Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Чила Демеши ДрљанРедовни професор

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за дечју хабилитацију и рехабилитацију

cila.demesi-drljan@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214880444

ORCID ID :

Картон научног радника: 654Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2022

Медицински факултет Нови Сад

Физикална медицина и рехабилитација

Докторат

2012

Медицински факултет Нови Сад

Медицина (деч. рехабилитација)

Магистратура/мастер

2007

Медицински факултет Нови Сад

Физиологија

Специјализација

2004

Медицински факултет Нови Сад

Физикална медицина и рехабилитација

Диплома

1999

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Demeši Drljan Č, Mikov A, Krasnik R, Karaba-Jakovljević D, Filipović K, Tomašević-Todorović S. Functional electric stimulation of children with cerebral palsy: a pilot study. HealthMED 2011;5(3):522-527.

23

Mikov A, Dimitrijević L, Sekulić S, Demeši-Drljan Č, Mikov I, Švraka E, Knežević-Pogančev M. Use of botulinum toxin type A in children with spastic cerebral palsy. HealthMED 2011;5(4):922-928.

23

Krasnik R, Mikov A, Ilić V, Jorgovanović N, Demeši-Drljan Č. Electromyography in gait analysis. HealthMED 2011;5(4):888-893

23

Tomasevic-Todorovic S, Boskovic K, Matijevic R, Demesi-Drljan C, Pantelinac S, Knezevic A. Assessment of life quality in patients with Rheumatoid Arthritis.HealthMED 2011; 5(6):2190-2195.

23

Demeši Drljan Č, Mikov A, Filipović K, Tomašević Todorović S, Knežević K. Krasnik R. Cerebral Palsy in Preterm Infants. Vojnosanitetski pregled 2016;73(4):343-348.

23

Knežević A, Petković M, Mikov A, jeremić-Knežević M, Demeši Drljan Č, Bošković K, Tomašević-Todorović S, Jeličić Z. Factors that predict walking ability with a prosthesis in lower limb amputees. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2016; 144 (9-10):507-513.

26

Tomasević-Todorović S, Simić-Panić D, Knežević A, Demeši Drljan Č, Marić D, Hanna F. Osteoporosis in patients with stroke:A cross-sectional study. Annals of Indian Academy of Neurology 2016; 19(2):286-288.

23

Zvekić-Svorcan J, Stojšić M, Krasnik R, Nenadov Jovanović N, Demeši Drljan Č, Mikov A, Radovanov M. Bone mineral density in comparison to anthropometric parameters and level of gross motor function in children with cerebral palsy. Vojnosanitetski pregled, 2019;76 (5):485-491.

23

Striković V, Krasnik R, Zvekić Svorcan J, Demeši Drljan Č, Kuhajda D, Ivanić J, Vukliš D. Potential risk factors for back pain in children 2019:1-6.

Назив предмета Врста студија

Медицинска рехабилитација

Интегрисане академске студије медицине

Физиотерапија у педијатрији

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Физиотерапија у ортопедији и трауматологији

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Реуматологија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Медицинска рехабилитација

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Рана развојна хабилитација, изборни

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације