Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Јелена АнтићДоцент

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хирургију, Oдељење дечје урологије

jelena.antic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника: 4371Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2017

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија- дечја хирургија

Докторат

2016

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија- дечја хирургија

Магистратура/мастер

2005

Медицински факултет Нови Сад

Анатомија

Специјализација

2004

Медицински факултет Нови Сад

Дечја хирургија

Диплома

2002

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

22

Fratrić I, Šarac D, Antić J, Đermanov M, Jokić R. Impalpable Testis: Evaluation of Diagnostic and Treatment Procedures and Our Treatment Protocol. Biomed Research International. 2018(9): 1-5 ISSN: 2314-6133

22

Stojanović V, Bukarica S, Antić J, Doronjski D. Peritoneal dialysis in very low birth weight neonates. Perit Dial Int. 2017 Jul-Aug;37(4):389-396

23

Bukarica S, Jokić R, Antić J, Stojšić M, Komarčević A, Fratrić I. Simultaneous combined laparoscopic-endoskopic removal of a large gastric trichobezoar and gastric polypectomy. Srp Arh Celok Lek. 2017 Jul-Aug;145(7-8):407-410

23

Jokić R, Antić J, Bukarica S, Marinković S. Postpericardiotomy syndrome as a complication of Nuss procedure - case report. HealthMED 2012:Vol. 6, No. 3, Str. 1036-1040. ISSN: 1840-2991

23

Marinković S, Bukarica S, Antić J, Živković D. Unusual case of incarcerated umbilical hernia. Paediatria Croatica. 2012: Vol. 56, Str. 75-77. ISSN: 1330-1403

23

Jokić R, Kravarušić D, Pajić M, Antić J, Vukašinović Z. Minimalno invazivna hirurška korekcija udubljenih grudi kod adolescenata- naše kliničko iskustvo. Srp Arh Cel Lek 2013: Vol. 141, No. 7-8, Str. 503-506. ISSN: 0370-8179

51

Dobanovački D, Lučić-Prostran B, Šarac D, Antić J, Petković M, Lakić T. Prepucijum kod dečaka i adolescenata - šta, kada, kako? Medicinski pregled. 2012: Vol. 65, br. 7-8, str. 295-300

Назив предмета Врста студија

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије