Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Илија АндријевићРедовни професор

Институт за плућне болести Војводине

ilija.andrijevic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214805101

ORCID ID : 0000-0001-8668-3946

Картон научног радника: 3145Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2019

Медицински факултет Нови Сад

Здравствена нега

Докторат

1995

Медицински факултет Приштина

Интерна медицина, Пулмологија

Специјализација

1995

Медицински факултет Београд

Интерна медицина

Магистратура/мастер

1993

Медицински факултет Београд

Интерна медицина, Пулмологија

Диплома

1985

Медицински факултет Ниш

Општа медицина

M Опис

21

Milutinović D, Andrijević I, Ličina M, Andrijević L. Confidence level in venipuncture and knowledge on causes of in vitro hemolysis among healthcare professionals. Biochem Med 2015;25(3):401-409.

23

Andrijević I, Milutinov S, Lozanov Crvenković Z, Matijašević J, Andrijević A, Kovačević T, et al. N-Terminal Prohormone of Brain Natriuretic Peptide (NT-proBNP) as a Diagnostic Biomarker of Left Ventricular Systolic Dysfunction in Patients with Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (AECOPD). Lung 2018;196(5):583-590.

23

Andrijević L, Milutinov S, Andrijević I, Jokić D, Vukoja M. Association between the inflammatory biomarkers and left ventricular systolic dysfunction in patients with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Balkan Med J 2017;34(3):226-231.

23

Kopitović I, Bokan A, Andrijević I, Ilić M, Marinković S, Miličić D, et al. Frequency of COPD in health care workers who smoke. J Bras Pneumol 2017;43(5):351-356.

23

Matijašević J, Gavrilović S, Andrijević I, Andrijević A, Milić S, Vukoja M. Inhalatory and intravenous colistin in treating ventilator-associated pneumonia due to acinetobacter species: Should we combine them?Vojnosanit pregl 2018; https://doi.org/10.2298/VSP170716162P

51

Andrijević I, Simić S, Stanojević Ć, Golubović B, Milutinović D. Sleep quality in relation to sleep hygiene knowledge and practice, chronotype and lifestyle behaviour among healthcare students. Med Pregl 2018; 71(Suppl 1): 17-24.

51

Milutinović D, Andrijević I. The history of nursing education in Serbia and development of a department of nursing. Med Pregl 2018, 71(Suppl 1): 7-8

51

Hromiš S, Andrijević I, Matijašević J, Lalić N, Jovančević Drvenica M, Crnobrnja J. Тhe effect of smoking on asthma prevalence and control. Med Pregl 2018; 71(Suppl 1): 71-75.

51

Tomić S., Matijašević J., Andrijević I., Milutinović D.: Rane fizioterapijske intervencije u jedinici intenzivenog lečenja, Acta chir Iugosl, 2017; 64(1,): 15-20.

53

Jokić D, Andrijević I, Matijašević J, Andrijević Lj. Uloga bakterija usne šupljine u patogenzi respiraone infekcije. Respiron 2014; 1-2:5-9

Назив предмета Врста студија

Здравствена нега у клиничко-болничкој пракси

Основне струковне студије здравствене неге, Основне академске студије здравствене неге

Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега

Основне струковне студије здравствене неге, Основне академске студије здравствене неге

Здравствена нега у болним стањима

Основне струковне студије здравствене неге, Основне академске студије здравствене неге

Палијативна медицина

Интегрисане академске студије медицине

Интердисциплинарна здравствена нега

Мастер академске студије здравствене неге

Актуелности у здравственој нези

Докторске академске студије – Клиничка истраживања