https://doi.org/10.2298/SARH190204031J

23

Radoica Jokić, Pavle Milošević, Georgios Konstantinidis, Jovan Vlaški, Miroslav Beserminji. Pancreas divisum: Analysis and therapeutic alternatives with a case report. Vojnosanit Pregl 2013; 70(6): 615–619. DOI: 10.2298/VSP1306615J.

21

Stojanović, V., Mitić, I., Jokić, R. et al. Splenic peliosis in the course of IgA nephropathy. Pediatr Nephrol (2007) 22: 2137. https://doi.org/10.1007/s00467-007-0598-8

23

Radoica Jokić, Dušan Kravarušić, Miloš Pajić, Jelena Antić, Zoran Vukašinović. Minimal Invasive Surgical Correction of Pectus Excavatum Deformities in Adolescents: Our Institutional Experience. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, (2013), vol. 141 br. 7-8, str. 503-506. 504. doi: 10.2298/SARH1308503J

23

Radoica Jokić, Jovan Lovrenski, Aleksandra Lovrenski, Veličko Trajković. Isolated Fallopian Tube Torsion - A Challenge for the Timely Diagnosis and Treatment. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, (2015), vol. 143 br. 7-8, str. 471-475. DOI: 10.2298/SARH1508471J

23

Radoica Jokić, Jelena Antić, Smiljana Marinković, Svetlana Bukarica. Postpericardiotomy syndrome as a complication of Nuss procedure - Case report. Healthmed, (2012), vol. 6 br. 3, str. 1036-1040.

23

Lovrenski J, Jokić R. and Varga I. (2016), Sonographically detected free appendicolith as a sign of retrocecal perforated appendicitis in a 2‐year‐old child. J. Clin. Ultrasound, 44: 395-398. doi:10.1002/jcu.22337

22

Ivana Fratrić, Dragan Šarac, Jelena Antić, Marina Đermanov, and Radoica Jokić, “Impalpable Testis: Evaluation of Diagnostic and Treatment Procedures and Our Treatment Protocol,” BioMed Research International, vol. 2018, Article ID 3143412, 5 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/3143412.

51

Aleksandra Januzović, Radoica Jokić, Jelena Antić, Aleksandar Komarčević, Svetlana Bukarica, Ivana Lukić. Evaluation of the age at orchiopexy. Med Preg 2019; LXXII (1-2): 34-38. Doi: 10.2298/MPNS1902034J

23

Svetlana Bukarica, Radoica Jokić, Jelana Antić, Mirjana Stojšić, Aleksandar Komarčević, Ivana Fratrić. Simultaneous combined laparoscopic-endoscopic removal of a large gastric trichobezoar and gastric polypectomy. Srp Arh Celok Lek. 2017 Jul-Aug;145(7-8):403-406. DOI: 10.2298/SARH160630058B

Назив предмета Врста студија

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Увод у клиничку праксу 1

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Актуелности у хирургији и анестезиологији

Докторске академске студије