Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Зоран ГојковићВанредни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију

zoran.gojkovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843606

ORCID ID : 0000-0002-5848-666X

Картон научног радника: 680Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

2013

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Специјализација

2003

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Диплома

1996

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

A Case of Recurrent Arrhythmia in An Acute Pancreatitis Patient - Pathophysiological Explanation Using Shortage of 'Repolarization Reserve' (Review)AutoriUvelin Arsen Hajdukovic Danica Vrsajkov Vladimir Kolak Radmila Lazukic Aleksandra Vickovic Sanja Gojkovic Zoran .ACTA CLINICA CROATICA, (2014), vol. 52 br. 4, str. 515-522

26

National estimates of severe sepsis (our experience in Novi Sad, Serbia) (Letter)AutoriGvozdenovic Ljiljana V Knezevic Violeta Knezevic Aleksandar L Gvozdenovic Nemanja Gojkovic Zoran .BRAZILIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, (2013), vol. 17 br. 3, str. 381-382

51

Gojković Z. Implantation of the knee joint endoprosthesis. Medicinski pregled. 2015;68(11-12):367-9.

51

Milankov MŽ, Harhaji V, Gojković Z, Drapšin M. Heterotopic ossification following surgical treatment of avulsion fracture of the anterior inferior iliac spine. Medicinski pregled. 2011;64(11-12):593-6.

23

Lalić I, Daraboš N, Stanković M, Gojković Z, Obradović M, Marić D. Treatment of complex tibial plateau fractures using Ilizarov technique. Acta clinica Croatica. 2014 Dec 1;53(4.):437-47.

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу I

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Хирургија

Основне академске студије медицинске рeхабилитације

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне академске и струковне студије здравствене неге

Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега

Основне академске и струковне студије здравствене неге