Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Марина МиленковићАсистент

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хирургију

marina.djermanov@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника: 5224Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија са анестезиологијом

Диплома

2012

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Комарчевић А, Пајић М, Ђерманов М, Јовановић М, Татић М. Single Stage Surgical Treatment of Amniotic Band Syndrome-Case Report. Srp Arh Celok Lek. 2016 Sep-Oct;144(9-10):545-549

22

Фратрић И, Шарац Д, Антић Ј, Ђерманов М, Јокић Р. Impalpable Testis:Evaluation of Diagnostic and Treatment Procedures and Our Treatment Protocol. Biomed Research International.2018, Vol. 2018. ISSN 2314-6133

23

Milošević V, Kovačević G, Hrnjaković-Cvjetković I, Jerant-Patić V, Radovanov J, Cosic G, Đermanov M. Application of direct immunofluorescence technique in detection of recurrent genital herpes. HealthMED, 2011, Vol. 5, No 2, pp. 406-412, ISSN 1840 - 2991.

34

Jokić R, Lovrenski J, Pajić M, Varga I, Antić J, Đermanov M. Pectus excavatum in children - Variations of Haller index and single-slice CT technique. 53 Annual Meeting of theEuropean Society of Paediatric Radiology (ESPR).Davos 30-03 May, 2017

34

Пећанац М, Пајић М, Комарчевић А, Ђерманов М. Петогодишња анализа пацијената са опекотинским трауматизмом на Клиници за дечију хирургију у Новом Саду. III Зборник саопштења / Трећи Конгрес дечјих хирурга Србије са међународним ужешћем, Ниш. Секција за дечју хирургију Српског лекарског друштва, Клиника за дечју хирургију и ортопедију, Клинички центар Ниш, Медицински факултет Универзитета у Нишу;-1, vol. 5, no. 3 ; 2014 ; Ниш, pp. 133 - 133, ISSN: 978-86-6399-004-3, udc: 617-053.2(048), Србија, 12. - 13. Sep, 2014

34

Антић Ј, Јокић Р, Букарица С, Жакула Н, Ђерманов М. Conservative versus operative treatment of uncomplicated appendicitis in pediatric population – our results. Abstract book – CD. 31 st Panhellenic Congress of Paediatric Surgery with International Participation. University of Macedonia Thessaloniki, 6-8 October 2017 Greece

Назив предмета Врста студија

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Увод у Клиничку праксу I и II

Интегрисане академске студије медицине

Експериментална хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије