Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Весна Мијатовић ЈовановићВанредни професор

Институт за јавно здравље Војводине

vesna.mijatovic-jovanovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214897848

ORCID ID : 0000-0002-6341-2980

Картон научног радника: 770Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Докторат

2010

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Магистратура/мастер

2006

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Специјализација

2002

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Диплома

1996

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Mijatović Jovanović V, Čanković S, Milijašević D, Ukropina S, Jovanović M, Čanković D. Health consequences of domestic violence against women in Serbia. Vojnosanit Pregl. 2020; 77(1):14-21.

21

Tripković K, Šantrić-Milićević M, Vasić M, Živković-Šulović M, Odalović M, Mijatović-Jovanović V, et al. Factors Associated with Intention of Serbian Public Health Workers to Leave the Job: A Cross-Sectional, Population-Based Study. International journal of environmental research and public health. 2021;18(20):10652. https://doi.org/10.3390/ijerph182010652

23

Tomašević T, Ukropina S, Mijatović Jovanović V, Kvrgić S, Čanković S, Milijašević D. Self-efficacy and unwanted sexual intercourse: ‘Reproductive health education programme for high-school students in Vojvodina’. Zdr Varst. 2022;61(2):93-100.

23

Šušnjević S, Milijašević D, Marić D, Nićiforović-Šurković O, Mijatović-Jovanović V, Ukropina S. Association between flat foot prevalence and nutritional status in schoolchildren. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2022; 150(1-2): 59-63.

24

Zotović M, Ukropina S, Mijatović-Jovanović V, Harhaji S. Burnout in healthcare professionals during COVID-19 pandemic: correlates and predictors. TEME. 2021; XLV(4):1275-93.

23

Čanković D, Čanković M, Ukropina S, Mijatovic Jovanovic V, Čanković S. Association of health determinants and depressive symptoms with tooth loss in Serbian adult population: A cross-sectional study. Vojnosanit Pregl. 2019;76(10):985-97.

23

Grujić V, Dragnić N, Mijatović-Jovanović V, Ukropina S, Harhaji S, Radić I, Kvrgić S. Predictors of overweight and obesity among adults aged 50 years and above: Serbian national health survey. Vojnosanit Pregl. 2017;74(1):38-45

23

Cankovic S, Ac Nikolic E, Mijatovic Jovanovic V, Kvrgic S, Harhaji S, Radic I. Quality of life of elderly people living in retirement home. Vojnosanit Pregl. 2016;73(1):42-6

23

Kvrgić S, Harhaji S, Mijatović Jovanović V, Ač Nikolić E, Radić I, Čanković S, Čanković D. Gender Differences in Mental Health among Adult Population in Vojvodina, Serbia. Iranian J Publ Health, Vol 42, No. 8, aug 2013, pp. 833-841

Назив предмета Врста студија

Медицинска статистика и информатика

Интегрисане академске студије медицине, Интегрисане академске студије стоматологије, Основне академске студије здравствене неге

Социјална медицина

Интегрисане академске студије медицине, Основне академске студије здравствене неге, Основне струковне студије здравствене неге, Основне академске студије медицинске рехабилитације, Основне струковне студије радиолошке технологије

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије

Медицинска статистика

Основне академске студије медицинске рехабилитације, Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-модули вишеструка ометеност и инклузивно образовање и модул логопедија (изборни)

Примена статистичких метода у радиолошким истраживањима

Основне струковне студије радиолошке технологије (изборни предмет)

Статистичке методе у специјалној едукацији и рехабилитацији

Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Хигијена и здравствено васпитање

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Здравствено васпитање

Основне академске студије здравствене неге, Основне струковне студије здравствене неге

Принципи рада у јавном здрављу

Докторске академске студије – Јавно здравље

Упитници у медицинским истраживањима

Докторске академске студије

Промоција здравља (изборни предмет)

Основне академске студије здравствене неге, Основне струковне студије радиолошке технологије