Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Весна Мијатовић ЈовановићВанредни професор

Институт за јавно здравље Војводине

vesna.mijatovic-jovanovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214897848

ORCID ID :

Картон научног радника: 770Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2018

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Докторат

2010

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Магистратура/мастер

2006

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Специјализација

2002

Медицински факултет Нови Сад

Социјална медицина

Диплома

1996

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Mijatović Jovanović V, Čanković S, Milijašević D, Ukropina S, Jovanović M, Čanković D. Health consequences of domestic violence against women in Serbia. Vojnosanit Pregl. In press. OnLine-First April, 2018. DOI: https://doi.org/10.2298/VSP171130054M

23

Čanković D, Čanković M, Ukropina S, Mijatovic Jovanovic V, Čanković S. Association of health determinants and depressive symptoms with tooth loss in Serbian adult population: A cross-sectional study. Vojnosanit Pregl. In press. DOI: https://doi.org/10.2298/VSP171011182C

23

Grujić V, Dragnić N, Mijatović-Jovanović V, Ukropina S, Harhaji S, Radić I, Kvrgić S. Predictors of overweight and obesity among adults aged 50 years and above: Serbian national health survey. Vojnosanit Pregl. 2017;74(1):38-45

23

Cankovic S, Ac Nikolic E, Mijatovic Jovanovic V, Kvrgic S, Harhaji S, Radic I. Quality of life of elderly people living in retirement home. Vojnosanit Pregl. 2016;73(1):42-6

23

Kvrgić S, Harhaji S, Mijatović Jovanović V, Ač Nikolić E, Radić I, Čanković S, Čanković D. Gender Differences in Mental Health among Adult Population in Vojvodina, Serbia. Iranian J Publ Health, Vol 42, No. 8, aug 2013, pp. 833-841

Назив предмета Врста студија

Медицинска статистика и информатика

Интегрисане академске студије медицине, интегрисане академске студије стоматологије

Социјална медицина

Интегрисане академске студије медицине, основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге, основне академске студије медицинске рехабилитације

Јавно здравље

Интегрисане академске студије стоматологије

Здравствена статистика са информатиком

Основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге

Здравствена статистика

Основне академске студије медицинске рехабилитације, основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације-модули вишеструка ометеност и инклузивно образовање и модул логопедија (изборни)

Хигијена и здравствено васпитање

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Здравствено васпитање

Основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије здравствене неге

Принципи рада у јавном здрављу

Докторске академске студије – Јавно здравље

Упитници у медицинским истраживањима

Докторске академске студије – Клиничка истраживања, докторске академске студије – Јавно здравље

Промоција здравља (изборни предмет)

Основне академске студије здравствене неге, основне струковне студије радиолошке технологије