Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Гордана Велисављев ФилиповићВанредни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, Одељење неонатологије

gordana.velisavljev-filipovic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника: 911Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2020

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија-Неонатологија

Докторат

2010

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија-Неонатологија

Супспецијализација

2004

Медицински факултет Београд

Неонатологија

Специјализација

1994

Медицински факултет Нови Сад

Педијатрија

Магистратура/мастер

1990

Медицински факултет Нови Сад

Неуробиологија-Фармакогенетика

Диплома

1986

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Velisavljev-Filipović G. Neurosensory outcome of prematurely born children following intracranial haemorrhage. Srp Arh Celok Lek. 2011;139(1-2):6-11.

23

A Matic, Prcic S, Matic M, Velisavljev Filipovic G, Ristivojevic A. Cutis marmorata teleangiectatica congenita in a preterm newborn-Case report and literature review. Case Report | Iranian Red Crescent Medical Journal . 2012 , Volume 14, Issue 9, Sep

23

B. Draskovic, Uram-Benka A, Fabri I, Velisavljev-Filipovic G. Atypical intrauterine parvo B 19 infection. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona 2012 Aug;9(9):427-9

-

Велисављев-Филиповић Г. Неонатологија. У:Јовановић Привродски Ј,издавач. Педијатрија за студенте медицине,1.издање.Медициснки факултет, Нови Сад; 2012.с.80-81;146-165

-

Велисављев-Филиповић Г. Неонатологија. У:Јовановић Привродски Ј,издавач. Педијатрија за студенте медицине,2.издање.Медициснки факултет, Нови Сад; 2015.с.80-81;146-165

51

Olujić M, Oros A, Bregun –Doronjski A, Velisavljev-Filipović G. Testiranje kriterijuma za skrining prematurne retinopatije. Med Pregl 2012;65 (9-10):409-14.

51

Olujić M, Oros A, Bregun –Doronjski A, Velisavljev-Filipović G. Faktori zadati rođenjem i primena kiseonika u odnosu na pojavu prematurne retinopatije.Med Pregl 2012;65 (7-8):326-30.

23

Matić A, Velisavljev Filipović G, Lovrenski J, Gajdobranski Đ. A case of severe type of cerebro-costo-mandibular syndrome. Srp Arh Celok Lek. 2016;144(7-8):431-5

24

Velisavljev-Filipović G. Način porođaja i neurosonografski nalazi prematurusa. Med Pregl 2007; 60 (7-11): 1-2.

23

Velisavljev-Filipović G, Matić A, Dragićević М, Damjanovski D. Short-term outcome in preterm infants depending on whether they were born from singleton, twin or triplet pregnancy: Data from a tertiary care hospital in Serbia Srp Arh Celok Lek. 2019 ISSN Online 2406-0895. DOI: 10.2298/SARH181228061V

Назив предмета Врста студија

Педијатрија

Интергисане академске студије медицине

Здравствена нега детета са педијатријом

Основне академске студије здравствене неге

Здравствена нега детета са педијатријом

Основне струковне студије здравствене неге

Педијатрија

Основне академске студије Медицинске рехабилитације

Развојна педијатрија

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Инструменти процене раног развоја код деце

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Етички принципи у медицинској науци и пракси

мастер академске студије здравствене неге, специјалне рехабилитације и едукације, медицинске рехабилитације

Принципи добре клиничке праксе

Докторске академске студије клиничка истраживања