Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Гордана Вијатов ЂурићВанредни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, Служба за клиничку имунологију, алергологију, реуматологију и кардиологију

gordana.vijatov-djuric@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID : 0000-0002-2272-6158

Картон научног радника: 2277Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2023

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Докторат

2011

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија-реуматологија

Супспецијализација

2010

Медицински факултет Београд

Реуматологија

Магистратура/мастер

2005

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија-реуматологија

Специјализација

1999

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Диплома

1993

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Vijatov-Đurić G, Doronjski A, Mitić I, Brkić S, Barišić N. Interleukin-17A Levels Increase in Serum of Children With Juvenile Idiopathic Arthritis. Arch Rheumatol. 2017;32(3):234-43.

23

Susic G, Vojinovic J, Vijatov-Djuric G, Stevanovic D, Lazarevic D, Djurovic N, Novakovic D, Consolaro A, Bovis F, Ruperto N. The Serbian version of the Juvenile Arthritis Multidimensional Assessment Report (JAMAR). Rheumatol Int. 2018;38(1):347-54.

51

Vijatov-Đurić G, Barišić N, Đuretić A, Katanić D, Stojšić M, Milanović B. Serious Gastrointestinal Form of Henoch-Schonlein Purpura Induced by Helicobacter pylori Infection Complicated with Bradycardia and Euthyroid Sick Syndrome. West Indian Med J. 2017; In press DOI:10.7727/wimj.2016.591.

23

Stojanović V, Radovanović T, Koprivšek K, Vijatov Đurić G, Doronjski A. Kawasaki disease complicated with cerebral vasculitis and severe encephalitis. Ann Indian Acad Neur. 2019; In press DOI: 10.4103/aian.AIAN_271_18

23

Grebeldinger S, Tomić J, Vijatov Đurić G, Radojčić B, Vučković N, Ćulafić j. Dystrophic Calcifications and Raynaud's Phenomenon in an Eight-Year Old Girl. Srp Arch Celok Lek. 2014;142(3-4):239-42.

22

Vijatov Đurić G, Stojanović V, Tomić J, Konstantinidis N, Konstantinidis G. : Systemic lupus erythematosus complicated with pulmonary hemorrhage in a 17-year-old female. Lupus. 2010;19:1561-1564.

Назив предмета Врста студија

Педијатрија

Интегрисане академске студије медицине

Педијатрија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Етички принципи у медицинској науци и пракси

мастер академске студије здравствене неге, специјалне рехабилитације и едукације, медицинске рехабилитације

Педијатријска интензивна нега

Интегрисане академске студије медицине