Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Теодора ТубићВанредни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за анестезију и интензивну терапију

teodora.tubic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843127

ORCID ID : 0000-0001-8094-4607

Картон научног радника: 4530Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2023

Медицински Факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

2016

Медицински Факултет Нови Сад

Хирургија

Специјализација

2010

Медицински Факултет Нови Сад

Анестезиологија са реаниматологијом

Диплома

2001

Медицински Факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

21а

Kirmeier E, Eriksson LI, Lewald H, Jonsson Fagerlund M, Hoeft A, Hollman M…Божић Т...Post-anaesthesia pulmonary complications after use of muscle relaxants (POPULAR): a multicentre, prospective observational study. Lancet Respir Med 2019;7(2):129-11.

22

Милић Н, Милошевић Н, Кон ГС, Божић Т, Abenavoli L, Borrelli F. Warfarin Interactions with Medicinal Herbs. Nat Prodt Commun 2014;9(8):1211-5.

23

Николић Ј, Јањић З, Маринковић М, Петровић Ј, Божић Т. Psychosocial characteristic and motivational factors in woman seeking cosmetics breast augmentation surgery. Војносанит прегл 2013;70(10):940-6.

23

Анђелић Н, Ердељан С, Поповић Р, Божић Т. Anaphylaxis on Graft reperfusion during Orthotopic Liver Transplantation: A Case Study. Srp Arh Celok Lek 2015;143(7-8):467-3.

52

Николић Ј., Јанјић З., Гвозденовић Љ., Божић Т. Меланом – епидемиолошке карактеристике. Медицина данас 2008; 7 (10-12):315-21.

52

Јањић З., Николић Ј., Маринковић М., Божић Т. Упоредна анализа повреда шаке код пољопривредника и других занимања. Трaкт и пог маш, 2010; 15(4): 39-45.

52

Поповић Р., Колак Р., Иконић Н., Томић З., Ракић Г., Шуњкић А., Божић T. Праћење антимикробне резистенције на Клиници за анестезију интензивну терапију Клиничког центра Vојводине. Медицина данас 2012;11(4-6):172-80.

52

Долинај В., Лончар Т., Божић Т, Каришик М., Марковић Д., Јанјевић Д. Non-invasive mechanical ventilation. Serbian journal of Anesthesia and Intensive therapy 2014;36(1-2):97-101.

52

Несторов Н., Гвозденовић Љ., Лукић Шаркановић М., Марушић Г., Божић Т. ARC Journal of Anesthesiology 2016;1(1):5-12.

Назив предмета Врста студија

Анестезија са периоперативном медицином

Интегрисане академске студије медицине

Анестезија са периоперативном медицином

Интегрисане академске студије стоматологије

Експериментална хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Трансплантациона хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Интензивна терапија

Интегрисане академске студије медицине