Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Олга ХорватРедовни професор

Медицински факултет, Завод за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију

olga.horvat@mf.uns.ac.rs

Телефон: 021522172

ORCID ID : 0000-0001-9740-9862

Картон научног радника: 691Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2021

Медицински факултет Нови Сад

Фармакологија са токсикологијом

Докторат

2010

Медицински факултет Нови Сад

Фармакологија, клиничка фармакологија

Специјализација

2006

Медицински факултет Нови Сад

Клиничка фармакологија

Магистратура/мастер

2004

Медицински факултет Нови Сад

Фармакологија

Диплома

2000

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

21

Horvat O, Tomas A, Paut Kusturica M, Bukumirić D, Jovancevic B, Kovačević Z. Survey of the Knowledge, Attitudes and Practice towards Antibiotic Use among Prospective Antibiotic Prescribers in Serbia. Antibiotics 2022, 11, 1084.

21

Vidović J, Stojanović D, Cagnardi P, Kladar N, Horvat O. Cirković I, Bijelić K, Stojanac N, Kovačević Z. Farm Animal Veterinarians’ Knowledge and Attitudes toward Antimicrobial Resistance. Antibiotics 2022, 11(1), 64.

21

Tomas A, Pavlović N, Stilinović N, Horvat O, Paut-Kusturica M, Dugandžija T, TomiĆ Z, Sabo A. Increase and Change in the Pattern of Antibiotic Use in Serbia (2010–2019) Antibiotics 2021, 10, 397.

21

Kovačević Z, Samardžija M, Horvat O , Tomanić D, Radinović M, Bijelić K, Galfi Vukomanović A, Kladar N. Is There a Relationship between Antimicrobial Use and Antibiotic Resistance of the Most Common Mastitis Pathogens in Dairy Cows? Atibiotics 2022;12(1):3.

21

Horvat O, Tomas A, Paut Kusturica M, Bukumirić D, Blagojevic B, Kovačević Z. Serbian students' knowledge, attitudes and behaviour towards antibiotic use: is there room for improvement? Int J Public Health. 2020;65(8):1257-67.

Назив предмета Врста студија

Општа фармакологија

Интегрисане академске студије медицине

Специјална фармакологија

Интегрисане академске студије медицине

Клиничка фармакологија

Интегрисане академске студије медицине

Рационална употреба лекова у трудноћи и дојењу

Интегрисане академске студије медицине

Рационална фармакотерапија I

Интегрисане академске студије медицине

Рационална фармакотерапија II

Интегрисане академске студије медицине

Општа фармакологија

Интегрисане академске студије стоматологије

Специјална фармакологија

Интегрисане академске студије стоматологије

Рационална употреба лекова у трудноћи и дојењу

Интегрисане академске студије стоматологије

Фармакотерапијa инфекција у стоматологији

Интегрисане академске студије стоматологије

Општа фармакологија

Интегрисане академске студије фармације

Специјална фармакологија I

Интегрисане академске студије фармације

Специјална фармакологија II

Интегрисане академске студије фармације

Фармакоепидемиологија и фармакоекономија

Интегрисане академске студије фармације

Фармакотерапија

Интегрисане академске студије фармације

Фармакологија

Основне струковне студије здравствене неге

Фармакологија

Основне aкадемске студије здравствене неге

Фармакологија

Основне академске студије медицинске рехабилитације

Основе фармакологије и контрастна средства у радиологији

Основне струковне студије радиолошке технологије

Увод у научно-истраживачки рад

Интегрисане академске студије медицине и фармације, основне академске студије здравствене неге, медицинске рехабилитације и основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације

Принципи добре клиничке праксe

Докторске академске студије – Клиничка истраживања