Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Димитрије ЈеремићВанредни професор

Клинички центар Војводине, Клиника за урологију

dimitrije.jeremic@mf.uns.ac.rs

Телефон: 0214843171

ORCID ID :

Картон научног радника: 4151Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2022

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија

Докторат

2016

Медицински факултет Нови Сад

Хирургија - онкологија

Специјализација

2015

Медицински факултет Нови Сад

Урологија

Диплома

2007

Медицински факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

-

Hirurgija odabrana poglavlja, Dušan V. Pajić i saradnici, Symbol, Novi Sad, 2009.

23

Jeremić D, Vojinov S, Levakov I, Živojnov S, Marušić G. Radikalna cistektomija – analiza postoperativnih komplikacija. Vojnosanit Pregl 2010; 67(8):649–652

23

Vojinov S, Levakov I, Jeremić D,Živojinov S, Marušić G. Hormonal status in patients with advanced prostatic cancer on the therapy with androgen blockade. VojnoSanit Pregl. 2011; 68(4):321-326

23

Jeremić D, Vojinov S, Levakov I, Marušić G. Retroperitoneal lymphadenectomu following chemotherapy for testicular carcinoma - analyses of postoperative complications according to Clavien Dindo classification. HealthMED 2011;5(6): 2186-2189

23

Vojinov S, Jeremic D, Levakov I, Grbic D, Marusic G Corpus cavernosum electromiografic parameters in men with preserved erectile function healthMED 2012;6(4): 1362-1366

Назив предмета Врста студија

Увод у клиничку праксу I

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије медицине

Хирургија

Интегрисане академске студије стоматологије

Хирургија

Основне академске студије медицинске рахабилитације

Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом

Основне академске и струковне студије здравствене неге

Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега

Основне академске и струковне студије здравствене неге