Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Радован ВељковићРедовни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију

radovan.veljkovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843322

ORCID ID :

Картон научног радника: 2357Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2020

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

2007

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Супспецијализација

2003

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Магистратура/мастер

2002

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Специјализација

1997

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Диплома

1988

Медицински факултет Београд

Општа медицина

M Опис

21a

Prospective Clinical Trial of Factors Predicting the Early Development of Incisional Hernia after Midline Laparotomy (Article) Veljkovic Radovan Protic Mladjan Gluhovic Aleksandar Potic Zoran R Milosevic Zoran Stojadinovic Alexander JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS, (2010), vol. 210 br. 2, str. 210-219

51

VELJKOVIĆ R, Milošević P, Stojanović S: FURNIJEOVA GANGRENA UDRUŽENA SA KARCINOMOM KOLONA. Med Pregl 1998; LI: 351-4.

53

VELJKOVIĆ R, Sečen S, Đermanov Z, Cvijanović R, Korica M, Moljević N, Vuković M, Gvozdenović Lj. ZATVORENE POVREDE DIJAFRAGME. Medicina danas 2002;1(3-4):228-34.

53

VELJKOVIĆ R, Sečen S. ANALNA FISURA – SAVREMENO LEČENJE. Medicina danas 2002;1(3-4):260-4.

53

VELJKOVIĆ R, Sečen S, Cvijanović R, Korica M, Gvozdenović LJ. KLASIFIKACIJA I OPERATIVNO LEČENJE INCIZIONIH KILA. Medicina danas 2002;1(3-4):265-9.

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу I

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Хирургија

Основне академске студије медицинске рахабилитације

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне академске и струковне студије здравствене неге

Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега

Основне академске и струковне студије здравствене неге