Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Немања ГвозденовићВанредни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију

nemanja.gvozdenovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843364

ORCID ID :

Картон научног радника: 5406Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2022

Медицински факултет Нови Сад

Ургентна медицина

Докторат

2016

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Специјализација

2016

Медицински факултет Нови Сад

Ортопедија са трауматологијом

Диплома

2008

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Gvozdenović N., Gvozdenović K., Obradović M., Stanković M. Modified technique of treatment for proximal tibio-fibular joint dislocation. Vojnosanitetski pregl. 2017; 74(3): 282-286.

23

Stankovic M., Lalic I., Djuricin A., Gvozdenovic N. Isolated metastasis of lung cancer to carpal bones.Vojnosanitetski pregl. 2017 74 (11):1078-1083.

26

Gvozdenović Lj, Knežević V, Knežević A, Gvozdenović N, Gojković Z. National estimates of severe sepsis (our experience in Novi Sad, Serbia). Braz J Infekt Dis. 2013;17(3):381-2.

23

Ninković S., Harhaji V, Rašović P, Gvozdenović N., Obradović M. Bone tunnel enlargement after the reconstruction of anterior cruciate ligament using BTB graft. Vojnosanit Pregl 2018; 75(7): 682–690.

23

Gvozdenovic N., Ninkovic S., Jovanovic M., Marić D. Stress fracture of femoral neck after Pipkin type IV hip injury. Vojnosanit Pregl 2019; 76(4): 442–446.

Назив предмета Врста студија

Ургентна медицина

Интегрисане академске студије медицине

Ургентна медицина

Интегрисане академске студије стоматологије

Прва помоћ

Интегрисане академске студије медицине

Прва помоћ

Интегрисане академске студије стоматологије

Прва помоћ изборни предмет

Основне струковне студије радиолошке технологије